Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Το Σύμβολο της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γής, ορατών τε πάντων και αοράτων.


Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, διού τα πάντα εγένετο.

Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.

Και αναστάντα την τρίτη ημέρα, κατά τας Γραφάς.

Και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.

Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ού της Βασιλείας ούκ έσται τέλος.

Και είς το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών.

Είς Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.

Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Πηγή
http://livegalaxy.blogspot.com/2010/09/blog-post.html
Διαβάστε περισσότερα...

ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ

Όλοι θα έχετε παρατηρήσει , στον καθαρό ουρανό , τις ουρές-ίχνη που αφήνουν τα αεροπλάνα . Θα έχετε προσέξει επίσης κάποιες φορές ότι οι ουρές αυτές είναι ασυνήθιστα μακριές , και παραμένουν στο ίδιο σημείο στον ουρανό , ενώ σιγά-σιγά απλώνονται προς τα πλάγια . Τί είναι τελικά αυτά τα ίχνη , πως δημιουργούνται , τι σκοπό έχουν ; Μήπως μας κρύβουν κάτι ;


Φυσικά θα αναρωτηθεί κανείς για ποιό λόγο να υπάρχει κάτι ύποπτο στα αέρια που αφήνει ένα αεροπλάνο . Η αλήθεια είναι πως , σε μεγάλα υψόμετρα , όπου επικρατούν ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες , περίπου -50οC ή -60οC τα αέρια που εξέρχονται από τον κινητήρα του αεροπλάνου , τα οποία είναι υπεύθυνα για την προώθησή του , είναι δυνατόν να παγώσουν αμέσως μετά την έξοδό τους, και να εμφανιστούν συμπυκνωμένα υπό μορφή λευκού νέφους . Το νέφος αυτό γίνεται αντιληπτό ώς ένα λεπτό ίχνος πίσω ακριβώς από την ουρά του αεροπλάνου . Μετά την πάροδο κάποιων λεπτών , βέβαια , το νέφος αυτό διαλύεται . Συνεπώς , κάτω από κατάλληλες συνθήκες , ένα αεροπλάνο που πετάει σε μεγάλα ύψη μπορεί να αφήνει πίσω του ένα λευκό ίχνος , του οποίου όμως το μήκος παραμένει σταθερό καθ'όλη την διάρκεια της πτήσης στις συγκεκριμένες συνθήκες .

Αυτή είναι βέβαια και η επίσημη απάντηση σε όσους βλέπουν κάτι άλλο , ύποπτο , σε αυτές τις ουρές , τις αποκαλούμενες και ως chemtrails (χημικά ίχνη ) . Τι γίνεται όμως όταν οι ουρές αυτές εμφανίζονται να ξεκινούν από κάποιο συγκεκριμένο σημείο στον ουρανό και να τερματίζουν σε κάποιο άλλο, παραμένοντας εκεί αρκετή ώρα μετά την διέλευση του αεροπλάνου ;Αν τις παρατηρήσετε καλά , θα διαπιστώσετε ότι αυτά τα αέρια δεν εκτείνονται μέχρι κάποια απόσταση από το αεροπλάνο , ούτε και εξαφανίζονται αμέσως μετά . Μετά το πέρασμα τέτοιων "ύποπτων" αεροσκαφών , παραμένει στον ουρανό ένα τεράστιο σε μήκος , και σταθερό , λευκό ίχνος , που δεν εξαφανίζεται αμέσως , αλλά είναι ορατό πολύ ώρα μετά , ενώ σταδιακά απλώνεται προς τα έξω.

Πολλές φορές δε , θα παρατηρήσετε δυο και τρεις γραμμές , παράλληλες ή κάθετες , που δημιουργούνται από διαδοχικά περάσματα τέτοιων αεροσκαφών σε αντίστοιχες πορείες . Τα ίχνη αυτά συνήθως εκτείνονται σε ευθεία γραμμή , αλλά καμιά φορά μπορεί να διαγράφουν και στροφή (όπωςφαίνεται στην εικόνα) .


Tα μέχρι τώρα στοιχεία που παρέθεσα προφανώς απορρίπτουν την εξήγηση περί κρυσταλλοποίησης των αερίων εξόδου του κινητήρα . Τα ίχνη αυτά , που παραμένουν ακόμα και μετά από μια ώρα , στο ίδιο σημείο , δεν υπακούουν σε αυτήν την φυσική αρχή . Η όλη τους συμπεριφορά υποδηλώνει πως πρόκειτια για κάτι άλλο, που έχει σκοπίμως ψεκαστεί από το διερχόμενο αεροπλάνο , και με την ιδιότητα να παραμείνει σε αυτό το ύψος για αρκετή ώρα και να απλώνεται προς τα έξω,καλύπτοντας την γύρω περιοχή .

Ένα άλλο στοιχείο που συνηγορεί κατά του ότι πρόκειτια απλά για αέρια του κινητήρα , που εκπέμπονται από ένα συνηθισμένο πολιτικό αεροσκάφος , έιναι και η πορεία των συγκεκριμένων αεροσκαφών . Συγκεκριμένα στην Αθήνα , από όπου έχουν τραβηχθεί και οι φωτογραφίες , τα ίχνη αυτά ξεκινούν , συνήθως , από το νότιοδυτικό άκρο της πόλης (ποτέ νωρίτερα) , διέρχονται σχεδόν από το κέντρο και τελειώνουν στο βορειοανατολικό . Είναι όμως αυτή η διαδρομή επίσημος αεροδιάδρομος για τα πολιτικά αεροσκάφη ; Με λίγα λόγια , το επίσημο δρομολόγιο ενός πολιτικού αεροπλάνου περιλαμβάνει πορεία ακριβώς πάνω από την Αθήνα ; Δεν νομίζω . Όπως όλοι μάθαμε με το πρόσφατο ατύχημα Κυπριακής αεροπορικής εταιρίας , το σημείο ελέγχου πτήσης για τα αεροσκάφη που προσεγγίζουν το ελληνικό FIR είναι πάνω από την θάλασσα , και όλες οι προσεγγίσεις αεροσκαφών που προσγειώνονται στο Ελ.Βενιζέλος γίνονται από την μεριά της θάλασσας , όχι πάνω από την Αθήνα . Το ίδιο και με τα δρομολόγια αεροσκαφών που διασχίζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο χωρίς όμως να προσγειώνονται . Βέβαια αυτό αποτελεί προσωπική εκτίμηση , και θα το εκτιμούσα αν είχα λάθος , να μου υποδεικνύατε την σωστή πορεία . Πάντως , και αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για πολιτικά αεροσκάφη που εκτελούν προκαθορισμένα δρομολόγια , αλλά για ειδικές πτήσεις με σκοπό να ψεκάσουν "κάτι" πάνω από μεγάλα αστικά κέντρα . Και φυσικά αυτό το φαινόμενο δεν παρατηρείται μόνο στην Ελλάδα , αλλά διεθνώς . Και μόνο πάνω από αστικά κέντρα ( άραγε μόνο εκεί έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες ;)
Και φυσικά το φαινόμενο παρατηρείται σχεδόν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας . Το ερώτημα λοιπόν είναι : τι ακριβώς είναι αυτά τα "παράξενα" αέρια που αφήνουν τα ύποπτα αεροσκάφη ; Πόσο επικύνδυνα είναι για μας ;


Βέβαια , η αλήθεια είναι ότι στο εξωτερικό έχουν υπάρξει ανακοινώσεις από επιστήμονες σχετικά με τα επονομαζόμενα και ως chemtrails . Αποκαλύπτουν ότι οι αεροψεκασμοί αυτοί γίνονται για την αντιμετώπιση του φαινόμενου του θερμοκηπίου . Τα αεροσκάφη που εκτελούν τους ψεκασμούς χρησιμοποιούν καύσιμα τύπου JP8 , που περιέχουν , σύμφωνα με πληροφορίες , οξείδια αλουμινίου ή βαρίου . Τα οξείδια αυτά δεν καίγονται , αλλά εξάγονται από τον κινητήρα μαζί με τα αέρια . Έχουν δε την ιδιότητα , ως ελαφρά σωματίδια , να αιωρούνται στην ατμόσφαιρα , στο σημείο όπου εξήχθησαν .Ο σκοπός τους , σύμφωνα με τους ίδιους επιστήμονες , είναι να λειτουργούν , λόγω της ανακλαστικότητας που παρουσιάζουν , ως μικροί καθρέπτες , ικανοί να αντανακλούν το φως του ηλίου προς το διάστημα , εμποδίζοντας την υπεριώδη ακτινοβολία να φτάσει τα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας , και να καταστρέψει το όζον . Έτσι , περιορίζεται η υπερθέρμανση της Γης . Με άλλα λόγια , οι ψεκασμοί αυτοί αφήνουν ένα στρώμα ανακλαστικών μεταλλικών σωματιδίων , που λειτουργούν σαν μόνωση για τις υπεριώδεις ακτίνες . Σκοπός είναι να αντιμετωπιστεί η υπερθέρμανση της γης , που συντελείται πιο έντονα από την έκλυση διοξειδίου του άνθρακα από τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες . Και αφού οι ΗΠΑ , και άλλες χώρες , δεν έχουν υπογράψει την συνθήκη του Κιότο , και είναι πιο ακριβό να μειωθούν οι εκπομπές καυσαερίων , η όλη έρευνα στράφηκε στην πιο φτηνή τροποποίηση της ατμόσφαιρας , αυξάνοντας την προς τα έξω ανακλαστικότητά της , για να μειωθεί η εισερχόμενη υπεριώδης ακτινοβολία . Μάλιστα , ιδιωτική εταιρεία της Αυστραλίας δηλώνει ότι έχει ήδη αρχίσει να πραγματοποιεί επισήμως αυτούς τους ψεκασμούς . Τα αεροσκάφη που εκτελούν αυτούς τους ψεκασμούς είναι στρατιωτικά τάνκερ τύπου KC-135 και KC-10 , που χρησιμεύουν για ανεφοδιασμό εν πτήση , αλλά και από λευκά αεριωθούμενα αεροσκάφη που δεν φέρουν διακριτικά , σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες . Η απελευθέρωση των μεταλλικών σωματιδίων γίνεται σε ύψος 10.000 μέτρων . Κάποια από αυτά βέβαια δεν αποκλείεται να είναι και πολιτικά αεροσκάφη .

Τo πρόγραμμα αυτό βασίζεται σε πρόταση του dr.Edward Teller , εμπνευστή της βόμβας υδρογόνου , ο οποίος έκανε την σχετική εισήγηση το 1997 με τίτλο "Φαινόμενο του Θερμοκηπίου και οι εποχές των Παγετώνων : η προοπτική Επιρροής της Πλανητικής Αλλαγής , με βάση την φυσική " . Βέβαια , αν όντως αυτός είναι ο σκοπός των αεροψεκασμών , δεν θα έπρεπε , το λιγότερο , να έχει γίνει μια επίσημη ανακοίνωση από κάποιο ίδρυμα ή εταιρία , που καθοδηγεί αυτό το πρόγραμμα ; Και επιπλέον , πόσο ασφαλή είναι αυτά τα οξείδια για τον άνθρωπο , δεδομένου ότι , σταδιακά , αυτά τα σωματίδια επικάθονται τελικά στο έδαφος ; Αναφορές από την Αμερική κάνουν λόγο για εμφάνιση παράξενων συμπτωμάτων , όπως υψηλός πυρετός , ναυτία , ζαλάδες , διάρροια , σε κατοίκους περιοχών όπου παρατηρήθηκαν αεροψεκασμοί . Και με δεδομένο ότι αυτοί οι ψεκασμοί λαμβάνουν χώρα σχεδόν καθημερινά , οι μακροπρόθεσμες συνέπειες που μπορεί να έχουν για την υγεία μας φαντάζουν τρομαχτικές . Πέραν αυτού , είναι αμφίβολο το κατά πόσον αυτά τα αεροσκάφη έχουν την απαραίτητη άδεια διέλευσης από τον εθνικό εναέριο χώρο , αλλιώς το πρόγραμμα αυτό θα είχε γνωστοποιηθεί επισήμως .

Μήπως όμως αυτοί οι αεροψεκασμοί κρύβουν κάτι άλλο ; Μήπως τα οξείδια αυτά επιτελούν άλλο σκοπό , του οποίου κάλυμμα αποτελεί αυτή η παράξενη "φροντίδα" για το περιβάλλον ; Τι σχέση έχουν όλα αυτά με το περιβόητο πρόγραμμα HAARP , του οποίου η ύπαρξη είναι επισήμως γνωστή , αλλά ο σκοπός του ασαφής και σκοτεινός ; Και μήπως τελικά αυτό που ψεκάζεται δεν έχει σχέση με μεταλλικά σωματίδια , αλλά εξυπηρετεί πιο σκοτεινούς σκοπούς ;

Πηγή
http://livegalaxy.blogspot.com/2010/07/blog-post_18.html
Διαβάστε περισσότερα...

ΥΓΕΙΑ: Φάε στην υγειά σου!

Αντιμετώπισε τη ναυτία, βελτίωσε τη διάθεσή σου και νίκησε την κούραση με 16 φυσικά «φάρμακα» που μπορείς να βρεις παντού: από την κουζίνα σου μέχρι το... beach bar.

Γνωρίζεις ότι μπορείς να προλάβεις τις πέτρες στα νεφρά με αποξηραμένα βερίκοκα ή ότι με μια χούφτα σταφίδες μπορείς να ρίξεις την αρτηριακή σου πίεση; Κι όμως! Πολλά από τα φαγητά που καταναλώνουμε καθημερινά περιέχουν συστατικά και έχουν ιδιότητες που μπορούν να μας ανακουφίσουν από διάφορα προβλήματα υγείας. Οι παρακάτω 16 «σπιτικές» θεραπείες είναι απλές, δεν έχουν παρενέργειες και υπόσχονται άμεσα αποτελέσματα. Και το καλύτερο απ' όλα; Βασίζονται σε υλικά τα οποία μπορείς να βρεις ακόμα κι αν κάνεις διακοπές στο πιο απομονωμένο ελληνικό νησί!


Ανακούφισε τις αλλεργίες
«Η βρομελίνη -ένα ένζυμο το οποίο βρίσκεται άφθονο στον ανανά- μπορεί να ανακουφίσει από τα συμπτώματα από τον πυρετό εκ χόρτου», εξηγεί η Βήτα Ριβέλι, Ενεργειακή Διατροφολόγος-Βελονίστρια.

Προστάτεψε την καρδιά σου
«Ένα μετριο αχλάδι περιέχει 5 γραμμ. φυτικών ινών, οι περισσότερες από τις οποίες είναι σε μορφή πηκτίνης, που βοηθά στην αποβολή της κακής χοληστερόλης: ενός δηλαδή από τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου», μας λέει η Ειρήνη Σταματάκη, Ειδική Παθολόγος, Καρδιολόγος.

Νιώθεις πιεσμένη; Πιάσε μια μπανάνα
«Την επόμενη φορά που θα νιώσεις ότι το άγχος σε κυριεύει, ψάξε να βρεις μια μπανάνα», λέει η Άννα Παπαγεωργίου, Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Νοσοκομείου Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». Μια μέτρια μπανάνα σού προσφέρει μόνο 105 θερμίδες και 14 γραμμ. ζάχαρη, ενώ σε χορταίνει ανεβάζοντας λίγο το ζάχαρο στο αίμα σου. Επιπλέον καλύπτει το 30% των ημερήσιων αναγκών σου σε βιταμίνη Β6, η οποία συμβάλλει στην παραγωγή σεροτονίνης από τον εγκέφαλο. Η σεροτονίνη είναι μια ουσία (νευροδιαβιβαστής) απαραίτητη για το νευρικό σύστημα, που θα σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις καλύτερα μία στρεσογόνο κατάσταση.

Έχεις υψηλή πίεση; Φάε σταφίδες
«Περίπου 60 σταφίδες (μία χούφτα) περιέχουν 1 γραμμ. φυτικών ινών και 212 γραμμ. κάλιο: δύο συστατικά που περιέχονται σε
διαιτολόγια που προτείνονται σε υπερτασικούς», λέει ο Θανάσης Δρίτσας Καρδιολόγος-Μουσικοθεραπευτής. Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει ότι οι πολυφαινόλες, αντιοξειδωτικές ουσίες που βρίσκονται στα προϊόντα που προέρχονται από τα σταφύλια (βλ. σταφίδες και κόκκινο κρασί), συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας του καρδιαγγειακού
συστήματος και βοηθούν στη διατήρηση της αρτηριακής πίεσης σε φυσιολογικά επίπεδα.

Αισθάνεσαι φουσκωμένη; Βάλε τα καλά βακτήρια να δουλέψουν για σένα
Ένα γιαούρτι εμπλουτισμένο με προβιοτικά, μπορεί να σε βοηθήσει να ανακουφιστείς από το φούσκωμα, αφού συμβάλλουν στη ρύθμιση της λειτουργίας του εντέρου και διευκολύνουν τις τροφές που καταναλώνουμε να περάσουν πιο εύκολα την πεπτική οδό, σύμφωνα με τον Γεράσιμο Μάντζαρη, MD, PhD, AGAF, Διευθυντή Α' Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός». Ακόμη, τα ωφέλιμα βακτήρια βοηθούν το έντερο να χωνέψει τα όσπρια και τη λακτόζη που προκαλούν αέρια και φούσκωμα.

Είσαι πεσμένη; Ανοιξε μια κονσέρβα τόνο
«Περίπου 85 γραμμ. λευκού τόνου περιέχουν 800 mg Ω-3 λιπαρά οξέα, τα οποία σύμφωνα με τους ειδικούς μπορούν να σε βοηθήσουν να αντιμετωπίσεις την κακή διάθεση, τη μελαγχολία ή το αίσθημα ανησυχίας», λέει η Δρ. Γωγώ Κτενά-Αγαπητού, Υγιειολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών. Μάλιστα τα λιπαρά οξέα των ψαριών προτείνονται ως μέρος της θεραπείας για την κατάθλιψη. Αν δεν σου αρέσουν τα θαλασσινά, κατανάλωσε ένα κουλούρι. Χάρη στα 37 γραμμ. υδατανθράκων θα αυξήσει τη σεροτονίνη στον οργανισμό σου, η οποία με τη σειρά της θα βελτιώσει τη διάθεσή σου.

Έχεις ναυτία; Πιες ένα αφέψημα πιπερόριζας
Δεκάδες είναι οι μελέτες που δείχνουν ότι το τζίντζερ, η πιπερόριζα στα ελληνικά, μπορεί να ανακουφίσει τη ναυτία του ταξιδιώτη, αλλά και αυτή που οφείλεται στην εγκυμοσύνη. Σύμφωνα με το Δρ. Ευάγγελο Τζουβελέκη, M.D., Ph .D, Ιατρό, Ειδικό Παθολόγο, Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών «Είναι ένα ασφαλές στη λήψη του βότανο και δεν έχει παρενέργειες». Για να αντιμετωπίσεις τη ναυτία αρκεί ένα φλιτζάνι τσάι πιπερόριζας. Για να το φτιάξεις, βάλε 1/2 κ.γλ. τζίντζερ σε σκόνη σε καυτό νερό για 5 λεπτά. Σούρωσέ το, άφησέ το να κρυώσει και πιες το.

Αν έχεις κράμπες στο στομάχι... δοκίμασε βασιλικό
Οι έρευνες δείχνουν ότι η ευγενόλη, μία ουσία που περιέχει ο βασιλικός, μπορεί να σε ανακουφίσει από τη ναυτία, τον πόνο ή τις κράμπες στο στομάχι, αλλά και από τη διάρροια καθώς σκοτώνει διάφορα βακτήρια
όπως η σαλμονέλα και η λιστέρια. Διαθέτει σπασμολυτικές ιδιότητες, με αποτέλεσμα να προσφέρει ανακούφιση από τις κράμπες, λέει ο Ανδρέας Κανάς, Γεωπόνος, Αρωματοθεραπευτής, Βοτανολόγος. Πρόσθεσε, λοιπόν, φρέσκο βασιλικό στις σαλάτες σου.

Δεν μπορείς να κοιμηθείς; Κλείσε το μάτι με... γαλοπούλα
«Μια μικρή μερίδα (περίπου 85 γραμμ.) γαλοπούλας σου προσφέρει ολόκληρη την ποσότητα τρυπτοφάνης που χρειάζεσαι μέσα στην ημέρα. Η τρυπτοφάνη είναι ένα αμινοξύ το οποίο βοηθάει το σώμα σου να παράγει σεροτονίνη και μελατονίνη», λέει ο Νίκος Τσακαλάκος, Ενδοκρινολόγος.

Αιμορροΐδες; Σύκο... κάτσε
«Τα 3 γραμμ. φυτικών ινών που περιέχουν τα σύκα συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του εντέρου», λέει ο Νίκος Δάφνιος, Χειρουργός. Αυτή η ποσότητα καλύπτει το 5% των ημερήσιων αναγκών σου σε κάλιο και το 10% των ημερήσιων αναγκών σε μαγνήσιο.

Νιώθεις κουρασμένη; Πιες πορτοκαλάδα
«Η φρουκτόζη που περιέχεται σε ένα ποτήρι φυσικό χυμό πορτοκαλιού θα σου δώσει την τόνωση που χρειάζεσαι», λέει ο Γρηγόρης Ρίσβας, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος. Η βιταμίνη C μάς βοηθάει να αντιμετωπίσουμε το οξειδωτικό στρες που προκαλείται από τις ελεύθερες ρίζες και να αποκτήσουμε ενέργεια, ενώ παίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό του σιδήρου. Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για να έχουμε ενέργεια, αφού βοηθάει το σώμα μας να «ενεργοποιήσει» το οξυγόνο.

Μόλυνση; (Φτου) Σκόρδα!
«Το σκόρδο περιέχει διάφορα αιθέρια έλαια που μπορούν να εμποδίσουν την ανάπτυξη του μύκητα Candida albicans που συνήθως αναπτύσσεται στον κόλπο και ευθύνεται για την επώδυνη φαγούρα και τις κολπικές εκκρίσεις», λέει ο Μιχάλης Μακρυλλός, Κλινικός Διαιτολόγος- Διατροφολόγος, MSc. Το θυμάρι, το γαρίφαλο και το έλαιο του πορτοκαλιού είναι επίσης αποτελεσματικά μυκητοκτόνα. Μπορείς να προσθέσεις σκόρδο στις σαλάτες ή στα μακαρόνια σου. Αν δεν θέλεις να μυρίζει η αναπνοή σου μάσησε μετά το φαγητό λίγο μαϊντανό.

Κάψιμο; Πιες χαμομήλι
Μπορεί να περιορίσει τις φλεγμονές του πεπτικού συστήματος, τους σπασμούς και τα αέρια, σύμφωνα με την Αγγελική Παπασταμοπούλου, Φαρμακοποιό -Βοτανοθεραπεύτρια. Πρόσθεσε 2 κ.γλ. χαμομήλι σε πολύ καυτό νερό, κάλυψε με ένα πιατάκι το φλιτζάνι για να μην εξατμιστούν τα αιθέρια έλαια, άφησέ το για 20 λεπτά και έπειτα πιες το. Επανάλαβε την ίδια διαδικασία μερικές φορές μέσα στην ημέρα για να ανακουφιστείς πλήρως.

Πέτρες στα νεφρά; Διάλυσέ τες με αποξηραμένα βερίκοκα
Οκτώ αποξηραμένα βερίκοκα έχουν 2 γραμμ. φυτικές ίνες, μόνο 3 mg νάτριο και 325 mg κάλιο. Αυτά τα συστατικά εμποδίζουν τα μεταλλικά άλατα να συσσωρευτούν στα ούρα και να σχηματίσουν πέτρες οξαλικού ασβεστίου, οι οποίες αποτελούν τις πιο συνηθισμένες μορφές πέτρας στα νεφρά, σύμφωνα με την Chistine Gerbstadt, διατροφολόγο και εκπρόσωπο της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτολόγων.

Πρόλαβε τον πονοκέφαλο
«Τα 35 γραμμ. υδατανθράκων που περιέχονται σε μία μέτρια πατάτα μπορούν να μειώσουν την ένταση της κεφαλαλγίας καθώς αυξάνουν τα επίπεδα της σεροτονίνης, με την προϋπόθεση φυσικά ότι διατηρείς
την πρόσληψη λίπους και πρωτεϊνών σε λιγότερα από 2 γραμμ.», λέει η Σιμόνη Βιτάλη, Ιατρός, Βιοπαθολόγος

Θέλεις να... του κόψεις το βήχα; Δώσ' του μέλι
Από έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια φάνηκε ότι το μέλι είναι εξίσου αποτελεσματικό για την καταπολέμηση του βήχα στα παιδιά όσο τα αντιβηχικά φάρμακα. Συγκεκριμένα 2 κ.γλ. σκούρο μέλι μπορούν να περιορίσουν τη σοβαρότητα και τη συχνότητα του νυχτερινού βήχα στα παιδιά. Οι αντιοξειδωτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες του μελιού καταπραΰνουν τον ερεθισμένο λαιμό του παιδιού, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Πηγή
http://www.preventionmag.gr/default.php?pid=6&art_id=2934&supercat_id=5
Διαβάστε περισσότερα...

ΥΓΕΙΑ: Βάλ' στο στην... ψύξη

Δεν πρόκειται να βρεις συμβουλές για να γίνεις ο Master Chef, αλλά θα μάθεις 3 φυσικούς τρόπους για να αντιμετωπίσεις τις ψύξεις.

Ο φυσίατρος
Πέντε μέρες στο νερό

Συνδυάζοντας τις χαλαρωτικές ιδιότητες του ζεστού νερού με τα οφέλη του μασάζ και της άσκησης θα καταστείλεις τους μυϊκούς σπασμούς και θα αποτρέψεις τη μελλοντική εμφάνισή τους. Η υδροθεραπεία γίνεται σε θερμές πισίνες και δινόλουτρα. Η επιλογή της θερμοκρασίας από τον ειδικό και η παραμονή σου στο νερό για 10'-30' αρκεί να σε θεραπεύσει.

Τι να κάνεις: Εάν δεν γνωρίζεις κάποιο κέντρο υδροθεραπείας, επισκέψου ένα φυσίατρο. Θα σου ζητήσει ιατρικό ιστορικό και θα σου υποδείξει την ακριβή θερμοκρασία των δινόλουτρων, την ώρα παραμονής σου στο νερό και το συνιστώμενο αριθμό επισκέψεων. Για μια απλή ψύξη, το πιθανότερο είναι να χρειαστείς περίπου 4-5 επισκέψεις.

Γιώργος Παπαδημητρίου

Ο αρωματοθεραπευτής
Μασάζ με αιθέρια έλαια
Μαλάσσοντας την πάσχουσα περιοχή τονώνεις την κυκλοφορία και περιορίζεις τους μυϊκούς σπασμούς. Αν αξιοποιήσεις και τις θεραπευτικές ιδιότητες των αιθέριων ελαίων, το αποτέλεσμα θα είναι πιο άμεσο. Για παράδειγμα, το βαλσαμέλαιο ή το αιθέριο έλαιο της λεβάντας λειτουργούν σαν παυσίπονα, αντιφλεγμονώδη και αντισπασμωδικά φάρμακα.
Τι να κάνεις: Επισκέψου έναν αρωματοθεραπευτή. Μπορεί να χρειαστείς κομπρέσες αντί για μασάζ. Θα χρειαστείς 100ml αιθέριο έλαιο βάσης (π.χ. αμυγδαλέλαιο) στο οποίο θα προσθέσεις από 5 σταγόνες 3 αιθέριων ελαίων από τα παρακάτω: χαμομήλι, λεβάντα, δεντρολίβανο, πεύκο, ευκάλυπτο, γλυκάνισο, σανταλόξυλο, πιπέρι και μέντα.

Αιμιλία Ροζάκη

Ο ρεφλεξολόγος
Φτάσε... στα ακρα
Ενεργοποιώντας τα κατάλληλα αντανακλαστικά σημεία στα πόδια ή στα χέρια σου, η ρεφλεξολογία θα σε ανακουφίσει άμεσα από τον πόνο. Από την πρώτη κιόλας συνεδρία θα σου προσφέρει χαλάρωση και ευεξία.
Τι να κάνεις: Αν τσεκάρεις τα «αντανακλαστικά» σου για πρώτη φορά, ζήτησε τη βοήθεια ενός ρεφλεξολόγου. Εκτός από τα αίτια της ψύξης σου, θα αναζητήσει και άλλες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας σου και μόνο όταν σχηματίσει μια γενική εικόνα θα σου προτείνει ένα συγκεκριμένο κύκλο συνεδριών. Η ψύξη θα σου έχει περάσει σίγουρα μέσα σε 4-5 συνεδρίες των 45-60 λεπτών.

Μιχάλης Κυριακίδης

Info
Η «ψύξη» δεν οφείλεται μόνο στην έκθεσή σου σε έντονες αυξομειώσεις θερμοκρασίας. Μια απότομη κίνηση, η παρατεταμένη κακή στάση του σώματος, η προσπάθεια να σηκώσεις μεγάλο βάρος και άλλα μηχανικά αίτια είναι οι συνήθεις ύποπτοι για την πρόκληση του επίπονου και επίμονου μυϊκού σπασμού. Τα πιο ευάλωτα σημεία είναι ο αυχένας, η πλάτη, το πρόσωπο, η μέση και τα πλευρά σου. Για να τα προφυλάξεις, θα πρέπει να αποφεύγεις τα ρεύματα και τις μεγάλες εναλλαγές της θερμοκρασίας, να μη βγαίνεις έξω με βρεγμένα μαλλιά ή ιδρωμένα ρούχα και να εντάξεις την άσκηση στο καθημερινό πρόγραμμά σου.


.................................................................................................................
Από τη Δώρα Χρηστίδου

Πηγή
http://www.preventionmag.gr/default.php?pid=6&art_id=2970&cat_id=9&subcat_id=9&supercat_id=5
Διαβάστε περισσότερα...

ΓΕΛOIOΓΡΑΦΙΑ : προσέχουμε πού την βάζουμε (για να έχουμε)
Πηγή
http://greek-cartoons.blogspot.com/2010/11/blog-post_8889.html
Διαβάστε περισσότερα...

Το φωτομοντάζ των πολιτικών

Μια πάρα πολύ πετυχημένη δουλειά στην οποία γίνεται φωτομοντάζ μερικών από τους πιο γνωστούς πολιτικούς στην Ελλάδα.

Οι φωτογραφίες είναι πετυχημένες μια προς μια και όλες τους είναι ξεκαρδιστικές.

Καρατζαφέρης, Μητσοτάκης, Φασούλας, Κακλαμάνης, Παπακωνσταντίκου και άλλοι πολλοί σε απίστευτες εικόνες.

Απολαύστε το αρχείο...

Κατέβασμα αρχείου (Download)Πηγή
http://timi.gr/file.php?fid=2377&file=To_fwtomontaz_twn_politikwn.pps
Διαβάστε περισσότερα...

Φωτογράφος Carlos Alberto Bau

Ο Κάρλος Αλμπέρτο Bau ήταν Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στο επάγγελμα, αλλά το πάθος του ήταν η φωτογραφία. Η συγκεκριμένη οπτικοακουστική παρουσίαση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του.

Λαμβάνοντας αεροφωτογραφίες σκοτώθηκε σε ηλικία 57, μαζί με τους πιλότους Giorgio Luis και Rogelio Hidalgo το Σάββατο 6 Φλεβάρη του 2010, όταν το μικρό αεροπλάνο συνετρίβη στην πλαγιά ενός λόφου.

Άφησε πίσω του μια εξαιρετική συλλογή από φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό χρωματισμένο με μια δόση της φιλοσοφίας για τη ζωή.

Κατέβασμα αρχείου (Download)Πηγή
http://timi.gr/file.php?fid=2394&file=Fwtografos_Carlos_Alberto_Bau.pps
Διαβάστε περισσότερα...

Τα 30 πιο όμορφα πράγματα στον κόσμο

Ποιος πίνακας ζωγραφικής θα μπορούσε να θεωρηθεί ο ωραιότερος του κόσμου; Ποια παραλία, ποιο άγαλμα, ποιο... νεκροταφείο;

Βρεθήκαμε μπροστά σε μία τεράστια πρόκληση: Να περιορίσουμε τα αμέτρητα πράγματα που έχουμε δει στα ταξίδια μας στα 30 πιο ωραία.

Πρέπει να παραδεχτούμε πως ίσως δεν είμαστε δίκαιοι. Έχουμε κάνει ταξίδια στις περισσότερες γωνιές του πλανήτη, και ίσως συμβουλευτήκαμε δεκάδες έρευνες, γκάλοπ, ιστορικούς τέχνης κι άλλους ειδικούς για να συνθέσουμε τη λίστα μας. Αλλά ακόμα κι έτσι, ποιοι είμαστε εμείς για να αποφασίσουμε ποια είναι τα πιο ωραία πράγματα στη γη; Θα μας άρεσε να σας κάνουμε να σκεφτείτε αν έχουμε δίκιο ή αν θα μπορούσατε να προτείνετε κάτι πιο όμορφο, όπως ένα ανεπανάληπτο ηλιοβασίλεμα, μία σπάνια Ferrari ή ίσως κάτι άλλο.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.

Σας παρουσιάζουμε τις πιο υπέροχες ομορφιές της υφηλίου και που θα τις βρείτε.

Κατέβασμα αρχείου (Download)Πηγή
http://timi.gr/file.php?fid=2395&file=Ta_30_pio_omorfa_pragmata_ston_kosmo.pps
Διαβάστε περισσότερα...

Βουλγάρες έπαιρναν σύνταξη με ένα χρόνο εργασίας

Κύκλωμα με 650 Βουλγάρες και 20 Βούλγαρους που εισέπρατταν παράνομα συντάξεις από το ελληνικό δημόσιο, εξάρθρωσαν οι αρχές. Μάλιστα η σύνταξη έφθανε τα 500 ευρώ τον μήνα.
«Πρόκειται για καραμπινάτη κομπίνα που γινόταν για χρόνια εις βάρος του ασφαλιστικού μας συστήματος και των ασφαλισμένων» δήλωσε στην εφημερίδα το «Βήμα» ο υπουργός αναπληρωτής Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ. Κουτρουμάνης, ο οποίος αποκάλυψε ότι «η καλοστημένη αυτή απάτη ήδη απασχολεί δύο κράτη, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία».


Σύμφωνα με πληροφορείς της εφημερίδας, το κύκλωμα δρούσε ως εξής. Γραφεία προσέφεραν εργασία με το αζημίωτο σε Βουλγάρες ηλικίας 53-54 ετών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Οι δουλειές που τους έβρισκαν ήταν να εργάζονται κυρίως ως καθαρίστριες σε ξενοδοχεία ή σε εστιατόρια ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Επιπλέον τους δήλωναν ψευδή μόνιμη διεύθυνση κι αυτό γιατί αν δεν το έκαναν τότε θα δικαιούνταν σύνταξη ύψους μόλις 15 ευρώ. Μόνο δηλαδή για περίθαλψη!
Για κάθε Βουλγάρα που έφερναν στη χώρα μας, τα γραφεία έπαιρναν από αυτή προμήθεια που εφθανε ως και το 10% του μισθού που έπαιρνε εκείνη από την εργασία της.
Μόλις οι Βουλγάρες συμπλήρωναν του 55ο έτος ηλικίας κι έχοντας ήδη δουλέψει 14 χρόνια στη Βουλγαρία κι ένα στη Ελλάδα, διεκδικούσαν από το ΙΚΑ σύνταξη ύψους 500 ευρώ!!!
Επιπλέον από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει ζημιά στο ΙΚΑ αλλά και σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς που υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 3,5 εκατ. ευρώ το χρόνο

Πηγή
http://www.polispress.gr/?p=34315&lang=gr
Διαβάστε περισσότερα...

«Ιός Μέρκελ» σαρώνει την Ευρώπη

Εμφύλιο στην Ευρώπη και ραγδαία εξάπλωση του «ντόμινο» της κρίσης χρέους απειλεί να φέρει η επιμονή της γερμανίδας καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ στο δόγμα της «ελεγχόμενης χρεοκοπίας-ασφυκτικής λιτότητας».

Εμφύλιο στην Ευρώπη και ραγδαία εξάπλωση του «ντόμινο» της κρίσης χρέους απειλεί να φέρει η επιμονή της γερμανίδας καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ στο δόγμα της «ελεγχόμενης χρεοκοπίας-ασφυκτικής λιτότητας».
Η κυρία Μέρκελ επέμεινε και χθες, με τον πλέον ηχηρό τρόπο, στην αναγκαστική αναδιάρθρωση χρεών στο πλαίσιο του μελλοντικού μόνιμου Μηχανισμού Στήριξης, με το Βερολίνο μάλιστα να εισηγείται μεταβατική έναρξη του νέου μοντέλου από τον επόμενο κιόλας χρόνο, το 2011. Η προοπτική αυτή φορτίζει εκρηκτικά το κλίμα εν όψει της συνόδου κορυφής του Δεκεμβρίου και, μετά την ιρλανδική πτώση, ανεβάζει τα στοιχήματα των αγορών και επί του «Ιβηρικού δράματος»: Οι αναλυτές προεξοφλούν ήδη υπαγωγή και της Λισαβώνας σε «πακέτο» ευρω-διάσωσης, τα spreads των δεκαετών κρατικών ομολόγων της Πορτογαλίας έναντι των αντίστοιχων γερμανικών διαμορφώνονται σε απαγορευτικά ύψη φθάνοντας στις 481 μονάδες βάσης, ενώ ραγδαία είναι η αύξηση και του κόστους δανεισμού της Ισπανίας που έκανε νέο ρεκόρ στις 260 μονάδες. Τα ιρλανδικά spreads εκτοξεύτηκαν επίσης στις 645 μονάδες, ενώ βουτιά έκανε και το ευρώ υποχωρώντας σε ναδίρ διμήνου και κάτω από το επίπεδο των 1,33 δολαρίων.

Η εικόνα αυτή της ταχύτατης και κλιμακούμενης διασποράς της κρίσης προκαλεί κύμα ανησυχίας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, δημοσίως και μη κορυφαίοι αξιωματούχοι εγκαλούν το Βερολίνο για αδιέξοδη πολιτική δημοσιονομικής ασφυξίας στην ευρωζώνη, ενώ οξύτατη ήταν η κριτική που δέχθηκε η κυρία Μέρκελ και για τις προχθεσινές δηλώσεις της περί «εξαιρετικά σοβαρής κατάστασης» στην οποία τελεί η ευρωζώνη - δηλώσεις, που ενοχοποιήθηκαν από παράγοντες της ΕΚΤ και του Eurogroup και για τις νέες απώλειες του ευρώ.

Η ίδια η γερμανίδα καγκελάριος, πάντως, εμφανίζεται αμετακίνηση και μιλώντας στην γερμανική Κάτω Βουλή, επέμεινε στη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στο μελλοντικό μόνιμο Μηχανισμό Στήριξης, καλώντας τους ευρωπαίους εταίρους της να έχουν "το θάρρος να επιβάλουν όρια στις αγορές". Κατά την κυρία Μέρκελ, τα εν λόγω όρια μπορούν να τεθούν μόνον εάν συμπεριληφθούν στο Μηχανισμό και οι ιδιώτες πιστωτές: "Αυτοί που κερδίζουν χρήματα από τα πολύ υψηλά επιτόκια, από τα κρατικά ομόλογα, πρέπει να υπομένουν επίσης και τους κινδύνους", τόνισε η γερμανίδα καγκελάριος προσθέτοντας: "Πρέπει η πολιτική να έχει το θάρρος να μοιράζεται τον κίνδυνο. Εδώ πρόκειται για πολιτική προτεραιότητα, για την επιβολή ορίων στις αγορές".

"Οι αγορές ανησυχούν όταν το λέμε αυτό", παραδέχτηκε η καγκελάριος, η οποία ωστόσο επέμεινε ότι «δεν θα ενδώσει».

Το κύμα ανησυχίας επέτεινε και έγγραφο της γερμανικής κυβέρνησης που αποκάλυψαν το Reuters και το Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο το Βερολίνο θα εισηγηθεί στη σύνοδο κορυφής να αρχίσει μεταβατικά από το 2011 το νέο καθεστώς ανάληψης και ιδιωτικού ρίσκου κατά την έκδοση κρατικών ομολόγων. Οπως αναφέρεται στο έγγραφο, τα κρατικά ομόλογα που θα εκδίδονται από τον επόμενο χρόνο θα πρέπει να περιέχουν τις λεγόμενες «ρήτρες συλλογικής δράσης», προκειμένου να γίνει ομαλά η μετάβαση στο νέο μόνιμο Μηχανισμό που θα ισχύσει μετά το 2013. Οι ρήτρες αυτές θα προβλέπουν είτε επιμήκυνση δανείων, είτε haircut για τους πιστωτές ή ακόμη και πλήρη διαγραφή χρεών σε περίπτωση που μια χώρα περιέλθει σε κρίση.

Η κυρία Μέρκελ, όμως, δέχθηκε χθες πυρά και αιχμές και από την ΕΚΤ και την ΕΕ για τις «κινδυνολογικές» δηλώσεις της για το ευρώ. Ο αυστριακός κ. Ιβαλντ Νοβότνι, μέλος του συμβουλίου του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, δήλωσε "οργισμένος" από τις δηλώσεις της γερμανίδας καγκελαρίου, ενώ σαφείς αποστάσεις πήρε και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν κ. Αμαντέου Αλταφάζ: "Όπως ξεκάθαρα έχει δηλώσει ο επίτροπος κ. Ολι Ρεν, δεν διακυβεύεται το μέλλον του ευρώ. Το ευρώ είναι ένα νόμισμα στέρεο και σταθερό", τόνισε ο κ. Αλταφάζ. Πεπεισμένος ότι «το ευρώ δεν κινδυνεύει», δήλωσε και ο πρόεδρος του Eurogroup κ. Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, προσθέτοντας πάντως ότι οι πολιτικές ηγεσίες υποτίμησαν την έκταση των προβλημάτων στην ευρωζώνη.

Πηγή
http://www.ellispoint.gr/index.php?option=com_resource&controller=article&article=6739&category_id=7&Itemid=21
Διαβάστε περισσότερα...

ΥΓΕΙΑ: Πορτοκαλάδα και ξίδι προστατεύουν την καρδιά

Ο χυμός πορτοκαλιού και το ξίδι προστατεύουν το καρδιαγγειακό μας σύστημα, όπως έδειξαν δύο νέες και ανεξάρτητες μεταξύ τους έρευνες η μια εκ των οποίων αναφέρει ότι η πορτοκαλάδα προστατεύει την καρδιακή λειτουργία, ενώ η άλλη έρευνα εντόπισε παρόμοια δράση στο ξίδι.

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Οβερν στη Γαλλία μελέτησαν 24 παχύσαρκα αλλά υγιή άτομα και διαπίστωσαν ότι δύο ποτήρια πορτοκαλάδας ημερησίως βοηθούν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και περιορίζουν τους κινδύνους εμφάνισης καρδιακών προβλημάτων. Την ίδια στιγμή ερευνητές του Πανεπιστημίου της Μινεσότα στις ΗΠΑ μελετώντας 120 άτομα διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση τροφών που περιέχουν ξίδι (μια ποσότητα 1-2 κουταλιών ημερησίως) αυξάνει τα επίπεδα της λεγόμενης καλής χοληστερόλης (ΗDL) στον οργανισμό. Η ΗDL έχει αποδειχθεί ότι δρα ευεργετικά στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Πηγή
http://www.cretalive.gr/new/14756/science/Portokalada_kai_xidi_prostateuoun_tin_kardia
Διαβάστε περισσότερα...