Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Bρέθηκε το έγγραφο σταύρωσης του Ιησού!!!

Το συγκλονιστικό αυτό έγγραφο (αντίγραφο του οποίου βλέπετε στη φωτογραφία παρακάτω), παρέμεινε μέχρι το 1309 μ..Χ. τελείως άγνωστο οπότε βρέθηκε στη γνωστή σε όλους σήμερα για τον καταστροφικο σεισμό πόλη (L’Aquila) της Κεντρικής Ιταλίας (κοντά στην οποία έχει ανακαλυφθει η αρχαία ρωμαϊκή πόλη του Αμιτερνο, όπου βρέθηκε το σπίτι του Πόντιου Πιλάτου). Το 1381 μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη επί των ημερών του Πατριάρχου Ιερεμίου.
Μεταφράστηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Διονύσιο, κατά το έτος 1643.

Μετάφραση:
“Τω εβδόμω και δεκάτω Τιβερίου Καίσαρος, Βασιλέως Ρωμαίων, μονάρχου ανικήτου,
Ολυμπιάδος διακοσιοστής πρώτης, Ηλιάδος ογδόης από κτίσεως κόσμου, κατά τον
ημέτερον μερισμόν των Εβραίων τετράκισχίλια και εκατόν εβδομήκοντα τέσσερα έτη και
καταβολής των Ρωμαίων βασιλείας έτη εβδομήκοντα τρία και από της ελευθερίας της
δουλωσύνης Βαβυλώνος έτη πεντακόσια εβδομήκοντα και καταστροφής του ιερού
βασιλείου έτη εννενήκοντα και επτά, επί υπάτου του λαού των Ρωμαίων Λουκίου Ζιζονίου
και Μάρκου Συννίου και ανθυπάτου του Ιλλιρικού Παλιστέρα, κοινού διοικητού της χώρας
των Ιουδαίων Κουίντου Φλαβίου, επί της διοικήσεως Ιερουσαλήμ ηγεμόνος κρατίστου
Ποντίου Πιλάτου, επιστάτου της Κάτω Γαλιλαίας Ηρώδου του Αντιπάτρου, της άκρας
αρχιερωσύνης Άννα και Καιάφα Αλλιάσου και Ματίλ μεγιστάνων εις τον ναόν, Ραμπάλ
Αμαμπέλ Πιοκτένου εκατόνταρχου υπάτου Ρωμαίων της πόλεως Ιερουσαλήμ Σουμπιμασάξιου Ποπιλίου Ρούφου.

Εγώ Πόντιος Πιλάτος, ηγεμών δια της βασιλείας των Ρωμαίων, επί του Πραιτωρίου της αρχιηγεμονίας, κρίνω και κατακρίνω και καταψηφίζω εις θάνατον σταυρικόν τον Ιησού λεγόμενον υπό του πλήθους Χριστόν, και από πατρίδος Γαλιλαίας, άνθρωπον στασιώτη κατά τον Νόμο του Μωσαϊκού και εναντίον του μεγαλοπρεπούς βασιλέως Ρωμαίων Τιβερίου Καίσαρος και ορίζω και αποφαίνομαι τον θάνατον αυτού σταυρικόν μετά των άλλων κατά το συνήθες των καταδίκων, επεί συνοίθρησεν αυτός πλήθος ανθρώπων πλουσίων και φτωχών, ουκ έπαυσε θορύβους εγείρων, ενοχλείν την Ιουδαίαν ποιών εαυτόν Υιόν Θεού και βασιλέα της Ιερουσαλήμ, απειλών φθοράν της Ιερουσαλήμ και του Ιερού Ναού, απαρνούμενος τον φόρον του Καίσαρος και τολμήσας εισελθείν μετά βαϊων θριαμβευτής και πλείστου όχλου ώσπερ τις Ρήξ εντός της πόλεως Ιερουσαλήμ ως τον Ι. Ναόν και διορίζομεν τον ημέτερον πρώτον εκατόνταρχον Κουϊντον Κορνήλιον περιάξαι τούτον παρρησία εις την χώραν Ιερουσαλήμ δεδεμένον, μαστιζόμενον και ενδεδυμένον πορφύραν, εστεφανωμένον ακάνθινω στεφάνω και βαστάζοντα τον ίδιον σταυρόν επί ώμου αυτού, ίνα ει παράδειγμα τοις άλλοις και πάσι τοις κακοποιοίς μεθ’ ού βούλομαι συνάγεσθαι δύο ληστάς φονείς και εξέρχεσθαι δια της πύλης Γιαμπαρόλας, της νυν Αντωνιανής, αναχθήναι δε Αυτόν τον Χριστόν παρρησία επί το όρος των κακούργων ονόματι Κολβάριον, ούτινος σταυρωθέντος μείναι το σώμα εν τω σταυρώ εις κοινόν θεώρημα πάντων των κακούργων, και άνω του σταυρού τίτλου τεθήναι γεγραμμένου τρισί γλώσσας τον ΙΗΣΟΥΣ ΑΛΟΝ Ο ΙΛΗΣ ΙΟΔΑΜ (Εβραϊστί) ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΟΥΔΑΙΩΝ (Ελληνιστί) ΙΕΖΟΥΣ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥΣ ΡΕΞ ΙΟΥΔΑΙΟΡΟΥΜ (Ρωμαϊστί).

Ορίζομεν ουν μηδένα των ηστινοσούν τάξεις και ποιότητος τομήσαι απερισκέπτως της τοιαύτην εμποδίσαι δίκην, ως υπ’ εμού ωρισμένην μετά πάσης σεμνότητος εις ποινήν της αυτομολίας τούτου, Εβραίου όντος κατά τα ψηφίσματα και τους Νόμους της των Ρωμαίων Βασιλείας.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ- Από της φυλής Ισραήλ: Ρωδιέ, Δανιήλ, Ραμπινήλ, Ιονακείν, Μπανικάν, Ροτάμ, Ιουταβέλ και Περκουλάμ.
- Από της Βασιλείας και ηγεμονίας Ρωμαίων: Λούκιος, Σεξτίλιος και Μαξιμίλιος.
- Από των Φαρισσαίων: Μπαρμπάς Συμεών και Μπονέλη.
- Από των υπάτων και δικαστών των Ρωμαίων: Λούκιος, Μπαντάνης, και Μακαρόλας.
- Από της αρχιερωσύνης: Ρωάν, Ιουάδους και Μπουκασόλης.
- Νομικός δημόσιος από των εγκλημάτων των Εβραίων: Μπουτά
- Από της Βασιλείας και ηγ

εμονίας Ρωμαίων: Λούκιος, Σεξτίλιος και Μαξιμίλιος.
- Από των Φαρισσαίων: Μπαρμπάς Συμεών και Μπονέλη.
- Από των υπάτων και δικαστών των Ρωμαίων: Λούκιος, Μπαντάνης, και Μακαρόλας.
- Από της αρχιερωσύνης: Ρωάν, Ιουάδους και Μπουκασόλης.
- Νομικός δημόσιος από των εγκλημάτων των Εβραίων: Μπουτά
- Από της Βασιλείας και ηγεμονίας Ρωμαίων: Λούκιος, Σεξτίλιος και Μαξιμίλιος.- Από των Φαρισσαίων: Μπαρμπάς Συμεών και Μπονέλη.
- Από των υπάτων και δικαστών των Ρωμαίων: Λούκιος, Μπαντάνης, και Μακαρόλας.
- Από της αρχιερωσύνης: Ρωάν, Ιουάδους και Μπουκασόλης.
- Νομικός δημόσιος από των εγκλημάτων των Εβραίων: Μπουτάν”.


 ΠηγήΔιαβάστε περισσότερα...

Κάμερον: «Θα πετάξουμε έξω από τη χώρα όσους την απειλούν»

Με αποχώρηση της χώρας του από την ευρωπαϊκή συνθήκη για τα «ανθρώπινα δικαιώματα» απείλησε  ο Βρετανός πρωθυπουργός David Cameron  εάν ο ίδιος θεωρήσει πως αυτή η κίνηση είναι αναγκαία για μια ασφαλή Βρετανία.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε πως θα κάνει «ότι περνά από το χέρι του» για να κάνει βέβαιο πως η Βρετανία θα είναι σε θέση να απελάσει όσους αλλοδαπούς συνιστούν απειλή για τη Βρετανία και δεν έχουν κανένα δικαίωμα να βρίσκονται στη χώρα.
Πιο συγκεκριμένα ο David Cameron μιλώντας σε εκπομπή του BBC είπε:


"Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σκεφτούμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, ποιο είναι το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε. Ως πρωθυπουργός θέλω να ξέρω να είμαι έτοιμος να απαντήσω στην ερώτηση: Μπορώ να κρατήσω τη χώρα μου ασφαλή;  
Για παράδειγμα είμαστε ικανοί να διώξουμε από τη χώρα όσους δεν έχουν κανένα δικαίωμα να είναι εδώ; Που απειλούν τη χώρα μας; Εγώ λέω ότι πρέπει να είμαστε ικανοί να το κάνουμε αυτό. Και θα το κάνουμε ότι και αν απαιτήσει ένα τέτοιο αποτέλεσμα".  
Και ο Βρετανός πρωθυπουργός συνέχισε:
"Έχουμε τους επόμενους 20 μήνες εντάξουμε στο πρόγραμμά μας οποιοδήποτε μέτρο είναι αναγκαίο για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε, το οποίο είναι η δυνατότητα να κρατήσουμε τη Βρετανία ασφαλή/ Αυτό θα απαιτήσει μια βρετανική χάρτα ανθρώπινων δικαιωμάτων κάτι που θα επιτρέψει στη χώρα να παραμείνει εντός της ευρωπαϊκής συνθήκης, την ίδια ώρα που οι δικαστές των ευρωπαϊκών δικαστηρίων ανθρώπινων δικαιωμάτων να σέβονται τις αποφάσεις της Βρετανίας".
Και κατέληξε απατώντας στο ερώτημα εάν αυτό σημαίνει αποχώρηση της Βρετανίας από την ευρωπαϊκή συνθήκη
«Μπορεί αυτό να είναι αποτέλεσμα στο οποίο θα καταλήξουμε στο τέλος. Αυτό όμως που οι συντηρητικοί ψηφοφόροι θέλω να γνωρίζουν είναι ότι σε μια κυβέρνηση η οποία θα είναι αυτοδύναμη και θα ηγείται από εμένα θα έχουμε τη δυνατότητα να πετάξουμε έξω από τη χώρα αυτούς  που απειλούν την ασφάλεια μας και τον τρόπο ζωής μας πολύ πιο γρήγορα και αποδοτικά από ότι γίνεται σήμερα».
Αυτά στη Βρετανία. Στην Ελλάδα με την εγκληματικότητα να έχει ξεπεράσει κάθε όριο από τους παράνομους αλλοδαπούς και με ολόκληρες περιοχές να στενάζουν κάτω από τις ορδές των λαθρομεταναστών, η κυβέρνηση προτιμά να ασχολείται με διώξεις κομμάτων χωρίς να δίνει δεκάρα για την ασφάλεια του Έλληνα πολίτη.
Είναι δυστυχώς μια τραγική κατάσταση με την οποία είμαστε αναγκασμένοι να μάθουμε να ζούμε.

Πηγή Guardian

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr


Πηγή 

Διαβάστε περισσότερα...