Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

Η Ανακάλυψη και κυκλοφορία της «απόκρυφης συνομιλίαs Ιησού και Ιούδα»

Ο Απρίλιος του 2006 σφραγίσθηκε από την ανακοίνωση της ανακάλυψης του χειρόγραφου κώδικα και την κυκλοφορία του βιβλίου «To ευαγγέλιο του Ιούδα» από τον επιστημονικό και εκπαιδευτικό οργανισμό National Geographic. To περιεχόμενο της ανακαλύψεως έγινε το πρώτο θέμα στα μέσα ενημερώσεως παγκοσμίως, με 875 αναφορές σε αμερικανικούς σταθμούς μόνο κατά την πρώτη εβδομάδα, ενώ στη χώρα μας η έκδοση του βιβλίου έχει ξεπεράσει τα 80. 000 αντίτυπα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για τη δημιουργία όλου αυτού του θορύβου και της μεγάλης εκδοτικής επιτυχίας χρησιμοποιήθηκαν μέσα προβολής και εκφράσεις χαρακτηρισμοί σε βαθμό λίαν υπερβολικό. Φυσικά δεν αγνοεί κανείς ότι πέρα από την επιστημονική πτυχή του ζητήματος, βρίσκεται η εμπορική πλευρά με τεραστίων διαστάσεων οικονομικά οφέλη.«Και τον προδότην δε Ιούδαν μόνο εκ πάντων των αποστόλων ταύτην εσχηκέναι την γνώσιν φασί [οι Καινοί],
και δια τούτο το της προδοσίας ενεργήσαι μυστήριον».


(Άγιος Ειρηναίος)


«Η απόκρυφη διήγηση της αποκάλυψης που φανέρωσε ο Ιησούς σε συνομιλία με τον Ιούδα τον Ισκαριώτη στη διάρκεια μιας εβδομάδας τρεις ημέρες προτού να εορτάσει το Πάσχα». Αυτή είναι η αρχή του κώδικα, που ολοκληρώνεται ως εξής: «Ο Ιούδας τους απάντησε όπως επιθυμούσαν [οι αρχιερείς]. Και έλαβε μερικά χρήματα και τον παρέδωσε σ' αυτούς. Το ευαγγέλιο του Ιούδα». Η τελευταία αυτή επιγραφή ονοματοδοτεί ολόκληρο το προηγούμενο κείμενο, που περιλαμβάνει ακριβώς τη συνομιλία μεταξύ του Ιησού με τον Ιούδα, με αποκορύφωση το γεγονός ότι ο Ιησούς δίδει εντολή στον Ιούδα για τον σταυρικό θάνατό του.

Το ανωτέρω κείμενο, που εμείς σήμερα μπορούμε να μελετήσουμε μέσα στα πλαίσια της ιστορίας της εποχής της Κ. Διαθήκης και της πρώτης Εκκλησίας, προέρχεται από τον λεγόμενο Codex Tchacos (Κώδικας Τσάκος) που έλαβε την ονομασία από τον πατέρα της εμπόρου αρχαιοτήτων Φρίντα Νούσμπεργκερ Τσάκος, η οποία αγόρασε το κείμενο τον Απρίλιο του 2000. Ο Κώδικας αυτός, εκτός από «Το ευαγγέλιο του Ιούδα», περιλαμβάνει ακόμη τρία κείμενα (το πρώτο φέρει τον τίτλο «Ιάκωβος», μια απόδοση της Επιστολής του Πέτρου στον Φίλιππο και ένα αποκαλούμενο «Βιβλίο του Αλλογενούς»).
Αυτός ο κώδικας παρέμεινε κρυμμένος στην αιγυπτιακή έρημο για σχεδόν 1.700 χρόνια και έτσι διατηρήθηκε άθικτος έως του ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 1970 κοντά στην πόλη Ελ Μίνια της Αιγύπτου. Έκτοτε άρχισε ένα μακρύ ταξίδι φθοράς και περιπέτειας, από το Κάιρο στην Ευρώπη, τη Γενεύη, τη Νέα Υόρκη και τη Βασιλεία. Η τελευταία αγοράστρια του κώδικα, η Ελληνίδα εξ Αιγύπτου που προαναφέραμε, τον μεταβίβασε στο ίδρυμα Maecenas Foundation for Ancient στη Βασιλεία της Ελβετίας το 2001, προκειμένου να συντηρηθεί και να μεταφραστεί. στο τέλος το χειρόγραφο θα δωριθεί στην Αίγυπτο και θα φιλοξενηθεί στο Κοπτικό Μουσείο του Καΐρου.

Προτού εμείς σήμερα γνωρίσουμε την ύπαρξη «του ευαγγελίου του Ιούδα» από την επιμελημένη έκδοση του National Geographic (βλ. Το ευαγγέλιο του Ιούδα, από τον Codex Tchacos, έπιμ. Ρ. Κάσερ, Μ. Μάιερ και Γ. Βούρτ, μτφρ. από ομάδα, Αθήνα: National Geographic Ελλάδα, 2006, τίτλος πρωτοτύπου the Gospel of Judas), αυτό ήταν γνωστό ήδη από τον Β' αι. στον άγιο Ειρηναίο, επίσκοπο Λουγδούνου, το οποίο αναφέρει στο σπουδαιότατο σύγγραμμά του «Έλεγχος και ανατροπή της ψευδωνύμου γνώσεως (1,28,9Ζ βλ. Π. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία. Τόμ. Β': Γραμματεία της περιόδου των διωγμών, σειρά «Χριστιανική Γραμματολογία, 2», Θεσσαλονίκη: ΠΙΠΜ, 1978, σ. 280-281). Αργότερα έχουμε έμμεση αναφορά από τον άγιο Επιφάνιο (315-403), επίσκοπο Σαλαμίνος της Κύπρου, έτερο μεγάλο αντιαιρετικό συγγραφέα, στο έργο του Πανάριον (38,1,5Ζ PG 41, 580a ΒΕΠΕΣ 75 [1997] 11,2612,4).

«Ουκ άρα τοίνυν ως ουτοί φασι δια γνώσιν ο Ιούδας παρέδωκε τον Σωτήρα ουδέ οι Ιουδαίοι μισθόν έχουσι σταυρώσαντες τον Κύριον».

(Άγιος Επιφάνιος)


Από τα ανωτέρω διαπιστώνουμε ότι «το ευαγγέλιο του Ιούδα» χρησιμοποιόταν τόσο από τους αντινομιστές Καϊνίτες, όσο και απ' άλλες γνωστικές ομάδες. Αυτοί ειδικότερα «τον Κάιν δοξάζουσι, λέγοντες αυτόν της ισχυροτέρας είναι δυνάμεως, άμα δε και τον Ιούδαν εκθειάζουσιν» (Πανάριον ), διότι πίστευαν ότι ο Ιούδας είχε τη γνώση και γνώριζε την αλήθεια, όσο κανείς άλλος, ώστε κατά την άποψή τους αυτός εκπλήρωσε το μυστικό της προδοσίας. Με τον τρόπο αυτό, σημειώνει πανεπιστημιακός καθηγητής, «εφηύραν τη δική τους ιστορία, την οποία αποκάλεσαν ευαγγέλιο του Ιούδα» («ο Ιούδας δεν ήταν προδότης του Ιησού, αναφέρει ο πάπυρος». (Η Καθημερινή, 7. 4. 2006) Με τα στοιχεία που διαθέτουμε, λοιπόν, δυνάμεθα να χαρακτηρίσουμε «το ευαγγέλιο τον Ιούδα» ως ένα απόκρυφο γνωστικό κείμενο, και υπ' αυτήν την έννοια δεν έχει σημασία με σωτηριολογική προοπτική για τους ανθρώπους, δηλαδή δεν είναι «ευαγγέλιο» για την ανθρωπότητα «εις σωτηρίαν παντί τω πιστεύοντι» (Ρωμ. 1,16) αλλά αποτελεί ένα κείμενο καθαρώς μη εκκλησιαστικό. Αναφέροντας τον όρο «απόκρυφο» εννοούμε το φιλολογικό εκείνο είδος που αναπτύχθηκε από τον Β' αι. και εξής, που αναφέρεται μεν σε πρόσωπα ή γεγονότα της Κ. Διαθήκης, αλλά απορρίπτεται από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και την εκκλησιαστική κοινότητα, καθώς αυτά τα ποικιλώνυμα κείμενα (Ευαγγέλια, Πράξεις, Επιστολές, Αποκαλύψεις κ. α. ) δεν εκφράζουν την εκκλησιαστική συνείδηση ούτε συμβαδίζουν με το βίωμα και το φρόνημα των μελών της Εκκλησίας (βλ. περισσότερα εν Ι. Καραβιδόπουλου, Απόκρυφα Χριστιανικά Κείμενα. Τόμ. Α': Απόκρυφα Ευαγγέλια. Τόμ. Β': Απόκρυφες Πράξεις, Επιστολές, Αποκαλύψεις, ΒΒ 13, 29, Θεσ/νίκη: Π. Πουρνάρα, 1999, 2004).

Την ίδια εποχή του Β' αι. παρουσιάζεται δυναμικά και ο Γνωστικισμός, ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά ρεύματα της ρωμαϊκής περιόδου, ο οποίος υπόσχεται λύτρωση δια μέσου της «γνώσεως», που είναι κατ' ουσίαν μία ενόραση και μία διαίσθηση, ώστε να αποφύγει ο άνθρωπος τα τραγικά ερωτήματα της ανθρωπότητας. Κατά τον ομ. καθηγ. Σ. Αγουρίδη, ο Γνωστικισμός παρουσιάζεται ως «μάλλον μια ριζοσπαστική τάση απαλλαγής από την κυριαρχία του κακού ή μιας εσωτερικής υπερβατικότητας, που εσάρωνε την ύστατη αρχαιότητα και παρουσιάστηκε μέσα στον Χριστιανισμό, στον Ιουδαϊσμό, στον Νεοπλατωνισμό, στον Ερμητισμό και στα όμοια. Ως μια νέα θρησκεία ήταν συγκρητιστική, αντλούσε δηλ. από διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις» (Σ. Αγουρίδη [έπιμ. ], Χριστιανικός Γνωστικισμός. Τα κοπτικά κείμενα του Nag Hammadi στην Αίγυπτο, από την 3η αγγλ. έκδ. του E. J. Brill, Αθήνα: «Άρτος Ζωής», 1989, σ. 12. J. Lacarrière, Οι Γνωστικοί, 3η έκδ. , μτφρ. Μ. Κουτούζης, χ. τ. : Ι. Χατζηνικολής, 1975).

Επίσης, ως προς το ζήτημα του συγγραφέα, το ποιός έγραψε «το ευαγγέλιο του Ιούδα», συμβαίνει όπως με όλα τα απόκρυφα κείμενα, δηλ. ο συγγραφέας είναι άλλος άγνωστος απ' εκείνον που αναφέρει, με μια λέξη συνιστά ένα κείμενο ψευδεπίγραφο, πού ως τέτοιο έμεινε εκτός των ορίων της χριστιανικής διδασκαλίας από την πρωτοχριστιανική Εκκλησία. Η ανακάλυψη του αντιγράφου πού δημοσιεύεται μεταφρασμένο στην ελληνική σήμερα προέρχεται από κοπτική μετάφραση του πρωτοτύπου ελληνικού κειμένου του ευαγγελίου, πού πρέπει να είχε αρχικώς συνταχθεί προς τα τέλη του Β' αι. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η όλη διαδικασία συντηρήσεως και αποκαταστάσεως τούτου του χειρογράφου υπήρξε εξαιρετικά κοπιώδης. Λέγεται ότι για να ανασυνθεθεί το κείμενο, έπρεπε να ενωθούν γύρω στα χίλια σπαράγματα παπύρου.

«Της δε καινής διαθήκης, τα τέσσερα μόνα ευαγγέλια τα δε λοιπά ψευδεπίγραφα και βλαβερά τυγχάνει. Όσα εν εκκλησίαις μη αναγινώσκεται, ταύτα μηδέ κατά σαυτόν αναγίνωσκε».

(Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων)

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι για «το ευαγγέλιο του Ιούδα» έγινε ευρεία συζήτηση στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος (12 και 13. 4. 2006), στην οποία έλαβαν μέρος ειδικοί πανεπιστημιακοί καθηγητές, καθώς και Ιεράρχες, γνήσιοι εκφραστές και ερμηνευτές της βιβλικής ιστορίας. Ας δούμε, λοιπόν, τις γνώμες τριών γνωστών και καταξιωμένων βιβλικών καθηγητών της Θεολογικής Σχολής Αθηνών.

α. Ο ομ. καθ. κ. Γ. Γαλίτης επισήμανε ότι «πρόκειται για τους "γραώδεις" μύθους, πού ανέφερε ο απόστολος Παύλος».

β. ο έτερος όμ. καθ. κ. Χρ. Βούλγαρης παρατήρησε ότι «χρησιμοποιήθηκε το όνομα του Ιούδα, άλλα ξέρουμε ότι ο Ιούδας, μετά την προδοσία απελθών απήγξατο, έδωσε τέλος στη ζωή του. Το κείμενο ενδιαφέρει μόνο επιστημονικά για τη διερεύνηση των πρώτων αιρέσεων».

γ. Τέλος, ο αρχιμ. καθ. κ. Ιερεμίας Φούντας σημείωσε ότι «σ' αυτά τα θέματα έχει απαντήσει από το 180 μ. χ. ο άγιος Ειρηναίος Λουγδούνου και οι πιστοί δεν πρέπει να θορυβούνται». Γενικώς, «Το ευαγγέλιο τον Ιούδα» δεν παρουσιάζει καμία συγκροτημένη θεολογία, ούτε γίνεται αναφορά σε θέματα Χριστολογίας, Εκκλησιολογίας, ούτως ώστε ουδεμία σωτηριολογική ελπίδα αποπνέει για τους χριστιανούς. Επιπλέον, απουσιάζουν από το κείμενο αναφορές στο σημαντικότατο πρόσωπο της Θεοτόκου Μαρία, που για τους χριστιανούς είναι η Παναγιά μας, η μητέρα του Θεού και των ανθρώπων, η οποία αποτελεί όχι μόνον τον δυνατό συνδετικό κρίκο στην ιστορία της σωτηρίας, δηλ. της θείας οικονομίας, αλλά και κατέχει μετά την Τριαδική Θεότητα την πρωταρχική θέση στη δοξολογική ανύμνηση της Εκκλησίας, καθότι «τούτο το όνομα άπαν το μυστήριον της οικονομίας συνίστησι» κατά την προσφυή ρήση του άγιου Ιωάννου του Δαμάσκηνου.

Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ο έντονος δυαλισμός, δηλαδή η οξεία διάκριση μεταξύ του υλικού και του πνευματικού στοιχείου, και η αντίστοιχη αρνητική και θετική αξιολόγηση του. Εντός του πλαισίου αυτού ο ίδιος ο Ιησούς έπρεπε να αποβάλει τη σαρκική υπόστασή του και να ανέλθει ως πνευματική υπόσταση στην ουράνια πατρίδα του. Όλα αυτά συνιστούν θεωρίες εντελώς ξένες και απορριπτέες σύμφωνα με τα ιερά Ευαγγέλια της Εκκλησίας, η οποία τα κρατεί αναλλοίωτα και απαραχάρακτα, και εν Αγίω Πνεύματι τα ερμηνεύει και τα κηρύσσει. Τα πρόσωπα του Ιησού και του Ιούδα, πως παρουσιάζονται στο «ευαγγέλιο του Ιούδα», είναι εντελώς διαφορετικά, από την εικόνα που έχουμε από τα Ευαγγέλια του καινοδιαθηκικού Κανόνος και της ζωής της Εκκλησίας.

Τελειώνοντας την αναφορά αυτή στην ανακάλυψη και κυκλοφορία της απόκρυφης συνομιλίας Ιησού και Ιούδα παραθέτουμε εκτός των ανωτέρω μνημονευθέντων έργων τα κάτωθι δημοσιεύματα:

α. «Το Ευαγγέλιο του Ιούδα», Το Βήμα (9. 4. 2006), 47-50 στο τμήμα Βήμα Science, με τις υποενότητες: «Απόκρυφο Ευαγγέλιο αποκαλύπτεται», «Ανασυνθέτοντας ένα αρχαίο πάζλ», «Χρονολογία», «Ποιος έγραψε το Ευαγγέλιο του Ιούδα και τι γνωρίζουμε γι' αυτό», «Τι αλλάζει στη θεώρηση του χριστιανισμού».

β. Καθηγ. Γ. Γαλίτη, «Μύθοι και Αλήθειες για το ευαγγέλιο του Ιούδα», Το Βήμα (16. 4. 2006), 79-80 απαντήσεις σε ερωτήματα δημοσιογράφου.

Και γ. «Το ευαγγέλιο του Ιούδα», Το Βήμα (23. 4. 2006), 77-80 στο τμήμα Νέες Εποχές, με τα άρθρα: «Το βάρος της προδοσίας» του Γ. Γιατρομανωλάκη, «Αδύναμος κρίκος στην αλυσίδα του αντισημιτισμού» του Μ. Μπέγζου, «Χρήσιμο επιστημονικό εργαλείο» του Π. Βασιλειάδη, «Η έννοια της θυσίας» της Μ. Γ Πετροπούλου, «Η σύγκρουση των γνωστικών με την αλήθεια» του Χ. Αραμπατζή].ΜΑΙΟΣ 2006 περιοδικό ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

Πηγή
http://sapfiros.blogspot.com/2011/02/s.html


Διαβάστε περισσότερα...

Πως περνάμε τα διόδια μετά την δημοσίευση της τροπολογίας σε ΦΕΚ

Πως περνάμε μετά την δημοσίευση της τροπολογίας σε ΦΕΚ Ακολουθούν νέες οδηγίες για το πως περνάμε τα διόδια αφού γίνει νόμος η ντροπολογία του Ρέππα. Ακόμη δεν έχει τυπωθεί η τροπολογία σε ΦΕΚ συνεπώς δεν είναι νόμος. Συνεχίζουμε να σπρώχνουμε τις μπάρες μέχρι να τυπωθεί. Όταν τυπωθεί σε ΦΕΚ θα είναι νόμος και ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες. Ζητάμε έκδοση Επί πιστώσει απόδειξης.

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ - ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΜΕ; Δηλώνουμε στον υπάλληλο ότι «δεν μπορούμε να πληρώσουμε» δίνοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός μας. Ζητάμε να.....


εκδοθεί απόδειξη με πίστωση και να ανοίξουν την μπάρα. Αν καθυστερούν προειδοποιούμε ότι: α) αν δεν ανοίξουν αμέσως την μπάρα καταστρατηγούν το συνταγματικό μας δικαίωμα για ελεύθερη μετακίνηση και διαπράττουν το ποινικό αδίκημα της παράνομης κατακράτησης. β) αν δεν εκδώσουν την απόδειξη διαπράττουν το φορολογικό αδίκημα της άρνησης εκδόσεως επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου. γ) αν αρνηθούν να ανοίξουν διαπράττουν και το αδίκημα της πρόκλησης για εκτέλεση παράνομης πράξης. Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας και διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει τροχαία ανοίγουμε την μπάρα με απλή ώθηση προς τα εμπρός και συνεχίζουμε την πορεία μας. Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας και υπάρχει τροχαία τότε ζητάμε την συνδρομή του αστυνομικού ώστε να κοπεί πιστωτικό και να ανοίξει η μπάρα. Αν μας ζητηθεί να συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής πριν από την υπογραφή μας γράφουμε: «Με επιφύλαξη της νομιμότητας καταβολής του τέλους».
Σε περίπτωση που ο τροχονόμος δηλώσει αναρμόδιος ή αρνούνται να μας ανοίξουν την μπάρα καλούμε την αστυνομία στο 100 και ζητάμε να συλληφθεί ο ταμίας και ο υπεύθυνος των διοδίων και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη με την αυτόφορη διαδικασία για παράνομη κατακράτηση.

Τι άλλαξε στον ΚΟΚ; Στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας προστέθηκε η εξής παράγραφος:

«Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδηγός του οχήματος. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως.»

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να βεβαιώσει την τροχαία παράβαση ή να μου επιβάλλει πρόστιμο; Μπορεί ο παραχωρησιούχος να διαβιβάσει στην τροχαία ποιοι δεν πλήρωσαν και να κοπεί κλήση;
Όχι, ο παραχωρησιούχος είναι ιδιωτική εταιρία και δεν μπορεί να βεβαιώσει τροχαία παράβαση ούτε μπορεί να επιβάλει πρόστιμο. Ρητά προβλέπεται από την τελευταία διάταξη του νόμου, ότι πρόστιμο επιβάλει μόνο ο τροχονόμος και μάλιστα όταν διαπιστώσει την παράβαση αυτοπροσώπως.
Ποιά είναι τα αρμόδια αστυνομικά όργανα; Αρμόδια να βεβαιώσει παραβάσεις του ΚΟΚ είναι η τροχαία.

Μπορεί να με σταματήσει μετά τα διόδια τροχονόμος και να μου ζητήσει απόδειξη ότι πλήρωσα; Δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να μας υποχρεώνει να κρατάμε τις αποδείξεις. Εξάλλου αν έχουμε περάσει με ΤΕΟ-pass ή με e-pass δεν θα έχουμε απόδειξη. Επίσης η βεβαίωση της παράβασης πρέπει να γίνει «αυτοπροσώπως», δηλαδή να μας δει ο ίδιος ο τροχονόμος να μην πληρώνουμε.
Μπορεί ο τροχονόμος να μου κόψει κλήση στηριζόμενος σε μαρτυρία άλλου ότι δεν πλήρωσα; Όχι, ο τροχονόμος μπορεί να βεβαιώσει την παράβαση μόνο αν έχει διαπιστώσει ο ίδιος «αυτοπροσώπως» να μην πληρώνουμε.

Μπορεί να βεβαιωθεί η τροχαία παράβαση από τις κάμερες που υπάρχουν στα διόδια; Όχι, διότι οι κάμερες που ο παραχωρησιούχος έχει τοποθετήσει, είναι παράνομες, έχουν τοποθετηθεί χωρίς άδεια της Αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων και ως εκ τούτου, τα προϊόντα τους αποτελούν παράνομα αποδεικτικά μέσα, που απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια. Επιπλέον η διάταξη λέει ότι ο τροχονόμος το διαπιστώνει «αυτοπροσώπως» και όχι μέσω της χρήσης τεχνικών μέσων.
Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε την οδό; Όχι, δεν μπορεί να μας απαγορεύσει να χρησιμοποιήσουμε την υποδομή ακόμα κι αν δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε.

Έχω δικαίωμα να χρησιμοποιήσω την οδό χωρίς να πληρώσω εκείνη τη στιγμή; Ναι, έχουμε το δικαίωμα να πληρώσουμε αργότερα. Συγκεκριμένα ο Ν. 3535 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης άρθρο 3ο, παρ.2 ΦΕΚ 41Α 23/2/2007) αναφέρει: «Ο υπόχρεος δικαιούται να καταβάλει το οφειλόμενο τέλος, χωρίς άλλη επιβάρυνση, εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της βεβαιώσεως του Παραχωρησιούχου με τον τρόπο που θα υποδείξει ο τελευταίος.»

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πληρώσουμε; Όχι, πρέπει να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη. Αν δεν κόψει απόδειξη διαπράττει το φορολογικό αδίκημα της άρνησης έκδοσης επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου. Καταγγελία του φορολογικού αδικήματος μπορούμε να κάνουμε στη ΣΔΟΕ καλώντας το 1517.

Δίνουμε τα στοιχεία μας; Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τα στοιχεία μας. Αν υποχρεωθούμε να τα δώσουμε για να ξεμπερδέψουμε καλό είναι να δώσουμε τα κανονικά μας στοιχεία γιατί σε περίπτωση που η υπόθεσή μας δικαστεί θα είναι εις βάρος μας να έχουμε δώσει ψευδή στοιχεία.

Υπογράφουμε; Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να υπογράψουμε κανένα έγγραφο. Αν συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής, υπογράφουμε, πριν όμως από την υπογραφή μας, γράφουμε: «Με επιφύλαξη της νομιμότητας καταβολής του τέλους».
Αν δεν υπάρχει τροχαία μπορώ να σπρώξω την μπάρα όπως και πριν; Ναι.
Αν είμαι απρόσεκτος και με δει ο τροχονόμος να μην πληρώνω τι μπορεί να μου συμβεί; Το πρόστιμο είναι 200 ευρώ και είναι στην κρίση του τροχονόμου το αν θα αφαιρέσει τις πινακίδες, την άδεια και το δίπλωμα για 20 ημέρες.

Αν ο τροχονόμος με γράψει ενώ έχω ακολουθήσει τις οδηγίες τι γίνεται; Με αντίγραφο της επί πιστώσει απόδειξης καταθέτουμε αναφορά στον διοικητή του τμήματος της τροχαίας για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος, με την ένδειξη «Κοινοποίηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη» και ζητάμε την ακύρωση της κλήσης και την επιστροφή πινακίδων, άδειας και διπλώματος.

Τι θα συμβεί αν μου στείλουν ειδοποίηση να πληρώσω; Αν το έγγραφο μας το επιδίδουν με δικαστικό επιμελητή τότε απευθυνόμαστε σε δικηγόρο, αν δεν έχουμε τηλεφωνούμε στα μέλη των επιτροπών αγώνα για να μας συστήσουν κάποιο δικηγόρο μέλος των επιτροπών αγώνα. Αν το έγγραφο μας το στέλνουν με ταχυδρομείο μπορούμε να το στείλουμε για ανακύκλωση.

Που μπορώ να απευθυνθώ για διευκρινήσεις ή για βοήθεια; Ηλεκτρονικά στο e-mail epitropes2010@gmail.com ή καλώντας στα τηλέφωνα των μελών του πανελλαδικού συντονιστικού των επιτροπών αγώνα κατοίκων, πολιτών και εργαζομένων ενάντια στα διόδια που είναι αναρτημένα στο site www.oxidiodia.gr και epitropesdiodiastop.blogspot.com

Πηγή
http://epitropesdiodiastop.blogspot.com/
Διαβάστε περισσότερα...

ΓΕΛOIOΓΡΑΦΙΑ : Σφίγγα καλεί Αθηνά

Πηγή
http://tonoikaipnevmata.wordpress.com/2011/02/06/%CF%83%CF%86%CE%AF%CE%B3%CE%B3%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC-%CF%87%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%BF%CF%81/
Διαβάστε περισσότερα...

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ/ this is important

Για τους σοβαρότατους λόγους που αναφέρει κατωτέρω ο συνάδελφος Θεόδωρος Καρυώτης παρακαλείστε να στείλετε ταχυδρομικώς μία οποιαδήποτε κάρτα στο Καστελλόριζο, στη δ/νση:

Megisti Municipality or Elementary School Megisti , 851 11, Kastelorizo , Dodekanisa , GREECE.

Παρακαλείστε να διαβάσετετο κατωτέρω κείμενο του Καθηγητή Καρυώτη για να αντιληφθείτε τη σημασία της αποστολής.

Σε περίπτωση που το επιθυμείτε ενημερώστε κάθε ένα της λίστας σας.

Στόχος, να κατακλυσθεί το Ελληνικό Καστελλόριζο με κάρτες αγάπης από όλον τον απανταχού Ελληνισμό.

Ευριπίδης Μπίλλης

Τ. Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

From: Marios Evriviades

From: Theodore Kariotis

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ. ΒΟΗΘΗΣΤΕ !!! ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΠΛΕΞΕΙ ΑΣΧΗΜΑ ΕΛΛΗΝΕΣ...... ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΚΑΝΤΕ ΤΟ !!!μια κάρτα δεν κοστίζει, αξίζει ... ΜΙΑ ΟΠΟΙΔΗΠΟΤΕ ΚΑΡΤΑ ΜΑΣ ΑΡΚΕΙ!!!!!!

Διευθυνση: Megisti Municipality or Elementary School Megisti , 851 11, Kastelorizo , Dodekanisa , GREECE

Παρά την σπουδαιότητα του Καστελόριζου οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι ανησυχητικές. Από τον Νοέμβριο υπάρχουν πληροφορίες πως η Τουρκία αμφισβητεί νομικά το δικαίωμα του συμπλέγματος των νησιών του Καστελόριζου να έχουν υφαλοκρηπίδα.

Η κυβέρνηση Παπανδρέου φαίνεται πως συναινεί στις προκλητικές απαιτήσεις των Τούρκων που θέλουν να αποκόψουν την ζωτική, επι χάρτου, θαλάσσια ένωση Ελλάδας και Κύπρου, αφού θεωρεί το νησί «ιδιαίτερη περίπτωση» και είναι διατεθειμένη να απεμπολήσει κυριαρχικά δικαιώματα με γελοίες δικαιολογίες του τύπου «να αποφύγουμε την επιβάρυνση της ελληνοτουρκικής διαπραγμάτευσης με νέα δύσκολα ζητήματα»

Καλούμε όλους τους Έλληνες , Ελλάδας, Κύπρου και Διασποράς, να στείλουν μια χριστουγεννιάτικη, πρωτοχρονιάτικη, ή οποιαδήποτε άλλη κάρτα ή επιστολή στο Καστελόριζο . Επιμένουμε όπως σταλεί ταχυδρομικώς, ούτως ώστε να αναγκαστούν τα πλοία να μεταφέρουν τα μηνύματα φυσικά (και όχι ηλεκτρονικά) στο νησί. Να φανεί έμπρακτα και απτά το ενδιαφέρον μας για το μικρό αλλά τόσο σημαντικό κομμάτι αυτό του Ελληνισμού. Μια υλοποιημένη και όχι άυλη παρουσία μας σηματοδοτεί πολλά.Μια μικρή θυσία, να αγοράσουμε, να γράψουμε και να ταχυδρομήσουμε μια κάρτα, θα αναδείξει στους πάντες πως αυτό το νησί που δένει Ελλάδα και Κύπρο δεν το ξεχνάμε, και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα Τούρκο στρατοκράτη να το επιβουλεύεται.

Στείλτε τις κάρτες σας στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Δημαρχείο Μεγίστης ή Δημοτικό Σχολείο

Μεγίστη

851 11

Καστελόριζο

Δωδεκάνησα

Ελλάδα

Καλούνται επίσης οι Ομογενείς και οι φοιτητές μας να στείλουν κάρτα από όλες τις γωνιές του πλανήτη:

Βλέποντας το Καστελόριζο από ένα χάρτη της ανατολική Μεσογείου, θα δείτε πως το νησί αποτελεί ένα κόμπο που δένει γεωπολιτικά την Ελλάδα με την Κύπρο μας. Χωρίς το Καστελόριζο, τα χωρικά ύδατα των ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, θα τέμνονταν κάθετα από ένα θαλάσσιο σύνορο μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου, καθιστώντας την δυνατότητα κοινής ελλαδοκυπριακής συνεκμετάλλευσης κοιτασμάτων ορυκτού πλούτου, όπως επίσης και την δυνατότητα ενεργοποίησης του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος, αδύνατη.

Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο), αν τύχει σωστής πολιτικής και οικονομικής διαχείρισης, με γνώμονα πάντοτε το εθνικό συμφέρον, θα μπορεί να δώσει λύσεις στα τεράστια προβλήματα που μαστίζουν την χώρα και να την βγάλουν από τα αδιέξοδα που την οδηγούν επιλογές υποτέλειας τύπου ΔΝΤ. Σύμφωνα με τον Καθηγητή Γεωλογίας Αβραάμ Ζεληλίδη του Πανεπιστημίου της Πάτρας, «αν αξιοποιηθούν οι περιοχές νότια της Κρήτης, τα ευρήματα στη Δυτική Ελλάδα, το Καστελόριζο και η λεκάνη "Ηρόδοτος", που εκτείνεται μεταξύ Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου, τότε καλύπτεται η ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης για 50 χρόνια» [1]. Ο καθένας μας λοιπόν μπορεί να αντιληφθεί την τοποστρατηγική σπουδαιότητα του Καστελόριζου, χωρίς το οποίο Ελλάδα και Κύπρος δεν θα μπορέσουν να οριοθετήσουν την Αποκλειστική Οικονομική τους Ζώνη.

Αναφερθήκαμε ήδη στην σπουδαιότητα της πρόσφατης συμφωνίας καθορισμού της ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Η Κύπρος έχει ήδη κάνει παρόμοιες κινήσεις επί Τάσσου Παπαδόπουλου με την Αίγυπτο και τον Λίβανο. Απορήσαμε γιατί η Ελλάδα δεν κάνει παρόμοια κίνηση αφού η οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, δεν αποτελεί μόνο οικονομική προτεραιότητα, αλλά αποτελεί εθνική ανάγκη για την επιβίωση του Ελληνισμού στον γεωπολιτικό χάρτη, και αυτό διότι τα χωρικά μας ύδατα συμπίπτουν, και αυτό οφείλεται στις δυνατότητες που μας παρέχει η ευλογία της ύπαρξης του Καστελόριζου [2].

Ο Στρατηγικός Αναλυτής Καθηγητής Νίκος Λυγερός, ο οποίος διδάσκει στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, γράφει τα εξής σημαντικά για το Καστελόριζο:

«Η εξέταση των δεδομένων μέσω της τοποστρατηγικής ανάλυσης επιτρέπει την υπέρβαση της γεωμετρίας του χώρου και εξηγεί τη χρονική επιλογή της διεξαγωγής της μάχης. Για όσους δεν το συνειδητοποιούν ακόμα, το Καστελόριζο είναι χώρος μιας μάχης όχι μόνο από μόνο του, αλλά ολόκληρη η περιοχή, ειδικά αυτή που ανήκει στον ελληνικό χώρο, δηλαδή η δυτική του πλευρά, λόγω της Συνθήκης Παρισίων του 1947. Στην πραγματικότητα, το θέμα της ΑΟΖ θα ασκήσει de facto μια πίεση σε αυτήν την περιοχή και θα πρέπει να επιλέξουμε αν αυτός ο χώρος θα είναι ανάλογος του Μαραθώνα ή των Θερμοπυλών. Αυτή η πρόσβαση στην επιλογή είναι πρόβλημα βούλησης και βέβαια πρωτοβουλίας εκ μέρους μας. Σε κάθε περίπτωση τα τοποστρατηγικά δεδομένα υπάρχουν, το πλαίσιο γεωστρατηγικής υπάρχει. Όλος ο προβληματισμός είναι η προετοιμασία μας. Αλλιώς θα επαναλάβουμε το λάθος της Συνθήκης Σεβρών του 1920, η οποία μετατράπηκε τελικά σε Συνθήκη Λωζάνης του 1923, η οποία μέσω του προσχήματος των Στενών, καθόρισε την μοίρα της Ίμβρου και της Τενέδου, δίχως να δοθεί σημασία στα συγκεκριμένα νησιά.

» Η περίπτωση του Καστελόριζου είναι ακόμη πιο σημαντική, διότι επιτρέπει με λανθασμένους χειρισμούς την επαφή μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου, και μηδενίζει ταυτόχρονα το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα. Το να δίνουμε έμφαση μόνο στο νησί, δίχως να εξετάζουμε τις επιπτώσεις των πιέσεων πάνω στην συγκεκριμένη περιοχή και να μην προσπαθούμε να καταλάβουμε τα τοποστρατηγικά δεδομένα θεωρώντας ότι δεν προσθέτουν τίποτα στις γνώσεις στις οποίες οφείλουμε τη σημερινή κατάσταση είναι δείγμα αδράνειας.» [3]

Δυστυχώς, παρά την σπουδαιότητα του Καστελόριζου όσον αφορά την ΑΟΖ και το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα, οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι ανησυχητικές. Από τον Νοέμβριο υπάρχουν πληροφορίες πως η Τουρκία αμφισβητεί νομικά το δικαίωμα του συμπλέγματος των νησιών του Καστελόριζου να έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, και συνεπώς προσπαθεί να τα αποσυνδέσει από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα και να τα παρουσιάσει ως αποκομμένες νησίδες [4]. Σύμφωνα με τον 'Ριζοσπάστη', οι Τούρκοι, με την ανοχή του ΝΑΤΟ, μεθοδεύουν δημιουργία τετελεσμένων στο Αιγαίο στα θέματα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, με την ελληνική κυβέρνηση να φέρεται να έχει αποδεχθεί να εξαιρεθεί το Καστελόριζο από τη γενικότερη διαπραγμάτευση Ελλάδας-Τουρκίας για την οριοθέτηση των δικαιωμάτων της κάθε χώρας [5].

Η κυβέρνηση Παπανδρέου, λοιπόν, φαίνεται πως συναινεί στις προκλητικές απαιτήσεις των Τούρκων που θέλουν να αποκόψουν την ζωτική, επι χάρτου, θαλάσσια ένωση Ελλάδας και Κύπρου, αφού θεωρεί το νησί «ιδιαίτερη περίπτωση» και είναι διατεθειμένη να απεμπολήσει κυριαρχικά δικαιώματα με γελοίες δικαιολογίες του τύπου «να αποφύγουμε την επιβάρυνση της ελληνοτουρκικής διαπραγμάτευσης με νέα δύσκολα ζητήματα» [6].

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Εμείς αυτό δεν θα το ανεχθούμε! Θα στείλουμε λαϊκό μήνυμα σε δικούς μας υποτελείς και ξένους επιβουλείς. Αρχής γενομένης με αυτά τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, και με την ελπίδα να συνεχίσει και μέσα στο 2011, ο 'Εμπροσθοφύλακας' ξεκινά την εκστρατεία «Εγώ αυξάνω την γεωπολιτική μου ισχύ». Στέλνουμε μια κάρτα στο Δημαρχείο ή στο Σχολείο του Καστελόριζου, ανυψώνουμε την σημασία του ακριτικού νησιού μας στην συνείδηση των Πανελλήνων.

Καλούμε όλους τους Έλληνες, Ελλάδας, Κύπρου και Διασποράς, να στείλουν μια χριστουγεννιάτικη, πρωτοχρονιάτικη, ή οποιαδήποτε άλλη κάρτα ή επιστολή στο Καστελόριζο. Επιμένουμε όπως σταλεί ταχυδρομικώς, ούτως ώστε να αναγκαστούν τα πλοία να μεταφέρουν τα μηνύματα φυσικά (και όχι ηλεκτρονικά) στο νησί. Να φανεί έμπρακτα και απτά το ενδιαφέρον μας για το μικρό αλλά τόσο σημαντικό κομμάτι αυτό του Ελληνισμού. Μια υλοποιημένη και όχι άυλη παρουσία μας σηματοδοτεί πολλά. Μια μικρή θυσία, να αγοράσουμε, να γράψουμε και να ταχυδρομήσουμε μια κάρτα, θα αναδείξει στους πάντες πως αυτό το νησί που δένει Ελλάδα και Κύπρο δεν το ξεχνάμε, και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα Τούρκο στρατοκράτη να το επιβουλεύεται.

Στέλνοντας μια κάρτα στους συμπατριώτες μας που κατοικούν στο ακριτικό νησί του Καστελόριζου δείχνουμε με ένα απλό και φιλικό τρόπο, αλλά εξόχως έμπρακτο και συμβολικό, την ευγνωμοσύνη και τη συμπαράστασή μας. Δεν ξεχνάμε την Κυρά της Ρω. Δεν ξεχνάμε τους αγώνες των Καστελορίζιων το 1821 και την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής. Αναγνωρίζουμε πως η παρουσία τους στο νησί αυτό δεν αποτελεί μόνο απλή περίπτωση διαβίωσης, αλλά ταυτόχρονα είναι εξέχουσας σημασίας για την γεωπολιτική και οικονομική συνεκτικότητα των δύο κρατών του Ελληνισμού.

Στείλτε λοιπόν μια κάρτα! Στείλτε μια κάρτα, πείτε το στους φίλους και στους συγγενείς σας, ανακοινώστε το σε ιστολόγια και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Καλέστε και άλλους συμπολίτες μας να πράξουν το ίδιο. Εμείς δημιουργούμε ρεύμα υπέρ των συμφερόντων του Ελληνισμού, εμείς πολλαπλασιάζουμε την γεωπολιτική και τοποστρατηγική ισχύ του Καστελόριζου αναβαθμίζοντας το στην συλλογική, εθνική μας μνήμη και στις καρδιές μας.

Οι συμβολικές μας πράξεις κατατροπώνουν τις νέο-οθωμανικές γελοιότητες περί αμφισβήτησης και στέλνουμε ένα πανίσχυρο μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης προς δικούς μας και προς ξένους επιβουλείς: Οι μεν, ΜΗΝ ξεχνάτε το Καστελόριζο! Οι δε, ΜΗΝ αγγίζετε το Καστελόριζο!

Στείλτε τις κάρτες σας στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Δημαρχείο Μεγίστης ή Δημοτικό Σχολείο

Μεγίστη

851 11

Καστελόριζο

Δωδεκάνησα

Ελλάδα

Καλούνται επίσης οι Ομογενείς και οι φοιτητές μας να στείλουν κάρτα από όλες τις γωνιές του πλανήτη:

Megisti Municipality or Elementary School

Megisti

851 11

Kastelorizo

Dodekanisa

GREECE

Πηγή
http://www.gargalianoi.com/2011/02/12/sos-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BB%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1/
Διαβάστε περισσότερα...

65 κομμάτια οργανικής μουσικής.....


65 pieces of instrumental music.....
Λήψη


Διαβάστε περισσότερα...

Τα 10 πιο παράξενα ευρήματα από το Google Earth

Καθένας από εμάς, με μια σύνδεση στο Internet είναι πλέον σε θέση να δει εύκολα τον κόσμο από την άνεση … του σπιτιού του… Πολλοί άνθρωποι έχουν αφιερώσει τον χρόνο και την ενέργειά τους στην ανακάλυψη μερικών από τις πιο παράξενες, πιο μοναδικές, και φυσικά άγνωστων τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο.

Όχι μόνο έχουν ανακαλύψει αξιοθέτατα που αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να δούμε, αλλά το Google Earth έχει βοηθήσει τους επιστήμονες, τους αρχαιολόγους και την αστυνομία με τη δύναμη του.

Εδώ είναι 10 από τα πιο εκπληκτικά ευρήματα του Google Earth.

1. Iraq’s Bloody Lake

troktiko  Τα 10 πιο παράξενα ευρήματα από το Google Earth
Αυτή η αιματοβαμμένη λίμνη στο Ιράκ έχει οδηγήσει σε τρομακτικές φήμες ότι έχει προκληθεί από ένα κοντινό σφαγείο που είναι υπεύθυνη για την τρελή ποσότητα αίματος που έχει χυθεί εκεί. Δεν υπάρχει μια επίσημη εξήγηση, αλλά σκεπτικιστές πιστεύουν ότι το πιθανότερο είναι η αιτία των λυμάτων στο νερό, που έχει δώσει σε αυτή την λίμνη, αυτό το μολυσμένο χρώμα.
2. Face in the Clay

troktiko  Τα 10 πιο παράξενα ευρήματα από το Google Earth
Αυτή η καταπληκτική φωτογραφία τραβήχτηκε στην Αλμπέρτα, του Καναδά. Είναι σαφές ότι είναι ένα πρόσωπο ερυθρόδερμων ή Ινδιάνων. Το πρόσωπο έχει από τότε το παρατσούκλι «Badlands Guardian». Το πρόσωπο είναι κατασκευασμένο από διαβρωμένο πηλό σε μια κοιλάδα. Μερικοί άνθρωποι έχουν πει ότι μοιάζει με ένα κεφάλι που φοράει ακουστικά. Αυτό το θέαμα είναι ένας δρόμος που οδηγεί σε μια πηγή πετρελαίου.


3. Heart-Shaped Island

troktiko  Τα 10 πιο παράξενα ευρήματα από το Google Earth
Αυτό το περίεργο νησί σε σχήμα καρδιάς ανακαλύφθηκε από το Google Earth και έγινε χαμός την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Βρίσκεται στην Αδριατική στα ανοικτά των ακτών της Κροατίας και είναι σήμερα ακατοίκητο. Είναι 130.000 τετραγωνικά μέτρα σε μέγεθος και έχει ονομαστεί Galesnjak. Ο ιδιοκτήτης του νησιού δεν είχε καν επίγνωση του σχήματός του, μέχρι που τον πλημμύρισαν με αιτήματα από ρομαντικά ζευγάρια που ήθελαν να νοικιάσουν το νησί!4. Lost Ship At Sea

troktiko  Τα 10 πιο παράξενα ευρήματα από το Google Earth
Το S.S. Jassim ήταν Βολιβιανό φορτηγό πλοίο που προσάραξε και βυθίστηκε στον ύφαλο Wingate στα ανοικτά των ακτών του Σουδάν το 2003.
Είναι το μεγαλύτερο ναυάγιο που είναι ορατό από το Google Earth.
5. Swastika

troktiko  Τα 10 πιο παράξενα ευρήματα από το Google Earth
Η Ναυτική Βάση Coronado στο Σαν Ντιέγκο χτίστηκε το 1967.
Ο αρχιτέκτονας και οι κατασκευαστές είδαν από μια αεροφωτογραφία που τραβήχτηκε από το Google Earth το 2007, δείχνει ότι τα τέσσερα άσχετα κτίρια σχηματίζουν την σβάστικα. Σοκαρισμένοι από την αποκάλυψη, το Ναυτικό ξόδεψε 600.000 δολάρια για να κρύψει και να αλλάξει το σχήμα.6. Oprah Maze

troktiko  Τα 10 πιο παράξενα ευρήματα από το Google Earth
Με βάση το περιοδικό Forbes, η Oprah Winfrey είναι, χωρίς αμφιβολία, η μεγαλύτερη διασημότητα στην Αμερική. Ένας θαυμαστής της αποφάσισε να αποτίσει φόρο τιμής στην Oprah σχεδιάζοντας τη δική του προσωπική λαβύρινθο σε χωράφι καλαμποκιού το 2004.
Πολύ συγκινητικό, αλλά σοβαρά τώρα, πόσο χρόνο έκανε για να το φτιάξει όλο αυτό; Ακόμα και έτσι, τουλάχιστον η προσπάθειά του δεν έχει περάσει απαρατήρητη και το έχει κάνει να βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα της Google Earth.
7. Firefox Crop Circle

troktiko  Τα 10 πιο παράξενα ευρήματα από το Google Earth
Το 2006 στο Oregon State University, η ομάδα Linux Users σχεδίασε αυτό το γιγαντιαίο κυκλικό λογότυπο του Firefox σε ένα χωράφι με καλαμπόκια στο Όρεγκον.
Η έκταση του λογότυπου καταλαμβάνει 45.000 τετρ. Πόδια και δημιουργήθηκε για τον εορτασμό των 50εκατομυριοστών χρηστών παγκοσμίως που χρησιμοποιούν αυτό το πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Μπράβο!
8. Atlantis?

troktiko  Τα 10 πιο παράξενα ευρήματα από το Google Earth
Μετά από αυτή την ανακάλυψη του Google Earth οι άνθρωποι άρχισαν να αναρωτιούνται αν όντως ήταν η χαμένη πόλη της Ατλαντίδας. Το πλέγμα βρέθηκε στα ανοικτά των ακτών της Αφρικής και οι σημάνσεις πιστεύεται ότι είναι δρόμοι. Η περιοχή λέγεται ότι είναι στο μέγεθος της Ουαλίας. Οι τεχνικοί της Google Earth προσπάθησαν να μειώσουν την δημοσιότητα που είχε πάρει το θέμα, με την αναγγελία ότι το πλέγμα ήταν στην πραγματικότητα ένα ψηφιακό δημιούργημα από τις βάρκες με σόναρ που κάνουν συλλογή δεδομένων για χαρτογράφηση, αλλά μερικοί άνθρωποι εξακολουθούν να πιστεύουν άλλα …9. Santa

troktiko  Τα 10 πιο παράξενα ευρήματα από το Google Earth
Οι άνθρωποι της google earth ψάχνοντας έπεσαν πάνω σε αυτή την περίεργη ομορφιά. Αυτός ο γιγάντιος Άγιος Βασίλης με το όνομα «ear1grey», καλύπτει μια έκταση 36 μιλίων και βρίσκεται στην Φινλανδία!10. Fighter Jet in Car Park

troktiko  Τα 10 πιο παράξενα ευρήματα από το Google Earth
Μυστήριο περιβάλλει αυτό που βρέθηκε από το Google Earth και η ερώτηση ψάχνει για απάντηση: γιατί ένα μαχητικό είναι σταθμευμένο σε μια κατοικημένη γειτονιά κοντά στο Παρίσι; Μερικοί άνθρωποι έχουν πει ότι πρόκειται για ένα πλήρες μοντέλο μινιατούρα, ενός Mirage 2000, φτιαγμένο από μια κοινότητα του Πανεπιστημίου του Παρισιού, ενώ άλλοι δηλώνουν ότι είναι ένα παλιό Mirage που στηρίζεται σε ένα παλιό γραφείο Dassault Système.

Πηγή

http://to-kounavi.blogspot.com/2011/02/10-google-earth.htmlΔιαβάστε περισσότερα...

Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος - λαοσύναξη των Αθηνών, 21-6-2000

Η ομιλία του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου στην λαοσύναξη των Αθηνών (21-6-2000).

ΔΥΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΛΑΟΣΥΝΑΞΗ ΤΟΥ 2000 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ-ΔΥΣΤΥΧΩΣ,ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΚΕΙΝΟΣ!

Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ:ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΟ ΤΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ,ΠΟΥ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΨΑΧΝΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΕΙ,ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΕΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΑ.Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος - λαοσύναξη των Αθηνών, 21-6-2000 (1)
Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος - λαοσύναξη των Αθηνών, 21-6-2000 (2)
Πηγή
http://liondani.blogspot.com/2010/06/2000.html
Διαβάστε περισσότερα...

Links για ό,τι δωρεάν στο Διαδίκτυο!

Από το genia700euro.pblogs.gr ο κατάλογος με τις ιστοσελίδες που προσφέρουν ο,τιδήποτε δωρεάν…

Θα βρείτε διάφορα καλά, όπως: όλους τους online διαγωνισμούς, δωρεάν εκδηλώσεις, e-books, μεταχειρισμένα βιβλία, μεταχειρισμένα αντικείμενα, ζωάκια, δωρεάν φαγητό σε όλη την Ελλάδα, δωρεάν πρόγραμμα τηλεόρασης, δωρεάν διαμονή σε όλο τον κόσμo, δωρεάν μετάφραση κειμένων και ιστοσελίδων, δωρεάν πληροφορίες τηλεφώνων, δωρεάν online εγκυκλοπαίδιες και άλλα πολλά…


ΟΛΟΙ ΟΙ ONLINE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
http://kerdiseto.blogspot.com/

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ
http://jaba.gr/
http://www.forfree.gr
http://kala-nea.gr/?cat=7
http://www.opencalendar.gr/portal/ocsm/freeEvents/rp/1

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΩΡΕΑΝ
http://www.free.gr/get/index.php
http://www.dwrean.net/
http://dwrean.tumblr.com/

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
http://www.freecycle.org/group/GR/Greece
http://www.xariseto.gr/

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
http://skoros.espiv.net/projects

ΔΩΡΕΑΝ Ε-ΒΟΟΚS KAI ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
http://genia700euro.pblogs.gr/2010/06/646881.html

ΔΩΡΕΑΝ ΖΩΑΚΙΑ
http://strayshelp.blogspot.com/
http://www.adespoto.gr/
http://www.sapt.gr/site/prog.php?pp=3
http://www.pets.gr/
http://www.stray.gr/
http://www.kazshelter.org/
http://zoofilia.gr/pages.asp?thisEngine=Normal

ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΓΗΤΟ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
http://helping.gr/8DE911D1.el.aspx

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
http://cebil.gr/channels.php

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
http://blogs.pathfinder.gr/genia700euro/write/post?e=362314

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
http://www.google.gr/language_tools?hl=el

ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
http://www.whitepages.gr/gr/

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΑ ON LINE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
http://www.winaddons.com/top-300-freeware-software/
http://www.freeware-apps.com/index.php
http://gym-filot.flo.sch.gr/library/DOREAN%20PROGRAMMATA.htm
http://www.opensoft.gr/
http://happysurfer.gr/
http://www.pcw.gr/DownloadsList.html
www.filehippo.com
http://ubuntu-gr.org/
http://dorean-free.blogspot.com/2010/02/blog-post.html
http://download.cnet.com/windows/
http://www.freewarefiles.com/
http://www.tucows.com/index.html
http://www.freewarehome.com/
http://www.download3000.com/
http://www.freeware-guide.com/
http://majorgeeks.com/
http://www.bestfreewaredownload.com/

ΔΩΡΕΑΝ POIS ΓΙΑ ΤΟ GPS
http://pois.gr/

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ
http://diplodocs.gr/references.php
http://www.manualsonline.com/
http://www.manualnguide.com/

ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ FAX
http://www.myfax.com/free/
http://www.freewebfax.gr/free/

ΔΩΡΕΑΝ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ(ΑΘΗΝΑ)
http://www.pametheatro.gr/

ΔΩΡΕΑΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
http://genia700euro.pblogs.gr/2009/05/454099.html

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
http://www.myp2p.eu/
http://www.fromsport.com/
http://www.stream2watch.com/
http://livebala.blogspot.com/

ΔΩΡΕΑΝ ON LINE ΤΑΙNIEΣ, ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
http://genia700euro.pblogs.gr/2009/07/dwrean-online-tainies-seires-kai-alla-polla.html

ΔΩΡΕΑΝ E-CARDS
http://www.in.gr/e-cards/
http://www.ecards.co.uk/
http://virtualgravy.com/
http://www.filaki.gr/cards_index.php?start=0&len=12&orderby=insertdate

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
http://dwsepare.ning.com/

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
http://ypotrofies.gr/?lang=el

ΔΩΡΕΑΝ ΟΝ LINE NAVIGATOR
http://www.viamichelin.com/tpl/hme/MaHomePage.htm

ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ INTERNET
http://free-wifi.gr/

ΔΩΡΕΑΝ ON LINE ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
http://www.arcadegames.gr/
http://www.tetrisfriends.com/
http://www.freewaregames.net/
http://sfairistirio.com/Adventure/62/Car-Chaos.html
http://gamesting.com/
http://gamefuss.com/

ΔΩΡΕΑΝ ΦΩΤΟΜΟΝΤΑΖ
http://funphotobox.com/?gclid=CNfgjtvT0JgCFVSK3godfmHk0g
http://www.photofunia.com/
http://www.faceinhole.com/us/
http://www.imagechef.com/http://www.magmypic.com/
http://www.fakemagazinecover.com/?page=5

ΔΩΡΕΑΝ ONLINE ΛΕΞΙΚΑ
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLineTri.htm
http://utopia.duth.gr/~apapavas/page1.html
http://users.otenet.gr/~vamvakos/lexdic.htm
http://www.foreignword.com/LTools/DictSearch/Greek/dictsrch.htm

ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ON LINE
http://www.freeplay.gr/index.php
http://www.deezer.com/#home
http://www.imeem.com/
http://listen.grooveshark.com/
http://www.last.fm/
http://www.youtube.com/

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΣΩ INTERNET
http://genia700euro.pblogs.gr/2010/04/608808.html

Πηγή:

genia700euro.pblogs.gr
http://www.kids0-12.gr/katalogos-apo-sites-poy-periehoyn-entelws-dwrean-pragmata/
Διαβάστε περισσότερα...