Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

Ένας Mythbuster δείχνει πώς απλές ιδέες οδηγούν σε επιστημονικές ανακαλύψεις

 O Adam Savage μέσα από δύο εντυπωσιακά παραδείγματα παρουσιάζει μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις που έγιναν ακολουθώντας την απλή λογική. Ο  υπολογισμός του Ερατοσθένη για την περιφέρεια της Γης γύρω στο 200 π.Χ. και η μέτρηση από τον  Ιππόλυτο Φιζώ (Hippolyte Fizeau) της ταχύτητας του φωτός το 1849.


 Πηγή