Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

Κάρτα Πολίτη - ΠΡΕΠΕΙ να αρχίσουμε να ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ για τους σκοπούς της


Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ
ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ>> ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ
*Η <<**ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ**>> ΚΑΙ Η <<**ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡΤΑ**>> ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΟ **ΚΑΡΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ-ΚΑΤΑΔΟΤΕΣ***

*ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗ ΖΩΗ, ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ *

*ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

*ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΟΥ **e**-ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ***

*<<ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ>>*

*Ηλεκτρονική Ταυτότητα με τσιπ*

**

Η περιλάλητη *ηλεκτρονική κάρτα με τσιπ*, που *ονομάστηκε <<ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ>>
για να δώσει την ψευδαίσθηση της οικειότητας και της φιλικότητα προς τον
χρήστη-θύμα*, τα στοιχεία, αλλά και τη ζωή του οποίου με τα προσωπικά του
μυστικά θα αποθηκεύει, όχι μόνο σε *τσιπ*, αλλά και σε *βάσεις δεδομένων*,
μπορεί να εξελιχθεί σε έναν άνευ προηγουμένου *εφιάλτη* για το λαό μας, που
έχει δώσει μέσα στους αιώνες τιτάνιους και επικούς αγώνες για την Ελευθερία!

Η ηλεκτρονική Κάρτα-Ταυτότητα, θα μπορεί να έχει *αποθηκευμένα όλα τα
στοιχεία μας*, την *οικογενειακή μας κατάσταση*, τις *διευθύνσεις κατοικίας
μας, όλες κατά σειρά ετών*, τον *ΑΜΚΑ*, αλλά και *δακτυλικά
αποτυπώματα*, *ψηφιακές
σαρώσεις του προσώπου μας*, αλλά και *ψηφιακές σαρώσεις της ίριδας του
ματιού* *μας* μελλοντικά, το *φάκελο με το ιστορικό της υγείας μας* καθώς *και
πλήθος άλλων στοιχείων, άλλων ορατών και άλλων πιθανών <<κρυφών>>, τα δεύτερα
εκ των οποίων θα μπορούν να αναγνωσθούν μελλοντικά μόνο με ειδικό λογισμικό...
για λόγους δήθεν ...κρατικής ή διακρατικής ασφαλείας...*

Οι Ηλεκτρονικές Κάρτες-Ταυτότητες θα *διαθέτουν τσιπς αποθήκευσης
δεδομένων*, τα οποία *θα μπορούν να διαβάζονται από έναν **card**
**reader**συνδεδεμένο σε Η/Υ...
*

Ταυτοχρόνως και επειδή τα στοιχεία μας *θα αποθηκεύονται και σε Βάσεις
Δεδομένων του <<Κράτους>>, *είναι ευνόητο, πως *θα κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή
να χρησιμοποιηθούν από την εκάστοτε εξουσία*, *ή τους διαχειριστές τους
συστήματος*, ενώ είναι *δυνατόν τα δεδομένα αυτά να περιέλθουν και σε
τρίτους ή ξένα κέντρα, ιδιώτες ή οργανώσεις, ή Διεθνείς <<Οργανισμούς>>, βάση
συμβάσεων ή διακρατικών συμφωνιών*, με αποτέλεσμα τα προσωπικά μας στοιχεία
να είναι δυνατόν να βρεθούν π.χ. σε βάσεις δεδομένων των ΗΠΑ ή της
Γερμανίας και από εκεί ποιος ξέρει ακόμη πού και σε ποιους! Πρόκειται για *
εφιάλτη*! Για *διεθνές <<σκλαβοπάζαρο>>!*

Επίσης, είναι δυνατόν, τα στοιχεία μας, σε όποια κρατική ή ξένη βάση
δεδομένων καταλήξουν, να μπορούν εκτός των άλλων *να υποκλαπούν*, μέσω των
τρομακτικών δυνατοτήτων της τεχνολογίας! Θυμίζουμε το πρόσφατο στην
Ελλάδα *σκάνδαλο
τηλεφωνικών υποκλοπών ακόμη και του κινητού τηλεφώνου του ίδιου του
Πρωθυπουργού*, μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων συνακρόασης, που κατασκευάστηκαν
υποτίθεται για λόγους ...ασφαλείας και χρησιμοποιήθηκαν για λόγους
...κατασκοπείας!

Υπάρχει από την άλλη *το ενδεχόμενο να κατασκευασθούν πλαστές ΚΑΡΤΕΣ
ΠΟΛΙΤΗ,* πράγμα που θα καθιστά *απόλυτα επικίνδυνη τη χρήση* τους, καθώς *θα
μπορούν εγχώριοι τρομοκράτες ή ξένοι δολιοφθορείς να παρεισφρήσουν στα πλέον
ασφαλή στεγανά της διοίκησης του Κράτους και της Εθνικής Ασφάλειας ή και
Άμυνας!* *Η κατασκευή τέτοιων καρτών, είναι σήμερα πολύ απλή και κυκλοφορούν
πολλοί σχετικοί <<επαγγελματικοί>> εκτυπωτές στο εμπόριο *(φωτ.)*!*

Ακόμη υπάρχει το ενδεχόμενο, να γίνουν *αντίγραφα των σκληρών δίσκων των
κρατικών βάσεων δεδομένων των <<Καρτών Πολιτών>>* και να αποθηκευτούν *σε
άλλους χώρους ή στο εξωτερικό*, για λόγους ασφαλείας ή και επαναφοράς των
δεδομένων σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης!

Έτσι τα στοιχεία μας, *τα* *ευαίσθητα <<προσωπικά>> μας δεδομένα*, *δεν θα
είναι καθόλου <<προσωπικά>>, αλλά **θα κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή** να
καταστούν αντικείμενο λαθροχειρίας και εκμετάλλευσης**!* **

**

Π.χ. *τα* *στοιχεία της* *υγείας μας*, οι *ασθένειες, οι ιατρικές
επισκέψεις μας, το ιστορικό μας**, ένα από τα πλέον απόρρητα προσωπικά
στοιχεία μας, θα βρίσκονται σε <<κοινή θέα>> των διαχειριστών και των
υπηρεσιών της εκάστοτε κομματικής εξουσίας, η οποία θα μπορεί να έχει
<<νόμιμη>> πρόσβαση σε αυτά!*

**

* *

*ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ- ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ*

*Φορολογική μέγγενη με **bar** **code***

Απαράδεκτη είναι και η χρήση της *νέας <<ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ>> ή
απλά <<ΦΟΡΟΚΑΡΤΑΣ>>, μετά από σχετική ηλεκτρονική αίτησή του πολίτη, ο οποίος
αφού δηλώσει τον ΑΦΜ του, θα του δίδεται μια μοναδική κάρτα με **bar** **
code*!

Το πιθανότερο είναι πως η *Φοροκάρτα* *θα χορηγείται* *από
Τράπεζες**-μεσολαβητές,
που θα μπορούν να του την **προσφέρουν σε κάποια στιγμή και ως χρεωστική**,*
*ώστε να μην πληρώνει σε χρήμα, να μην κουβαλάει επάνω του χρήματα, αλλά τα
ποσά που θα χρεώνονται στην κάρτα θα πηγαίνουν αυτόματα μέσω τραπέζης στον
λογαριασμό του σημείου αγοράς, ενώ ταυτόχρονα σε κάθε περίπτωση θα
ενημερώνεται ηλεκτρονικά και άμεσα η Εφορία, μέσω των συνδέσεων των σημείων
πώλησης (**POS**) με Τράπεζες και ΚΕΠΥΟ!*

**

* *Έτσι όμως *η εκάστοτε <<εξουσία>>, αλλά και οι Τράπεζες, θα μπορούν ανά
πάσα στιγμή να γνωρίζουν* *πού βρισκόμαστε, πού αγοράζουμε, τι αγοράζουμε,
από ποιον το αγοράζουμε, ποιο προϊόν ή υπηρεσία, ή τι πουλούμε, πόσο και σε
ποιόν, κατασκοπεύοντας κυριολεκτικά κάθε δευτερόλεπτο τη ζωή μας, στερώντας
το κατοχυρωμένο Συνταγματικά και Ιστορικά δικαίωμα της Ελευθερίας του Ατόμου
και του Πολίτη*! Θα έχουν δηλαδή τη δυνατότητα *να γνωρίζουν αλλά και να
επεξεργάζονται όχι απλά καταναλωτικά, αλλά ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα,
για κάθε στιγμή της ζωής μας και των κινήσεών μας!** Κάτι που είναι αντίθετο
με την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.*

*Η <<Φορολογική Κάρτα>> θα χορηγείται <<προαιρετικά>> κατ΄ αρχήν στον πολίτη*,
*ώστε να <<γλυτώσει>> δήθεν το βάσανο της συλλογής, υπολογισμού και αποστολής
αποδείξεων κατ΄ έτος στην Εφορία*, προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι έχει
καλύψει το αναγκαίο ποσό αποδείξεων για να επιτύχει το αφορολόγητο όριο ή να
λάβει πρόσθετες φορολογικές εκπτώσεις.

Με την *<<Φοροκάρτα>>* όμως, ναι μεν *οι αποδείξεις μας θα δηλώνονται
απ΄ευθείας στην Εφορία, αυτόματα, ηλεκτρονικά και σε χρόνο μηδέν, αλλά
θα
δηλώνεται ταυτόχρονα δε και η παρουσία μας και η αγορά συγκεκριμένων
προϊόντων ή υπηρεσιών, σπάζοντας το απόρρητο και την προστασία της
προσωπικής μας ζωής, 24 ώρες το 24ωρο, επί 365 ημέρες το χρόνο!*

Έτσι με αυτόν τον τρόπο *θα* *ανιχνεύεται η προσωπική ζωή του ατόμου*, από
του *πού βάζει βενζίνη* για το αυτοκίνητό του, το *πού και πότε διασκεδάζει*,
*με ποιους διασκεδάζει*, το *τι διαβάζει*, *τι αγοράζει*, από *πού το
αγοράζει*, *πότε και πόσο*, *πού πηγαίνει διακοπές*, *πού συχνάζει*, *πότε
συχνάζει*, *πόσα ξοδεύει*, *πού τα ξοδεύει*, *αν δικαιολογείται βάση των
εισοδημάτων του να τα ξοδεύει* (τεκμήρια - πόθεν έσχες) και *πού βρίσκεται
την κάθε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας, ως και το πότε και με ποιον/ποια
βγαίνει ...ραντεβού*! Και όλα αυτά *θα παραμένουν αποθηκευμένα <<για κάθε
χρήση>>... ή <<κατάχρηση>>!*

**

Είναι εύκολο λοιπόν να φανταστεί κανείς *πόσο σημαντικά θα είναι αυτά τα
στοιχεία για την εκάστοτε εξουσία και πώς θα τη <<διευκολύνουν>> να
κατασκοπεύει τους αντιπάλους της, ακόμα και εάν είναι Πολιτικοί Αρχηγοί,
Βουλευτές, Δημόσιοι Υπάλληλοι ή απλοί πολίτες, ακτιβιστές ή συνδικαλιστές,
υπερασπιστές των εθνικών ή οικολογικών θεμάτων, αφού ανά πάσα στιγμή θα έχει
τις κινήσεις και τα πάρε δώσε τους **on** **line**! Αλλά και σε αποθήκευση
για κάθε χρήση μετέπειτα! Και θα τους έχει στο ...χέρι!***

**

Από την άλλη θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο, ότι *κάποια στιγμή θα γίνεται
και επίσημη <<άρση απορρήτου>>, για αστυνομικούς ή δικαστικούς λόγους!*

**

*Δεν εξασφαλίζονται με τη Φοροκάρτα τα φορολογικά έσοδα*

Και όλα αυτά,* χωρίς να εξασφαλίζονται με τη <<Φοροκάρτα>> τα φορολογικά
έσοδα, αφού πολλοί δεν θα τη χρησιμοποιούν, είτε για να πετύχουν καλύτερες
τιμές σε συνθήκες σκληρής καθημερινής επιβίωσης, είτε για να γλυτώσουν την
<<κατασκοπεία>>, είτε πάλι διαρκώς θα τη χάνουν ή θα την ...ξεχνούν, ενώ μόλις
συμπληρώνουν το απαραίτητο ποσό για το αφορολόγητο θα την <<αποσύρουν>>...*

**

*Το οικονομικό δόγμα που κάνει θαύματα*

Ο *μόνος τρόπος για την ομαλή και έντιμη απόδοση του ΦΠΑ και την αύξηση
των φορολογικών εσόδων*, είναι *να υπάρξει* *ενιαίος χαμηλός συντελεστής της
τάξης του 5% για τα εγχώρια προϊόντα και υπηρεσίες όπως τρόφιμα, οικοδομή,
τουρισμός και 10% για τα εισαγόμενα όπως αυτοκίνητα, ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά
είδη, είδη πολυτελείας *κ.α.,* *ώστε να μην είναι μεν μεγάλη η διαφορά για
να μην το πληρώσεις, ενώ θα πέσει αμέσως δε το γενικό κόστος ζωής και ο
πληθωρισμός, *θα αυξηθούν τελικά κατακόρυφα τα φορολογικά έσοδα*, θα
πάρει *μεγάλη
ανάσα η αγορά, θα ανέβουν οι εξαγωγές, θα μειωθεί η ανεργία* και θα γίνει
καλύτερη, θετικότερη και σταθερά ασφαλέστερη η καθημερινότητα! Χωρίς
<<Κάρτες>>, <<καταδότες>> και <<κατασκόπους>>!

Είναι πραγματικά τραγικό να μην το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό το τόσο *απλό
<<οικονομικό δόγμα>>: *<<*καλύτερα λίγοι έμμεσοι φόροι σε πολλούς καταναλωτές,
παρά πολλοί έμμεσοι φόροι σε λίγους>>! Επειδή οι μεγάλοι έμμεσοι φόροι, και
ωθούν στη φοροαποφυγή και βγάζουν εκτός αγοράς και κατανάλωσης πολλούς... Με
τραγικές κοινωνικές, οικονομικές και εθνικές συνέπειες!*

* Γιατί η οικονομία*, ως παράγων κοινωνικής και εθνικής ευδαιμονίας και
ανάπτυξης,* δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο...***

*Ακόμη και σε 12χρονους μαθητές η Φοροκάρτα*

* Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η είδηση για την **πρόθεση χορήγησης της
<<Φοροκάρτας>> σε ανήλικους μαθητές, ακόμη και σε 12χρονα μόλις παιδιά**, για
να μην ξεφεύγει από το Κράτος- δηλαδή από το ΔΝΤ και την Τρόικα - ούτε ένα
ευρώ από αυτά που οι πολιτικοί μας φρόντισαν να χρωστούμε στους ξένους!*

* Έτσι προβλέπεται **μαθητές του Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και
Φοιτητές,** να πάρουν την <<Φοροκάρτα>>, για να προσμετρούνται οι αγορές τους
από κυλικεία, ψιλικατζίδικα, βιβλιοπωλεία, καντίνες, ακόμη και από το ...
<<μαλλί της γριάς>>!..***

* **Κάτι τέτοιο όμως θα έχει ολέθρια αποτέλεσμα στην εκπαιδευτική και
καταναλωτική συμπεριφορά των παιδιών και το χτίσιμο του χαρακτήρα τους, αφού
θα συνηθίσουν από μικρά να εκχωρούν προσωπικά τους δεδομένα σε κέντρα
εξουσίας ή παραεξουσίας, και να <<κατασκοπεύονται>> ...φιλικά*, κάτι που *θα
αποβεί μοιραίο για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την κοινωνική
και εθνική τους δραστηριοποίηση, ενώ ταυτόχρονα θα είναι <<φακελωμένα>> και
<<ψυχογραφημένα>> από το σύστημα παιδιόθεν!*

**

* *Σε περίπτωση που οι* Φοροκάρτες αυτές, για λόγους <<διευκόλυνσης>>
μετατραπούν αργότερα μέσω Τραπεζών σε χρεωστικές, τα πράγματα γίνονται ε
φιαλτικά, αφού έτσι τα παιδιά θα συνηθίσουν στο πλαστικό χρήμα, θα εθιστούν
να γίνουν αλόγιστοι <<μανιακοί>> και άκριτοι καταναλωτές *και μάλιστα*<<βερεσέ>>,
θα αδυνατούν να αντιληφθούν το μέγεθος και την ουσία των πραγματικών
συναλλαγών σε χρήμα, θα αδυνατούν να συλλάβουν την έννοια της έρευνας
αγοράςκαι της
οικονομίας, θα αδυνατίσουν <<μαθηματικά>>, αφού θα αχρηστευτεί στην ουσία το
πρακτικό, βιωματικό μαθηματικό μέρος του εγκεφάλου τους και θα <<τινάζουν>>
ασυναίσθητα και συχνά στον αέρα τις αποταμιεύσεις και το χρεωστικό ποσό
κάρτας των γονέων τους, *οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις θα το
πληροφορούνται κατόπιν εορτής...

**

* Αυτά όλα όμως σημαίνουν <<παραγωγή>> παιδιών-νέων-πολιτών <<αδύναμων>> και
<<δευτερευόντων>>, παιδιών <<κομπάρσων>>, που θα έχουν εκχωρήσει την ατομική και
οικογενειακή τους ζωή και ελευθερία σε <<κέντρα και παράκεντρα εξουσίας>>,
χωρίς δράση και ανάληψη πρωτοβουλιών <<αφού όλα θα ελέγχονται>> και δεν θα
μπορούν να οραματιστούν τίποτα παραπέρα από <<πλαστικές ιδέες και πλαστικά
καταναλωτικά λάβαρα>>...*

**

Και κάτι ακόμη πολύ ανησυχητικό. Παιδιά μεγαλωμένα και κυρίως εθισμένα
έτσι, δεν θα έχουν λόγους να αντισταθούν μεθαύριο, όχι σε μια ντόπια ή
Παγκόσμια Χούντα Νέας Τάξης Πραγμάτων, όχι σε ένα πλαστικό χάραγμα κάρτας,
αλλά σε *ένα κατάσαρκο ατομικό χάραγμα (σφράγισμα)*, για το οποίο ο ίδιος ο
Χριστός μάς προειδοποίησε ρητά στην Πάτμο *να μην το λάβουμε με κανέναν
τρόπο*, μέσω του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού:

* <<Και υποχρέωσε όλους, μικρούς και μεγάλους, πλουσίους και πτωχούς,
ελεύθερους και δούλους, να έχουν ένα σημάδι χαραγμένο εις το δεξί τους χέρι*
ή εις το μέτωπόν τους*, ώστε να μη μπορεί κανείς να αγοράσει ή να πωλήσει
παρά εκείνος που έχει το χάραγμα, δηλαδή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό
του ονόματός του. Εδώ είναι αναγκαία η σοφία. εκείνος που έχει νόηση ας
λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου. είναι αριθμός ανθρώπου. και ο αριθμός
αυτού είναι χξς' (666)**>> (Αποκάλυψις Ιωάννου, 13, 16-18, σε νεοελληνική
απόδοση)...*

**
**

*
________________________________________________________________________________________________________________
*

** *Το χάραγμα-σφράγισμα με το σημείο-όνομα του Αντιχρίστου (είτε στο δεξί
μας χέρι με το οποίο κάνουμε το σημείο του Σταυρού, είτε στο μέτωπο όπου
λαμβάνουμε με το Βάπτισμα και το Χρίσμα τη ζωοποιό Σφραγίδα του Αγίου
Πνεύματος και απ΄ όπου ξεκινούμε να κάνουμε στον εαυτό μας το νικητικό
σημείο του Σταυρού που μας προφυλάσσει λέγοντας <<εις το Όνομα του Πατρός>>)
θα έχει το νόημα της οριστικής απάρνησης του Χριστού και του Παραδείσου Του
και της ταύτισης και συστράτευσης με το θηρίο και τα δαιμόνιά του. Της
πλήρους δηλαδή και αμετάκλητης παράδοσης του ανθρώπου στο Διάβολο! Αφού θα
έχει αρνηθεί τη σφραγίδα του Χριστού και θα έχει λάβει τη μιαρή σφραγίδα του
Αντιχρίστου, για να μπορεί να φάει, να πιεί ή να αγοράσει και να πουλήσει,
δηλαδή για ένα πιάτο φαΐ, που και αυτό, επειδή δεν θα είναι ευλογημένο αλλά
δαιμονικό, θα τον εξοντώσει φρικτά και σωματικά και πνευματικά στη γη, αλλά
και για πάντα στην φοβερή αιωνιότητα της Κολάσεως (στερήσεως της Θείας
Χάριτος και Ελέους, της ίδιας της Ζωής, που είναι ο Χριστός)... Άρα θα πρέπει
να αποτελεί πρωταρχική μέριμνα της Πολιτείας η ανατροφή και αγωγή παιδιών
Ελευθερίας, σεβασμού και αληθούς γνώσεως, παιδιών δυνατών, γεμάτων Ελπίδα
και ψυχή και όχι παιδιών δουλείας, ασέβειας και υλιστικής άγνοιας και
πλάνης, δηλαδή παιδιών αδύναμων, αναποφάσιστων και νωθρών, γεμάτων φοβίες,
δισταγμούς και ηττοπάθεια. Παιδιών ενός προδρομικού ηλεκτρονικού
Ολοκληρωτισμού (e-Ολοκληρωτισμός)

*ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ - ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΔΟΤΕΣ*

Από όλα τα παραπάνω, είναι φανερό πλέον, πως η <<*ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ*>> και
η <<*ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ*>> - *εκτός όλων των άλλων θρησκευτικών ή
συνειδησιακών λόγων*, τους οποίους εύλογα μπορεί να επικαλεστεί κανείς - είναι
*ΚΑΡΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ* της προσωπικής μας ζωής, *ΚΑΡΤΕΣ-ΚΑΤΑΔΟΤΕΣ*, που *θα
καταδίδουν κάθε δευτερόλεπτο στο σύστημα, τους διαχειριστές και την εξουσία,
πού είμαστε, με ποιόν είμαστε, τι είμαστε, τι πιστεύουμε, πού διασκεδάζουμε,
τι αγοράζουμε και τι πουλούμε, πότε, πόσο και σε ποιόν, από τι πάσχουμε,
ποια είναι τα ενδιαφέροντά μας, οι αδυναμίες ή οι <<αχίλλειες πτέρνες>> μας...*

Οι *ΚΑΡΤΕΣ-ΚΑΤΑΔΟΤΕΣ*, οι *ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ*, είναι *ΚΑΡΤΕΣ-ΦΥΛΑΚέΣ*, που *θα κατασκοπεύουν σαν αόρατες
κάμερες τη ζωή μας σε κάθε της βήμα* και θα μας *φυλακίζουν στα σκοτεινά και
δυσώδη ηλεκτρονικά μητρώα για πάντα*!
**
**

*ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ!*

Και ενώ η *<<σοσιαλιστική>>* *Κυβέρνηση του Μνημονίου* *ετοιμάζεται να
φέρει στην Ελλάδα* την <<*ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ*>> *με το τσιπ*, την ίδια ώρα *η
Βρετανία την καταργεί πλήρως*, για λόγους ακριβώς *σεβασμού της ατομικής
Ελευθερίας του Πολίτη και του Ατόμου*!

Ήδη *η νέα Κυβέρνηση Συντηρητικών (!) του Ντέιβιντ Κάμερον*,
*κατέθεσε αστραπιαία
δια της Υπουργού Εσωτερικών Τερέζας Μέι, στις 26 Μαΐου, **ως πρώτο της
Νομοσχέδιο, το Νομοσχέδιο κατάργησης της Ηλεκτρονικής Εθνικής
Κάρτας-Ταυτότητας (**National** **Identity** **Card** - **ID**) και έθεσε σε
εφαρμογή ένα πρόγραμμα 100 ημερών*,* *προκειμένου να προετοιμάσει το
απαραίτητο δαιδαλώδες νομοθετικό πλαίσιο που απαιτείται, για την *κατάργηση
του σχετικού Νόμου των Ταυτοτήτων του 2006 που τις είχε συστήσει*!

Ήδη *το σχετικό νομοθέτημα έχει πλέον περάσει από τη Βουλή των
Κοινοτήτωνστις 15
Σεπτεμβρίου 2010* και *αναμένεται να περάσει τώρα και από τη Βουλή των
Λόρδων!*

**

Παράλληλα, *η Βρετανία απαλλάσσεται έτσι από το* *τεράστιο κόστος της
Ηλεκτρονικής Ταυτότητας-Τσιπ,* που περιλαμβάνει τη *δυσβάσταχτη αγορά
δεκάδων χιλιάδων αναγνωστών κάρτας *(ID readers) που απαιτούνται σε χιλιάδες
σημεία και υπηρεσίες της χώρας, τη δημιουργία και συντήρηση των *Βάσεων
Δεδομένων *(Εθνικό Μητρώο Ταυτοτήτων -* *National Identity Register - *NIR*)
τη *συλλογής και της επικαιροποίησης κάθε τόσο των στοιχείων*, συνολικού *ύψους
τουλάχιστον 835 εκατομμυρίων λιρών για την πρώτη μόνο δεκαετία λειτουργίας!*

*Καταστρέφουν τις Βάσεις Δεδομένων *

* * Υπάρχει *ρητή Βρετανική Κυβερνητική διαβεβαίωση και σχετική πρόβλεψη
στο Νομοσχέδιο*, πως *μόλις τις αμέσως ερχόμενες εβδομάδες ολοκληρωθεί το
πλήρες νομοθετικό πλαίσιο κατάργησης των ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ με το τσιπ,
θα καταστραφούν ακαριαία, μέσα σε ένα το πολύ μήνα, όλες οι κρατικές Βάσεις
Δεδομένων των Μητρώων Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων (**NIR**)*, *όπου είναι
αποθηκευμένα τα ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία των Πολιτών*! Και αυτές ακριβώς
οι <<Βάσεις>> αποτελούν τη *μεγαλύτερη απειλή* για την Ελευθερία!

Μάλιστα λόγω της σπουδαιότητας αυτής της κατάργησης*, οι Βρετανοί
Πολίτες, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, μπορεί
να παρακολουθεί ήδη διαδικτυακά βήμα βήμα όλη τη νομοθετική πορεία, μέχρι
την πλήρη κατάργηση των Ταυτοτήτων με το τσιπάκι-κατάσκοπο, στη σχετική
ηλεκτρονική δ/νση του Βρετανικού Κοινοβουλίου *
http://services.parliament.uk/bills/2010-11/identitydocuments.html* *

*Και αναρωτιέται κανείς, εάν σε μια χώρα όπως η Βρετανία, με ένα από τα
μεγαλύτερα ιστορικά τρομοκρατικών ενεργειών και δολιοφθορών στην Ευρώπη,
καταργείται η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ, γιατί στην Ελλάδα προσπαθούν κάποιοι
να τη φέρουν;*

* Σε τι αποσκοπούν; Πού αποβλέπουν; Γιατί θέλουν να προχωρήσουν στο μεγάλο,
μαζικό ηλεκτρονικό φακέλωμα του Έλληνα Πολίτη; *

*Ο Βρετανικός λαός και η δημοκρατική, ως φαίνεται, νέα Βρετανική Κυβέρνηση
δίνουν τις λύσεις*!

*ΑΦΕΡΕΓΓΥΑ ΚΟΜΜΑΤΑ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ*

Η *Ελευθερία* είναι πολύ μεγάλο, το κορυφαίο κεκτημένο της ανθρωπότητας,
για να την εκχωρήσει κανείς σε ηλεκτρονικά τσιπ και *αφερέγγυους, αλλά και
<<ευάλωτους>> μηχανισμούς, πολιτικούς ή κόμματα*, που όπως έχει καταστεί
παγκοσμίως γνωστό, *έπαιρναν μίζες από ξένες εταιρείες... υπακούοντας στο
χρήμα και όχι στη Δημοκρατία, τον Άνθρωπο και την Ελλάδα... *

*Πώς είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί ή να τους εμπιστευτεί κανείς;*

*Ποιος μπορεί να βάλει την Ελευθερία του ενέχυρο στα διαρκή κομματικά και
διακρατικά παιχνίδια;* Σε μια εποχή μάλιστα, που κάποιοι *δε διστάσανε να
εκχωρήσουν <<εθνική κυριαρχία>> με το Μνημόνιο Εθνικής Υποτέλειας*,
φορτώνοντας με νέα δυσβάσταχτα και <<κατοχικά>> χρέη τη χώρα, που δεν
μπορούσε, λόγω των χειρισμών τους, να ξεπληρώσει καν τα προηγούμενα...

Πηγή
http://groups.google.com/group/anhsma/browse_thread/thread/6376a880d4e33f7b#
Διαβάστε περισσότερα...

Ανέκδοτα και Διδάγματα των αρχαίων Ελλήνων


Ο φιλόσοφος Αντισθένης συμβούλευε τους Αθηναίους να ανακηρύξουν με την ψήφο τους τα γαϊδούρια σε άλογα. Και όταν του είπαν ότι κάτι τέτοιο είναι έξω από κάθε λογική, ο Αντισθένης παρατήρησε:
"Μήπως και στρατηγούς δεν αναδεικνύετε άντρες απλώς με την ψήφο σας και χωρίς να έχουν πάρει καμία απολύτως εκπαίδευση;

Ο Διογένης ζητούσε ελεημοσύνη από ένα άγαλμα. Όταν τον ρώτησαν γιατί κάνει κάτι τέτοιο, απάντησε:
"Εξασκούμαι στο να μην απογοητεύομαι από την αναισθησία των ανθρώπων."

Ένας μοχθηρός άνθρωπος ήθελε να φυλάξει το σπίτι του από κάθε κακό. Έβαλε στην πόρτα μια επιγραφή που έλεγε:
"Κανένα κακό να μη μπει στο σπίτι αυτό".
Ο Διογένης διάβασε την επιγραφή και απόρησε:
"Μα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού από που θα μπει; "

Ο Μ. Αλέξανδρος έστειλε στον Φωκίωνα 100 τάλαντα. Ο αθηναίος πολιτικός ρώτησε τους ανθρώπους που του έφεραν το μεγάλο αυτό ποσό:
"Γιατί ο Αλέξανδρος διάλεξε εμένα απ' όλους τους Αθηναίους για να μου χαρίσει 100 τάλαντα;"
Οι απεσταλμένοι απάντησαν:
"Γιατί μόνο εσένα θεωρεί έντιμο άνθρωπο"
Ο Φωκίωνας αρνήθηκε το δώρο λέγοντας:
"Ας μ' αφήσει λοιπόν και να είμαι και να φαίνομαι έντιμος".

Παρακινούσαν τον Φίλιππο της Μακεδονίας να εξορίσει κάποιον που τον κακολογούσε. Ο Φίλιππος απάντησε:
"Δεν είστε καλά! Θέλετε να τον στείλω να με κατηγορεί και σ' άλλα μέρη; "

Είπαν στον Σωκράτη ότι κάποιος έλεγε άσχημα λόγια γι' αυτόν. Ο Σωκράτης απάντησε:
"Καθόλου παράδοξο. Ποτέ του δεν έμαθε να λέει καλά λόγια".

Πληροφορήθηκε ο Αριστοτέλης από κάποιον ότι μερικοί τον έβριζαν. Ο φιλόσοφος απάντησε:
"Καθόλου δεν με νοιάζει. Όταν είμαι απών, δέχομαι ακόμα και να με μαστιγώνουν".

Επέστρεφε ο Διογένης από τους Ολυμπιακούς αγώνες και ένας τον ρώτησε, αν ήταν εκεί πολύς κόσμος. Ο Διογένης αποκρίθηκε:
"Κόσμος υπήρχε πολύς, άνθρωποι όμως λίγοι"

Ρώτησαν τον φιλόσοφο Στίλπωνα, αν υπάρχει κάτι πιο ψυχρό από ένα άγαλμα.
"Ναι" είπε, "ένας αναίσθητος άνθρωπος".

Ένα φίδι τυλίχθηκε γύρω από το κλειδί μιας πόρτας. Οι μάντεις χαρακτήρισαν το γεγονός θαύμα. Ο Λεωτυχίδης όμως, βασιλιάς της Σπάρτης, θεώρησε αδικαιολόγητο τον χαρακτηρισμό.
"Για μένα θαύμα θα ήταν", είπε "αν τυλιγόταν το κλειδί γύρω από το φίδι και όχι το φίδι γύρω από το κλειδί".

Κάποτε ο Διογένης είδε μια γυναίκα να σκύβει πάρα πολύ μπροστά στα αγάλματα των θεών. Θέλοντας να την απαλλάξει από την θρησκοληψία, την πλησίασε και της είπε:
"Μη σκύβεις τόσο πολύ κυρά μου, γιατί κάποτε ο θεός θα σταθεί πίσω σου και θα δει άσχημα πράγματα".

Ο φιλόσοφος Στίλπωνας κλήθηκε στον Άρειο Πάγο για να βεβαιώσει αν πραγματικά είπε ότι η Αθηνά δεν είναι θεός..
"Και βέβαια δεν είναι θεός, θεά είναι, αφού είναι γυναίκα" είπε.
Όταν το άκουσε ο Θεόδωρος, ο λεγόμενος "άθεος", τον ειρωνεύτηκε λέγοντας:
"Από πού το γνώριζε ο Στίλπωνας; Ή μήπως σήκωσε τον χιτώνα της Αθηνάς και είδε τον κήπο της; "

Έδειξαν στον Διαγόρα τον "άθεο" τα πολλά αφιερώματα ανθρώπων που είχαν σωθεί από ναυάγια με τη βοήθεια των θεών. Ο Διαγόρας απάντησε:
"Αν οι θεοί φρόντιζαν να σώσουν και όσους πνίγηκαν, τότε θα βλέπατε πολύ περισσότερα αφιερώματα".

Όταν ο Διογένης είδε έναν νεαρό να φιλοσοφεί του είπε:
"Σου αξίζει έπαινος νεαρέ, γιατί στρέφεις το ενδιαφέρον των εραστών από την ομορφιά του σώματος στην ομορφιά της ψυχής σου"

Ένας φτωχός πλησίασε τον Σωκράτη και του είπε:
"Θέλω να γίνω μαθητής σου, αλλά δεν έχω τίποτε, το μόνο που μπορώ να σου προσφέρω είναι ο εαυτός μου"
Ο Σωκράτης του απαντά:
"Δεν καταλαβαίνεις λοιπόν ότι μου δίνεις το πιο σπουδαίο πράγμα;"

Ένας πατέρας ζήτησε από τον Αρίστιππο να διδάξει τον γιο του. Ο φιλόσοφος ζήτησε ως αμοιβή 500 δραχμές. Ο πατέρας θεώρησε υπερβολικό το ποσό.
"Με τόσα χρήματα", είπε, "θα μπορούσα να αγοράσω ένα ζώο".
"Αγόρασε", είπε ο Αρίστιππος, "κι έτσι θα έχεις δύο".

Προσπαθούσε ο Ζήνων ο Ελεάτης να αποδείξει στον Αντισθένη με περίπλοκα και σοφιστικά επιχειρήματα ότι δεν υπάρχει κίνηση. Ο Αντισθένης άρχισε να βαδίζει, ενώ συγχρόνως ρωτούσε τον Ζήνωνα:
"Δεν νομίζεις ότι τα γεγονότα είναι πιο ισχυρά από τα επιχειρήματά σου;"

Υπερηφανευόταν κάποιος σε μια παρέα και έλεγε ότι είχε πάρει μέρος σε πολλούς αγώνες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και είχε πραγματοποιήσει εξαιρετικές αθλητικές επιδόσεις. Στη Ρόδο μάλιστα είχε κάνει ένα μεγάλο άλμα που κανένας Ολυμπιονίκης δεν είχε κάνει ως τότε. Ένας από την παρέα του είπε:
"Κι εδώ Ρόδος είναι. Γιατί δεν κάνεις το άλμα σου;"

Ένας Αθηναίος ταξίδευε με πλοίο με πολλούς άλλους. Ξέσπασε όμως δυνατή τρικυμία και το πλοίο ανατράπηκε. Όλοι προσπαθούσαν να σωθούν κολυμπώντας, ο Αθηναίος όμως έχανε τον καιρό του καλώντας την θεά Αθηνά σε βοήθεια. Ένας από τους ναυαγούς, που κολυμπούσε κοντά του, του είπε:
"Φώναζε την Αθηνά, μα κούνα και τα χέρια σου".

Όταν είδε ο Διογένης κρατικούς ταμίες να έχουν πιάσει κάποιον που είχε κλέψει ένα μπουκάλι, παρατήρησε:
"Οι μεγάλοι κλέφτες έχουν συλλάβει τον μικρό κλέφτη"

Ρώτησε κάποιος τον Διογένη ποιας πόλης είναι πολίτης κι αυτός απάντησε:
"Είμαι πολίτης του κόσμου"

Η Ξανθίππη λέει στον Σωκράτη:
"Άδικα σε καταδίκασαν σε θάνατο"
Κι ο Σωκράτης:
"Αλίμονο κι αν η καταδίκη μου ήταν δίκαιη"

Ο Πλάτωνας επέπληξε κάποιον γιατί έπαιζε κύβους. Εκείνος δικαιολογήθηκε:
"Τα ποσά που παίζω στο παιχνίδι είναι ασήμαντα"
Ο Πλάτωνας του παρατήρησε:
"Η συνήθεια όμως να παίζεις δεν είναι καθόλου κάτι ασήμαντο"

Ρώτησαν τον Διογένη:
"Γιατί οι αθλητές είναι αναίσθητοι; "
Ο Διογένης τους έδωσε την εξήγηση:
"Γιατί τα σώματά τους ξαναφτιάχνονται με κρέατα χοιρινά και βοδινά"

Μια μέρα η Ξανθίππη έβαλε τις φωνές στον Σωκράτη και στην συνέχεια άδειασε πάνω του μια λεκάνη νερό. Ο Σωκράτης ατάραχος είπε:
"Η Ξανθίππη κάνει ό,τι και ο Δίας: πρώτα βροντά και ύστερα βρέχει"

Αρχαία Ελληνικά Ανέκδοτα,
Σωκράτης Γκίκας

Πηγή
http://www.ellinikoarxeio.com/2010/10/ancient-hellenic-stories.html
Διαβάστε περισσότερα...

Armin van Buuren – DJ Mag Awards Anouncement – 27.10.2010Description - Tracklist "Armin van Buuren – DJ Mag Awards Anouncement – 27.10.2010" :


Πηγή
http://www.youclubvideo.com/audio/142974/armin-van-buuren-dj-mag-awards-anouncement-27-10-2010
Διαβάστε περισσότερα...

ΥΓΕΙΑ: ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΛΛΑ


ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ:
Κάνετε ένα μείγμα από μέλι και κανέλα σε ψωμί, και να την τρώτε τακτικά για πρόγευμα. Μειώνει τη χοληστερόλη στις αρτηρίες και σώζει τον ασθενή από καρδιακές παθήσεις.
Το μέλι και η κανέλα αναζωογονούν τις αρτηρίες και τις φλέβες.

ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ:
Οι ασθενείς με αρθρίτιδα μπορούν να παίρνουν καθημερινά, πρωί και βράδυ, σε ένα φλιτζάνι ζεστό νερό δύο κουταλιές μέλι και ένα κουταλάκι του γλυκού σκόνη κανέλας.
Εάν λαμβάνεται τακτικά ακόμη και η χρόνια αρθρίτιδα μπορεί να θεραπευτεί.
Διαπιστώθηκε ότι μέσα σε μία εβδομάδα οι 73 ασθενείς από τους 200 ανακουφίσθηκαν από τον πόνο, παίρνοντας πριν από το πρόγευμα ένα μείγμα από μια κουταλιά μέλι και μισή κουταλιά του γλυκού κανέλα. Και μέσα σε ένα μήνα όλοι οι ασθενείς μπορούσαν να περπατήσουν ή να κινηθούν χωρίς πόνο.

ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΥΣΤΩΝ:
Πάρτε δύο κουταλιές της σούπας σκόνη κανέλας και ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι σε ένα ποτήρι χλιαρό ποτό. Καταστρέφει τα μικρόβια στην κύστη.

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ:
Δύο κουταλιές της σούπας μέλι και τρία κουταλάκια του γλυκού κανέλα αναμεμειγμένα σε 16 ουγκιές τσαγιού, που δόθηκαν σε ασθενή, μείωσαν τα επίπεδα της χοληστερόλης στο αίμα κατά 10 τοις εκατό μέσα σε δύο ώρες. Εάν λαμβάνεται τρεις φορές ημερησίως, οποιαδήποτε χρόνια χοληστερόλη θεραπεύεται. Το καθαρό μέλι που λαμβάνεται καθημερινά με την τροφή ρίχνει τα επίπεδά της.

ΣΤΟΜΑΧΙ:
Το μέλι με την κανέλα θεραπεύει τον πόνο στο στομάχι όπως επίσης τα διάφορα έλκη από τη ρίζα. Επίσης ανακουφίζει από τα αέρια του στομάχου.

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
Η καθημερινή χρήση μελιού και κανέλας ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και προστατεύει το σώμα από τα βακτηρίδια και τις προερχόμενες από ιό επιθέσεις.
Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι το μέλι έχει διάφορες βιταμίνες και σίδηρο σε μεγάλα ποσά.

ΔΥΣΠΕΨΙΑ:
Σκόνη κανέλας που ψεκάζεται σε δύο κουταλιές της σούπας μέλι, εάν ληφθούν προ φαγητού, ανακουφίζουν από την οξύτητα και βοηθούν στην χώνεψη και αφομοίωση και του πιο βεβαρημένου γεύματος.

ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ - ΓΡΙΠΗ:
Το μέλι περιέχει ένα φυσικό "συστατικό" που σκοτώνει τα μικρόβια της γρίπης και σώζει τον ασθενή.
Εκείνοι που πάσχουν από τα κοινά ή χρόνια κρυολογήματα να λαμβάνουν μια κουταλιά της σούπας χλιαρό μέλι με 1/4 σκόνη κανέλας, καθημερινά για τρεις μέρες.ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ:
Τσάι με μέλι και κανέλα, όταν λαμβάνεται τακτικά, καθυστερεί τα γηρατειά. Βράστε τέσσερα κουτάλια μέλι, ένα κουτάλι σκόνη κανέλας σε τρία φλιτζάνια νερό, όπως το τσάι. Πιείτε 1/4 του φλιτζανιού, τρεις έως τέσσερις φορές ημερησίως.
Κρατά το δέρμα φρέσκο και μαλακό, καθυστερεί τα γηρατειά και αυξάνεται η διάρκεια ζωής.

ΣΠΥΡΑΚΙΑ:
Κάνετε μια πάστα από τρία κουτάλια σούπας μέλι και ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Εφαρμόστε αυτήν την πάστα στα σπυράκια πριν από τον ύπνο και αφαιρείτε το πρωί με ζεστό νερό. Εάν γίνεται καθημερινά για δύο εβδομάδες, αφαιρεί τα σπυράκια από τη ρίζα.

ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ:
Εφαρμογή μείγματος μελιού και κανέλας σε ίσα μέρη,
θεραπεύει το έκζεμα και όλους τους τύπους μολύνσεων του δέρματος.


ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ:
Καθημερινά το πρωί μισή ώρα πριν από το πρόγευμα με άδειο στομάχι, καθώς και το βράδυ πριν από τον ύπνο, πίνετε μέλι και κανέλα βρασμένα σε ένα φλιτζάνι νερό.
Εάν λαμβάνεται τακτικά, μειώνει το βάρος ακόμη και του πιο παχύσαρκου προσώπου. Επίσης, η κατανάλωση αυτού του μίγματος τακτικά, δεν επιτρέπει στο λίπος να συσσωρευτεί στο σώμα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ:
Η πρόσφατη έρευνα στην Ιαπωνία και την Αυστραλία έχει αποκαλύψει ότι ο προχωρημένος καρκίνος του στομαχιού και στα κόκαλα έχει θεραπευτεί επιτυχώς. Οι ασθενείς που πάσχουν από αυτά τα είδη καρκίνου πρέπει καθημερινά να παίρνουν ένα κουτάλι σούπας μέλι με ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα για έναν μήνα, τρεις φορές ημερησίως.

ΚΟΥΡΑΣΗ:
Όσοι καταναλώνουν μέλι και κανέλα σε ίσα μέρη, έχουν ταχεία αντίληψη, είναι ζωηροί και ευέλικτοι. Μισή κουταλιά της σούπας μέλι, διαλυμένο σε ένα ποτήρι νερό, με κανέλα, κατά 3 στο μεσημέρι, όταν αρχίζει να μειώνεται η ζωτικότητα του σώματος. Εάν λαμβάνεται καθημερινά, την αυξάνει μέσα σε μία εβδομάδα.

ΚΑΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ:
Το πρώτο πράγμα το πρωί μια γαργάρα με ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι και κανέλα, αναμεμειγμένα σε ζεστό νερό. Κρατά την αναπνοή φρέσκια και καθόλη τη διάρκεια της ημέρας

ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ:
Καθημερινά πρωί και βράδυ μέλι και κανέλα σε ίσα μέρη αποκαθιστούν την ακοή .

Διαβάστε περισσότερα...

ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΟΥ ΠΑΜΕ (ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ Η ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ)

ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΕΙ ΟΔΕΥΟΥΜΕ Ή ΜΗΠΩΣ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ????? ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΕΥΧΗ Ή ΚΑΤΑΡΑ????

Παραγγελία πίτσας το έτος 2016 (για γέλια ή για κλάματα;)

Τηλεφωνήτρια : “Pizza καλησπέρα σας.”

Πελάτης : “Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.”

Τηλεφωνήτρια : “Θα μπορούσα να έχω τον ΕΑΤ σας, παρακαλώ;”


Πελάτης : “Τον Εθνικό Αριθμό Ταυτοποίησής μου (National ID Number), ναι, μια στιγμή, ορίστε, είναι ο 6102049998-45-54610.”

Τηλεφωνήτρια : “Ευχαριστώ, κύριε Νικολάου. Λοιπόν η διεύθυνσή σας είναι Κατσικοχωρίου 174, και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366.Το επαγγελματικό τηλέφωνό σας στην Lincoln Insurance είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 691266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε ;”

Πελάτης : “Εεε; Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάζετε όλες αυτές τις πληροφορίες;”

Τηλεφωνήτρια : “Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.”

Πελάτης : (Στεναγμός) “Α μάλιστα ! Θα ήθελα δύο σπέσιαλ πίτσες με ζαμπόν,μπέικον. …”

Τηλεφωνήτρια : “Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.”

Πελάτης : “Α μπα;”

Τηλεφωνήτρια : “Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.”

Πελάτης : “Αϊ ! Τι μου προτείνετε λοιπόν; “

Τηλεφωνήτρια : “Μπορείτε ν α δοκιμάσετε την Πίτσα Λάιτ με γιαούρτι σόγιας. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.”

Πελάτης : “Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα; “

Τηλεφωνήτρια : “Συμβουλευτήκατε τις ‘Νόστιμες συνταγές με σόγια’ στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Εξ ου και η πρόταση μου.”

Πελάτης : “Καλά, εντάξει. Δώστε μου δυο, οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω;” Τηλεφωνήτρια : “Πραγματική ευκαιρία για σας, τη σύζυγό σας και τα τέσσερα παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 39,99 Ευρώ.”

Πελάτης : “Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής μου κάρτας.” Τηλεφωνήτρια : “Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητοίς. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβεί το όριο “.

Πελάτης : “Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.” Τηλεφωνήτρια : “Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.”

Πελάτης : “Να μη σας ενδιαφέρει. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει; “

Τηλεφωνήτρια : “Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά περίπου. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε, αφού βγάλετε τα μετρητά, αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία. “

Πελάτης : “Πού στο διάολο ξέρετε ότι έχω μηχανή;”

Τηλεφωνήτρια : “Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Χάρλεϊ έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συνεπέρανα ότι θα την χρησιμοποιούσατε..”

Πελάτης : “@#%/$@&?#!$*#@&$%^&*΄

Τηλεφωνήτρια : “Σας συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως.”

Πελάτης : (Άφωνος) Τηλεφωνήτρια : “Κάτι άλλο κύριε;”

Πελάτης : “Όχι τίποτα. Α ναι, μην ξεχάσετε τα δυο λίτρα δωρεάν αναψυκτικό μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.”

Τηλεφωνήτρια : “Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς”.

Πηγή
http://www.othrysnet.gr/news/component/content/article/923-karta-polith-paragelia-pitsas
Διαβάστε περισσότερα...

Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος (1939-2008)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ

Ἡ παρακαταθήκη τοῦ μακαριστοῦ Χριστόδουλου

«Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπυρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατίσχυση των μεγάλων ιδανικών. Μην αφήσεις τη χώρα σου να χάσει το χαρακτήρα της και να μετατραπεί σε μάζα ανθρώπων, χωρίς συνείδηση, χωρίς εθνικότητα και χωρίς ταυτότητα. Μέσα σ' αυτή τη μάζα κινδυνεύεις να γίνεις ένα νούμερο, ένας αριθμός, να χάσεις την ελευθερία της προσωπικότητάς σου. Αδελφοί, μείνατε εδραίοι και αμετακίνητοι σε όσα μάθατε και σε όσα επιστώθητε. Μείνατε σταθεροί στην πίστη και στα ιδανικά του Γένους. Αυτό είναι το χρέος μας.»

Βίντεο
Αφιέρωμα στον αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο (ΕΡΤ, 200 min)

Αφιέρωμα στον αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο (ΕΡΤ, 30 Ιαν. 2008) (200 min) - ΟΛΗ Η ΕΚΠΟΜΠΗ (200 ΛΕΠΤΑ)
Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος - λόγος επιβατήριος - συγγνώμη προς τους νέους (4 min)

Το συγκλονιστικό απόσπασμα από τον επιβατήριο λόγο του μακαριστού αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου στην μητρόπολη των Αθηνών, την 9η Μαΐου 1998. Η συγγνώμη προς τους νέους της Ελλάδος, με δάκρυα στα μάτια. Δέκα χρόνια μετά, ο Χριστόδουλός μας δεν είναι κοντά μας. Αλλά οι νέοι της πατρίδας μας δεν ξεχνούν τα λόγια που χάραξε στις καρδιές μας, την παρακαταθήκη που άφησε σ' εμάς χρέος. Χριστόδουλέ μας, δεν ξεχνούμε, θα συνεχίσουμε!
Διαβάστε ολόκληρο τον ιστορικό επιβατήριο λόγο του μακαριστού Χριστοδούλου.

Το αιώνιο μήνυμα του μακαριστού Χριστοδούλου (διορθωμένο - 1 min)
«Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπυρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατίσχυση των μεγάλων ιδανικών. Μην αφήσεις τη χώρα σου να χάσει το χαρακτήρα της και να μετατραπεί σε μάζα ανθρώπων, χωρίς συνείδηση, χωρίς εθνικότητα και χωρίς ταυτότητα. Μέσα σ' αυτή τη μάζα κινδυνεύεις να γίνεις ένα νούμερο, ένας αριθμός, να χάσεις την ελευθερία της προσωπικότητάς σου. Αδελφοί, μείνατε εδραίοι και αμετακίνητοι σε όσα μάθατε και σε όσα επιστώθητε. Μείνατε σταθεροί στην πίστη και στα ιδανικά του Γένους. Αυτό είναι το χρέος μας.»

Κείμενα

Ὀρθοδοξία - Ἐκκλησία - Ἑλληνισμός - Εὐρώπη - Κοινωνία - Μηνύματα - Ἐγκύκλιοι - Μελέτες

Ἐπιλογές: Πηγή
http://xristodoulos.antibaro.gr/
Download:
FLVMP43GP
Download:
FLVMP43GP
Download:
FLVMP43GP
Download:
FLVMP43GP
Download:
FLVMP43GP
Download:
FLVMP43GP
Download:
FLVMP43GP
Download:
FLVMP43GP
Download:
FLVMP43GP
Διαβάστε περισσότερα...