Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Πολύ σημαντική πρόταση: "H διαγραφή του Ελληνικού χρέους"!


Το χαμηλό συνολικό χρέος της Ελλάδας, η διαχείριση του, η δύσκολη θέση της Γερμανίας, η Ελληνική πραγματικότητα και ο θεμιτός περιορισμός των οφειλών μας
Μία από τις σημαντικότερες πρόσφατες ειδήσεις ήταν αναμφίβολα η «δήλωση» της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) σχετικά με το ότι, η Ελλάδα έχει ένα από τα μικρότερα συνολικά χρέη (δημόσιο και ιδιωτικό), συγκριτικά με την πλειοψηφία των «δυτικών» χωρών – κάτι που έχουμε αναφέρει πολλές φορές στο παρελθόν (άρθρα μας: Ο τυφλός γίγαντας, Οι μνηστήρες της Ευρώπης κλπ). Εκτός αυτού η ίδια τράπεζα συμπλήρωσε ότι, η κρίση δανεισμού της Ελλάδας, είναι απόλυτα «διαχειρίσιμη» - ακριβώς λόγω των χαμηλών συνολικών χρεών της (Πίνακας Ι).

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Συνολικό χρέος 2008 επιλεγμένων κρατών, σε σχέση (%) με το ΑΕΠ
Χώρα
Συν.Χρέος
Τράπεζες
Επιχειρήσεις
Νοικοκυριά
Δημόσιο


Βρετανία
469
202
114
101
52
Ιαπωνία
459
108
96
67
188
Ισπανία
342
75
136
85
47
Ν. Κορέα
331
108
115
80
37
Ελβετία
313
84
75
118
37
Γαλλία
308
81
110
44
73
Ιταλία
298
77
81
40
101
290
56
78
96
60
Γερμανία
274
76
66
62
69
Καναδάς
245
47
54
84
60
Ελλάδα*
230108
* 2007
Πηγή: McKinsey Global Institute
Πίνακας: Β. Βιλιάρδος
Σημείωση 1: Τα μεγέθη έχουν διαφοροποιηθεί το 2009, όπως έχουμε αναφέρει σε πίνακες προηγουμένων άρθρων μας
Σημείωση 2: Το ιδιωτικό χρέος είναι το σύνολο του χρέους των τραπεζών, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, εκτός του δημοσίου.

Εν τούτοις, η συγκεκριμένη είδηση δεν προβλήθηκε – παρά την τεράστια σημασία της, με βάση την οποία εντελώς αδικαιολόγητα οδηγηθήκαμε στην «κατοχή» του ΔΝΤ. Αντίθετα, τα ΜΜΕ εστίασαν την προσοχή τους σε μία άλλη τοποθέτηση της κεντρικής τράπεζας των κεντρικών τραπεζών, η οποία ισχυρίσθηκε ότι, για την άνοδο των επιτοκίων (spreads) των δημοσίων ομολόγων των χωρών της ΕΕ, ευθύνονται από κοινού η Γερμανία και η Γαλλία – επειδή προκλήθηκε από την «επιμονή» τους να συμμετέχουν οι «αγορές», σε ενδεχόμενη «μερική» διαγραφή απαιτήσεων (haircut) από κάποιες υπερχρεωμένες χώρες (κατά την άποψη μας μία εντελώς άδικη κατηγορία, αφού τα επιτόκια έχουν ακολουθήσει από πολύ καιρό πριν ανοδική πορεία).

Φυσικά, από την πλευρά της BIS, είναι εύλογη η «ενοχοποίηση» κάποιων κρατών, για την αύξηση των επιτοκίων των κρατικών ομολόγων (σε επίπεδα που ξεπερνούν εγκληματικά το ρυθμό ανάπτυξης). Όμως, γιατί αλήθεια «συστοιχίζονται» τα ΜΜΕ με τη θέση της, παρά την εύλογη «απαίτηση» των Γερμανών και των Γάλλων, να συμμετέχουν οι δανειστές σε μία ενδεχόμενη διαγραφή χρεών;

Τόσο οι Γάλλοι, όσο και (ιδιαίτερα) οι Γερμανοί, λειτουργούν με υπερβολική ιδιοτέλεια, αναπτυσσόμενοι εις βάρος των Ευρωπαίων-εταίρων τους. Εν τούτοις όμως, δεν είναι λογικό να «καταδικάζονται» εκ των προτέρων όλες οι ενέργειες τους, χωρίς προηγουμένως να αναλύονται διεξοδικά. Σε μία τέτοια περίπτωση, όταν δηλαδή δεν κρίνονται αντικειμενικά, αλλά με προκατάληψη, απλά ενισχύεται ο εμφύλιο πόλεμος, στον οποίο αναμφίβολα στοχεύουν οι εχθροί της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

Εκτός αυτού, γιατί αλήθεια «υποβαθμίζονται» τα πλεονεκτήματα της χώρας μας, σε σχέση με τους λοιπούς «εταίρους» της, οι οποίοι είναι πολύ περισσότερο χρεωμένοι; Μήπως επειδή εξυπηρετούνται κάποιοι άλλοι σκοποί, οι οποίοι ταιριάζουν, ταυτίζονται καλύτερα, με τους αντίστοιχους των επιδόξων κατακτητών της, όπως αυτοί εκπροσωπούνται από τους συνδίκους του διαβόλου; Ή μήπως απλά προγραμματίζεται η έξοδος της από την Ευρωζώνη η οποία, συνοδευόμενη με μία μεγάλη υποτίμηση του νέου νομίσματος της (30-50%), θα εκτίνασσε σε δυσθεώρητα επίπεδα τόσο το δημόσιο, όσο και το ιδιωτικό χρέος της;

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η σκιώδης διακυβέρνηση μας προφανώς γνωρίζει την «καθαρή θέση» της χώρας μας, όπως εύκολα συμπεραίνεται από τη βιασύνη της να «εκκαθαρίσει» τις ΔΕΚΟ από οφειλές και δαπάνες (ύψος αμοιβών και αριθμός των εργαζομένων, διαγραφή των χρεών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο κλπ) - πριν ακόμη «δρομολογήσει» τη λεηλασία τους, δια μέσου της εξαγοράς τους από τις πολυεθνικές-εντολοδόχους της (κατ’ ευφημισμό, ονομάζονται «αποκρατικοποιήσεις»).

Μήπως λοιπόν για τον ίδιο αυτό λόγο αυξάνει παραδόξως και τις τιμές πώλησης των κοινωφελών, κερδοφόρων εταιρειών του δημοσίου, οι οποίες λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ενώ είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο; (όπως για παράδειγμα της ΔΕΗ;). Όλοι φυσικά συμφωνούμε με τον περιορισμό της σπατάλης στις ΔΕΚΟ, ακόμη και με την αύξηση της κερδοφορίας τους - αρκεί όμως τα «έσοδα» τους να μην καταλήξουν στα ταμεία των πολυεθνικών, των τοκογλύφων και των συνδίκων τους.

Συνεχίζοντας, η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες «δυτικές» χώρες, οι οποίες διαθέτουν ακόμη μεγάλη δημόσια περιουσία (περί τα 300 δις €), ανεκμετάλλευτο, ενδεχομένως πλούσιο υπέδαφος, ελάχιστο συνολικό χρέος (252% του ΑΕΠ, όταν στη Μ. Βρετανία ξεπερνάει σήμερα το 500%), καθώς επίσης πολύ κερδοφόρες κοινωφελείς εταιρείες, στην ιδιοκτησία του κράτους (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΗ κλπ). Επίσης, σημαντικούς τομείς στην Οικονομία της (τουρισμός, ναυτιλία, ποιοτικά γεωργικά προϊόντα), οι οποίοι δεν έχουν ουσιαστικά το φόβο του μισθολογικού ανταγωνισμού, εκ μέρους των αναπτυσσομένων χωρών (Κίνα, Ινδία, Ρωσία κλπ) – όπως συμβαίνει με τις γερμανικές και άλλες βιομηχανίες.

Επομένως είναι σε θέση, όπως πολύ σωστά αναφέρει η BIS στην τριμηνιαία της έκθεση (13.12.10), να διαχειρισθεί το δημόσιο χρέος και τα ελλείμματα του προϋπολογισμού της - αρκεί βέβαια να στηριχθεί στην ανάπτυξη, η οποία αποτελεί το μοναδικό δρόμο μείωσης των δημοσίων χρεών, με την ταυτόχρονη αύξηση των ιδιωτικών (το κράτος έχει μεγαλύτερα φορολογικά έσοδα, λόγω αύξησης του ΑΕΠ, ενώ οι επιχειρήσεις επενδύουν δανειζόμενες, λόγω των ευοίωνων προοπτικών κερδοφορίας τους). Γιατί λοιπόν επιλέγεται από την κυβέρνηση μας ο εντελώς αντίθετος δρόμος - ο οποίος οδηγεί, μέσα από μία ύφεση άνευ προηγουμένου, στην ολοκληρωτική καταστροφή της χώρας μας;

Περαιτέρω, τι εμποδίζει αλήθεια την Ελλάδα να αγωνισθεί για τη διαγραφή μέρους των χρεών της (30-40%) όταν, αφενός μεν οι νέοι κάτοχοι των ομολόγων της τα έχουν αποκτήσει ήδη με έκπτωση (discount), ύψους έως και 30%, αφετέρου δε προέρχονται από τα τοκογλυφικά επιτόκια των προστατευομένων της BIS - καθώς επίσης από την εκτεταμένη διαφθορά, η οποία «συμβαδίζει» με την υπερβολική κερδοφορία (κερδοσκοπία) των πολυεθνικών θηρίων (Siemens κλπ); Πόσο μάλλον αφού «συνηγορούν», υπέρ της συμμετοχής των δανειστών σε ενδεχόμενες διαγραφές χρεών, οι ηγετικές δυνάμεις της ΕΕ, η Γερμανία και η Γαλλία, ενώ τυχόν χρεοκοπία της χώρας μας θα «πυροδοτούσε» μία ασφαλιστική βόμβα μεγατόνων;

Τέλος, ο Πίνακας ΙΙ καταγράφει τις απαιτήσεις των γερμανικών τραπεζών οι οποίες, υποστηριζόμενες από το «Βατικανό του Κεφαλαίου», όπως αποκαλείται συχνά η BIS, προσπαθούν να αποφύγουν τη συμμετοχή τους στα ρίσκα που οι ίδιες ανέλαβαν, έναντι υψηλών (τοκογλυφικών) προοπτικών κερδοφορίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: Εξωτερικές απαιτήσεις (δάνεια) των γερμανικών τραπεζών σε δις €, με ημερομηνία καταγραφής τέλη Αυγούστου 2010

Χώρες
Συνολικά
Τράπεζες
Επιχειρήσεις
Δημόσιο

Μ. Βρετανία
379.579
145.194
228.513
5.872
Γαλλία
167.092
92.403
61.209
13.480
Ισπανία
146.755
62.963
63.439
20.353
Ιταλία
133.296
48.138
45.664
39.494
Λουξεμβούργο
124.503
38.035
84.143
2.325
Ολλανδία
123.527
38.147
79.918
5.462
114.707
43.025
69.318
2.364
Αυστρία
69.098
46.738
9.271
13.089
Πολωνία
44.094
7.512
24.688
11.894
Πορτογαλία
28.685
13.130
9.862
5.693
Ελλάδα
27.990
2.451
7.614
17.925

Ευρώπη
1.524.366Λοιπός κόσμος
928.625Γενικό σύνολο
2.452.991Πηγή: Bundesbank
Πίνακας: Β. Βιλιάρδος

Όπως διαπιστώνουμε από τον Πίνακα ΙΙ, τα συνολικά δάνεια των γερμανικών τραπεζών είναι σχεδόν ανάλογα με το ΑΕΠ της χώρας τους (2.491,40 δις € το 2008) - γεγονός που τεκμηριώνει την «επικινδυνότητα» της Γερμανίας, τη δύσκολη θέση δηλαδή που θα βρεθεί (αύξηση των επιτοκίων δανεισμού της κλπ), εάν τυχόν υπάρξουν σοβαρές «συστημικές αναταράξεις». Ίσως λοιπόν για το λόγο αυτό η Γερμανία συνηγορεί υπέρ της «ελεγχόμενης» διαγραφής μέρους των απαιτήσεων των τραπεζών της, απέναντι σε κάποιες υπερχρεωμένες χώρες. Γιατί λοιπόν εμείς να μην στηρίξουμε την προσπάθεια της;

Κλείνοντας, αυτή θα είναι η βασική αιτία (εκτός από τις μεγάλες ενδοευρωπαϊκές εξαγωγές), για την οποία πιθανότατα η γερμανική κυβέρνηση θα υποστηρίξει τελικά το Ευρώ - παρά την αντίθεση μεγάλου μέρους των Πολιτών της (47%), οι οποίοι θα προτιμούσαν (από άγνοια βέβαια των οικονομικών συνθηκών της χώρας τους, αλλά και των διεθνών συσχετισμών) την επιστροφή στο Μάρκο.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ολοκληρώνοντας, με τη διαφθορά να κυμαίνεται «στατιστικά» στα επίπεδα του 8% του ΑΕΠ (άρθρο μας), τα τελευταία δέκα χρόνια «σπαταλήθηκαν» από τις Ελληνικές κυβερνήσεις περί τα 160 δις € (το 50% του σημερινού δημοσίου χρέους μας), προς όφελος τοκογλύφων και πολυεθνικών, για τη «σπατάλη» των οποίων προφανώς δεν είναι υπεύθυνοι οι Έλληνες Πολίτες – όπως δεν είναι επίσης υπεύθυνοι οι Ιρλανδοί, οι Ισπανοί, οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί Πολίτες, για τις κερδοσκοπικές ζημίες των τραπεζών τους, τις οποίες όμως τελικά κλήθηκαν οι ίδιοι να πληρώσουν.

Μία ενδεχόμενη λοιπόν διαγραφή δημοσίων χρεών της τάξης του 30-40% δεν είναι μόνο απαραίτητη, αλλά και απολύτως «θεμιτή» – τουλάχιστον όσον αφορά το σύνολο των Ελλήνων Πολιτών, οι οποίοι δεν συμμετείχαν καθόλου στα «πάρτι της διαφθοράς», τα οποία οργάνωναν μεθοδικά οι πολυεθνικοί-διαφθορείς, με «καλεσμένους» τις κυβερνήσεις, τις τελευταίες δεκαετίες (ας μην προσθέσουμε τα πολεμικά χρέη της Γερμανίας απέναντι μας, όπως επίσης το κόστος του εξοπλισμού και της λαθρομετανάστευσης, στα οποία δεν συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως όφειλε).

Διαφορετικά η χώρα μας κινδυνεύει, είτε από την «καταναγκαστική» μεταφορά πόρων, από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα (δια μέσου της υπερβολικής φορολόγησης-λεηλασίας, σύμφωνα με τη μέθοδο του ΔΝΤ), είτε από την ελεγχόμενη χρεοκοπία - αφού δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη, εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζουμε, η απαγόρευση πτώχευσης του δημοσίου.

Αντίθετα, σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία (παράγραφος 12 του πτωχευτικού Δικαίου), τα περιουσιακά στοιχεία ενός κράτους δεν μπορούν να ρευστοποιηθούν ή να χρησιμοποιηθούν σαν εγγύηση απέναντι στους διεθνείς δανειστές, όπως συμβαίνει με τα μηχανήματα ή με τα ακίνητα μίας ιδιωτικής επιχείρησης. Το ανώτατο νομοθετικό όργανο δε της Γερμανίας (Bundesverfassungsgericht) έχει αποφανθεί, με αμετάκλητη απόφαση του από το 1962 ότι, «Μία χώρα δεν επιτρέπεται να χρεοκοπήσει».

Επομένως, δεν είναι δυνατόν να ζητάει η ίδια η Γερμανία την καθιέρωση της ελεγχόμενης χρεοκοπίας για κάποια κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Πόσο μάλλον όταν κάτι τέτοιο δεν έγινε ούτε από το «Κλαμπ του Παρισιού» (υπεύθυνο για τον διακανονισμό των κρατικών χρεών – με 419 «αναδιαρθρώσεις» 88 χωρών στο «ενεργητικό» του), ούτε από το «Κλαμπ του Λονδίνου» (υπεύθυνο για τη χρεοκοπία/διακανονισμό των χρεών ιδιωτικών τραπεζών απέναντι σε κράτη), στο οποίο (Λονδίνο), όλως παραδόξως, «υπήχθη» το, μάλλον εγκληματικό και ανεύθυνα υπογεγραμμένο, Ελληνικό μνημόνιο.

Πηγή

http://emprosdrama.blogspot.com/2010/12/h_20.html
Διαβάστε περισσότερα...

Οι κινηματογράφοι που πηγαίναμε ,,,

Τέλη δεκαετίας του '60. Σαββατόβραδο. Εξοδος. Χαρτζηλίκι 20 ολόκληρες δραχμές. Πρώτη προτεραιότητα, ΚΑΡΕΛΙΑ των 10 (6 δραχμές), καφεδάκι (νες) στην Μπόνι στη Λεωφ. Βουλιαγμένης (5 δρχ.) βλέποντας την εκπομπή του Μαστοράκη στην τηλεόραση και μετά σινεμαδάκι (5-7 δρχ).

Τω καιρώ εκείνω, το πιό διαδεδομένο μέσο διασκέδασης του κόσμου ήταν ο κινηματογράφος. Δεκάδες κινηματογράφοι, σ’ όλη τη συνοικία του Νέου Κόσμου αλλά και στις όμορες συνοικίες (Κουκάκι, Δάφνη), γνώριζαν κάθε βράδυ πιένες, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα. Κινηματογράφοι χειμερινοί και κινηματογράφοι θερινοί.


ABC, στη Λεωφ. Βουλιαγμένης 130, χειμερινός & θερινός. Το καλοκαίρι άνοιγε από τα πλάγια. Τώρα είναι πάρκινγκ.

ΑΛΙΝΤΑ, χειμερινός στον Αγ. Γεώργιο, Μπουμπουλίνας, τώρα είναι σούπερ μάρκετ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.

ΑΜΥΝΤΑΣ, θερινός στην Πλατεία Υμηττού. Λειτουργεί από 1958 ως σήμερα. Εχει κυρηχθεί ως διατηρητέος κινηματογράφος.

ΑΝΝΑ, θερινός, στη Λεωφ. Βουλιαγμένης 26, μετά έγινε συνεργείο αυτοκινήτων, ύστερα CLUB 22.

ΑΣΤΕΡΙΑ, θερινός, Αρτέμωνος 10 και Ιππάρχου. Από το 1956 έως το 1972, οπότε και πήγε στη θέση του ο ΟΡΦΕΑΣ. (Σημ. ekto1972: Τα ΑΣΤΕΡΙΑ λόγω θέσης ήταν μακράν το καλύτερο θερινό σινεμά όλης της Αθήνας. Έβλεπες στο βάθος αριστερά την Ακρόπολη, δεξιά το Λυκαβηττό και στη μέση την οθόνη!)

ΑΤΛΑΝΤΙΣ, στην πλατεία Καλογήρων, χειμ. & θερ. Το καλοκαίρι άνοιγε η οροφή. Λειτουργεί μέχρι σήμερα με 2 αίθουσες.

ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ, χειμερινός, στο Κουκάκι (Γαργαρέττα) Παρθενώνος 26, από το 1967 έως το 1982. Τώρα είναι σούπερ μάρκετ "ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ".

ΓΑΡΔΕΝΙΑ, χειμερινός, στη Λεωφ. Βουλιαγμέννης στον Αγ. Γιάννη, τώρα είναι σούπερ μάρκετ.

ΔΑΦΝΗ, χειμερινός, με θερινό στην ταράτσα, στην Εθνάρχου Μακαρίου στην Δάφνη, μετά έγινε μπαρ και έκλεισε την δεκαετία του 80.

ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ, θερινός, στο Κουκάκι (Γαργαρέττα), Ερεχθείου 26, από το 1957 έως το 1978. Τώρα είναι το πίσω μέρος του ξενοδοχείου DIVANI PALACE.

ΕΡΜΗΣ, χειμερινός, με θερινό στην ταράτσα, Ελλης και Κανάρη, λίγο πριν την πλατεία Καλογήρων. Τώρα είναι κέντρο διασκέδασης.

ΕΥΡΩΠΗ, θερινός, στην Αμβρ. Φραντή 43, από το 1942 έως το 1971. Μέχρι πρότινος ήταν ταβέρνα, αλλά σύντομα θα ανεγερθεί νέο πολυόροφο κτίριο. Λειτούργησε και σαν θέατρο.

(Σημ. ekto1972: το καλύτερο ελληνικό γουέστερν!)

ΘΑΛΕΙΑ, θερινός, στην Κασομούλη, στον Αγ. Γιάννη, λειτούργησε μέχρι το 1980, μετά έγινε βενζινάδικο SHELL κι ύστερα κατεδαφίστηκε λόγω σταθμού μετρό Αγ. Ιωάννου.

ΙΜΠΕΡΙΑΛ, θερινός στην Δάφνη, Μιλτιάδου & Ηλιουπόλεως, λειτούργησε από το 1970 μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 70, τώρα είναι πάρκινγκ.

ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ, χειμερινός, στη Λεωφ. Βουλιαγμένης, πλατεία Καλογήρων. Εκλεισε το 2005.

ΜΙΤΣΙ, χειμ. & θερ. στο Κουκάκι, Βείκου 62, από το 1969 έως το 1988. Τώρα είναι δημοτικό γυμναστήριο. Το θερινό λειτουργούσε στην ταράτσα.

ΝΑΝΑ, στη Λεωφ. Βουλιαγμένης 179 ο χειμερινός και λίγο πιό πάνω ο καλοκαιρινός, τώρα λειτουργεί μόνο ο χειμερινός που έχει γίνει multiplex με 6 αίθουσες.

ΝΑΣΙΟΝΑΛ, χειμερινός, με θερινό στην ταράτσα, στην Μπακνανά και Μάχης Αναλάτου. Σήμερα είναι σούπερ μάρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ.

ΟΑΣΙΣ, στην Ιππόνακτος 36, θερινός από το 1956 έως το 1967, στη συνέχεια έγινε χειμ. & θερ., ανοίγοντας το καλοκαίρι από τα πλάγια. Λειτούργησε μέχρι το 1988 κι ύστερα έγινε Γυμναστήριο του Πάντειου Πανεπιστήμιου.

Ο Ορφέας το 1946 (από το site http://www.cinefilip.gr)

ΟΡΦΕΑΣ, στη Λεωφ. Βουλιαγμένης 85, στον Αγ. Γιάννη, θερινός, από το 1935, κάποια στιγμή (το 1972) μεταφέρθηκε στην οδό Αρτέμωνος και Ιππάρχου, εκεί που λειτουργούσε ο κινηματογράφος ΑΣΤΕΡΙΑ. Τη δεκαετία του 2000 γκρεμίστηκε και έγινε πολιτιστικό κέντρο, με τον θερινό να λειτουργεί στην ταράτσα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ, χειμερινός & θερινός, στο Κουκάκι - Φιξ, Λεωφ. Συγγρού 106, από το 1939 έως το 1990. Το θερινό, λίγα κτήρια πιό κάτω στη Λεωφ. Συγγρού 112, από το 1930 έως το 1970. Πρώτα γκρεμίστηκε το θερινό, μετά και το χειμερινό. Το χειμερινό ξαναφτιάχτηκε στο ημιυπόγειο ενός νέου κτηρίου, τη δεκαετία 80. Την δεκαετία του 90 λειτούργησε ως θέατρο. Τέλος το χειμερινό μετονομάστηκε σε MIKROKOSMOS, λειτουργεί από το 2004 έως σήμερα για σινεφίλ.

ΠΙΚΟΛΟ, χειμερινός στο Κουκάκι, Λεωφ. Συγγρού 33, από το 1962 έως το 1981, υπόγειος κινηματογράφος. Το τελευταίο καιρό είχε γίνει sex cinema, τώρα παραμένει κλειστός. Εγινε προσπάθεια να γίνει θέατρο από τον Χάρη Ρώμα με το όνομα Χρώμα.

ΠΡΩΤΕΑΣ, χειμερινός, στο Κουκάκι - Αν. Ζίννη & Οδ. Ανδρούτσου, 1938 - 1971, ξεκίνησε πρώτα το θερινό στην Αν. Ζίννη 28, σε ένα μεγάλο οικόπεδο, αργότερα μέρος του οικοπέδου στην Οδ. Ανδρούτσου έγινε χειμερινός από το 1957 έως 1971, επίσης το σινεμά έγινε γνωστό επειδή δούλευαν οι γονείς της Νάνας Μούσχουρη. Γκρεμίστηκαν και τα δύο και έγιναν σχολείο.

ΣΙΝΕ ΕΠΤΑ, χειμερινός, στην Αρτέμωνος και Αίνου, από το 1961 μέχρι το 1970 οπότε και έγινε ο χειμερινός ΟΡΦΕΑΣ.
...για να πιείτε Ταμ-Ταμ!


"...Σάμαλι-Παστέλι-Κωκ, Λεμονάδες-Πορτοκαλάδες..."...................................................................................................................
Ο κινηματογράφος «ΕΥΑ», εκεί ψηλά, στον Άγιο Αρτέμιο (Γούβα), στο τέλος της ανηφόρας της Εμπεδοκλέους.

Να θυμίσω στους νεώτερους, που ίσως μας διαβάζουν, ότι «τσόντα» ονομαζόταν η προσθήκη ενός κομματιού ταινίας μέσα στην κανονική διάρκεια μιας άλλης ταινίας. Δηλαδή, εκεί που παρακολουθούσες αμέριμνος μια ταινία γουέστερν, ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση, προβάλλονταν μπροστά σου τα αχαλίνωτα πάθη της Εμμανουέλλας, δηλαδή «έπεφτε τσόντα». Η τσόντα διαρκούσε 5-10 λεπτά, κι ύστερα η αρχική ταινία συνεχιζόταν, το ίδιο ξαφνικά και απροειδοποίητα, από το σημείο που είχε διακοπεί. Αυτό μπορούσε να γίνει 3-4 φορές κατά τη διάρκεια μιας προβολής. Και επειδή βέβαια αυτά τα κομμάτια ταινίας, οι «τσόντες», ήταν πάντα πορνογραφικού περιεχομένου, στο τέλος η λέξη τσόντα ταυτίστηκε με την πορνογραφία, άρα οτιδήποτε πορνογραφικό λέγεται, κατ’ ευφημισμό, τσόντα.

Την τεχνική λοιπόν αυτή της τσόντας, την πρωτοεφάρμοσε η «ΕΥΑ» στον Αγ. Αρτέμιο, στα χρόνια της χούντας, αρχές δεκαετίας του 70. Και πάντα στη βραδινή παράσταση. Σύντομα, το γεγονός έγινε ευρύτερα γνωστό, όχι μόνο μέσα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, αλλά και λίγο πιο έξω (Μέγαρα, Ελευσίνα κλπ). Και κόσμος άρχισε να συρρέει στην ανηφόρα της Εμπεδοκλέους, τα δε λεωφορεία της γραμμής, λίγο πριν της 10 το βράδυ, ανηφόριζαν αγκομαχώντας από τον πολύ κόσμο.

Φυσικά, δεν ήταν δυνατόν να μη φτάσει το χαρμόσυνο νέο στ’ αυτιά μας. Περίεργοι όντες, ξεκινήσαμε δειλά-δειλά, τις επισκέψεις μας, για να διευρύνουμε τον κύκλο των ενδιαφερόντων μας και των γνώσεών μας, αλλά και για να γίνουμε μάρτυρες μιας νέας κινηματογραφικής τεχνικής, που γνώρισε την αποθέωση στις μέρες μας, από τις ιέρειες της τέχνης, Τζούλια και Μαριάννα. Οι επισκέψεις αυτές, γρήγορα πήραν τον χαρακτήρα μαζικών εκδρομών των μαθητών του ΣΤ' Γυμνασίου (επ’ αυτού, κάτι ξέρουν και τα παιδιά της Τάξης του '70). Γίνονταν προσυγκεντρώσεις, συνήθως στο ημιυπόγειο καφενείο του Σωτήρη, στην Αγκύλης ή στην παιδική χαρά στη γωνία Αγκύλης και Πυθέου, όπου και η έδρα του μπασκετικού Πρωτέα, και την προκαθορισμένη ώρα, το τσούρμο ξεκινούσε.

Πηγαίναμε με τα πόδια, δεν ήταν δα και πολύ μακριά. Δεν ήμασταν όμως πάντα τυχεροί. Τύχαινε τώρα, τις πληροφορίες για το τι γίνεται σ΄αυτόν τον κινηματογράφο, να τις έχει και η Αστυνομία. Και θα θυμάστε οτι η Χούντα ήταν πολύ αυστηρών ηθών. Έρχονταν λοιπόν κάνα-δυό μυστικοί, να διαπιστώσουν την τέλεση του εγκλήματος. Τώρα, πώς τους έπαιρνε χαμπάρι ο ιδιοκτήτης της «ΕΥΑΣ», μυστήριο. Έμπαινε λοιπόν περιδεής στην αίθουσα και ανακοίνωνε στο φιλοθεάμον κοινό, πως «απόψε παιδιά δεν έχει τσόντα, γιατί μας την έχουν στημένη οι μπάτσοι». Χαμός! Φωνές, αλαλαγμοί, κατάρες, παρακάλια. «Έλα, ρε μάστορα, βάλε, λιγάκι μόνο, δεν θα κάνουμε φασαρία, σε παρακαλούμε δηλαδή». «Παιδιά, αποκλείεται, δεν γίνεται, θα μας κλείσουνε μέσα». «Έλα, ρε φίλε, σε παρακαλώ, έχουμε έρθει από την Ελευσίνα με πούλμαν, κάνε κάτι». Ύστερα, το κοινό, ξεσπούσε σε έντονες προτροπές «ρίξε την τσόντα ρε μαλάκααα...» ακόμα και σε ανοιχτές απειλές «Αχιλλέα, θα πεινάσεις!!!» (Αχιλλέας ήταν ο μηχανικός προβολής) ή «Αχιλλέα, θα πεινάσουν τα παιδάκια σου, ρέεε...».

Όταν, τις καλές μέρες έπεφτε η τσόντα, γινόταν στην αίθουσα Ο χαμός. Υπήρχε τέτοιος σχολιασμός που δάκρυζες από τα γέλια. Λεγόντουσαν απίστευτα πράγματα, που δε γράφονται εδώ, στα πλαίσια αυτού του επιμορφωτικού αφιερώματος. Ευρηματικά τα περισσότερα, δημιουργούσαν ατμόσφαιρα φαρσοκωμωδίας. Πιστεύω, ότι λόγω αυτής της περιρρέουσας ατμόσφαιρας που δημιουργείτο στις προβολές τσόντας, όταν αργότερα άνθισε το ελληνικό πορνό με τον Γκουσγκούνη και την Τίνα Σπάθη, οι πρωταγωνιστές διάνθιζαν τη δραστηριότητα τους με διάφορες κωμικές ατάκες, πολλές από τις οποίες έγραψαν ιστορία. (Για παράδειγμα, σε κάποια ταινία, ο πρωταγωνιστής – Γκουσκγούνης – έχει ξυπνήσει και στέκεται όρθιος, ακουμπώντας το... εργαλείο του στο καλοριφέρ. Η συμπρωταγωνίστριά του ξυπνάει κι αυτή, τον βλέπει και τον ρωτάει «Τι κάνεις εκεί αγάπη μου;» «Ζεσταίνω το πρωϊνό σου μωρό μου!!!»).

Αυτή είναι εν ολίγοις η ιστορία της ΕΥΑΣ, ενός κινηματογράφου που δημιούργησε σχολή, που υπήρξε πρωτοπόρος ενός φαινομένου, την γέννηση του οποίου είχαμε την «τύχη» να παρακολουθήσουμε ζωντανά. Σύντομα, κι άλλοι κινηματογράφοι κι εδώ και στην επαρχία ακολούθησαν το παράδειγμα της ΕΥΑΣ. Μέχρι που μπήκαν στη ζωή μας οι αίθουσες αποκλειστικής προβολής ταινιών πορνό, μέχρι που άνθισε η παγκόσμια αλλά και η ελληνική πορνογραφία, μέχρι που η πορνογραφία πήρε θέση στο σαλόνι μας.


Πηγή
http://topaliatzidiko.blogspot.com/2010/12/blog-post_8298.html
Διαβάστε περισσότερα...

Απίστευτο: «Υπό διάλυση» έφτασε ο «Παπανικολής» - "Ξεφλούδισε" και έχασε το σόναρ του!

Μείζονες αβαρίες σε σημείο που να δημιουργείται ευρύτερος προβληματισμός, παρουσίασε το υποβρύχιο Type 214, «Παπανικολής» (S120) του Π.Ν. κατά το παρθενικό του ταξίδι από το Κίελο μέχρι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά όπου κατέπλευσε τελικά εχθές το βράδυ, εκτός προγράμματος, προκειμένου να αποκατασταθούν τα σοβαραότατα τεχνικά προβλήματα που έχει παρουσιάσει. Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πηγές του defencenet.gr από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το υποβρύχιο κατά τον πλου του προς την Ελλάδα ... κυριολεκτικά «ξεφλούδισε» και όχι μόνο «ξεφλούδισε» αλλά έχασε κάπου στον Ατλαντικό ή στη Μεσόγειο και το αντιναρκικό του σόναρ!

Αυτά τα πρωτοφανή συνέβησαν μέσα σε ένα πλου ολίγων ημερών και τα οποία βέβαια έχουν καταστήσει μη επιχειρησιακό το υποβρύχιο. Τι σημαίνει όμως «ξεφλούδισε»; Αποκολλήθηκε το "δέρμα" του υποβρυχίου, το προστατευτικό στρώμα το οποίο καλύπτει τη μεταλλική περιοχή που βρίσκεται από τη μέση και πάνω του υποβρυχίου (είναι η ορατή περιοχή όταν το σκάφος πλέει στην επιφάνεια).

Το GRP (Glass Reinforced Plastic) είναι μεγάλα πλαστικά τμήματα-πλάκες αναμεμιγμένα με γυαλί και διάφορα συνθετικά κράματα τα οποία προστατευτούν τον χάλυβα του υποβρυχίου στο συγκεκριμένο τμήμα. Έτσι και κατά τη διάρκεια του πλου ξεκόλλησαν οι βίδες από διάφορα τμήματα του υποβρυχίου με αποτέλεσμα οι πλάκες να αποκολληθούν και το υποβρύχιο να παρουσιάσει την εικόνα «μαδημένου κοτόπουλου» όταν έφτασε στα ελληνικά νερά. Τότε πήρε αμέσως εντολή από το ΓΕΝ να αλλάξει πορεία και να κατευθυνθεί στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ) όπου "κανιβαλίστηκε" το S121 «Πιπίνος» από το οποίο αφαίρεσαν τις GRP πλάκες για να τις τοποθετήσουν στον «Παπανικολή».

Οι εργασίες αποκατάστασης στο υποβρύχιο ξεκίνησαν από εχθές το βράδυ και μέχρι και αυτή τη στιγμή συνεχίζονται προκειμένου το S 120 να είναι έτοιμο αύριο για την επίσημη τελετή παράδοσης.

Από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΓΕΝ δηλώθηκε στο defencenet.gr ότι "Είχε άσχημο καιρό στην πορεία και ξεκόλλησαν κάποια GRP".

Αλλά δεν έφτανε μόνο αυτό: Στην πορεία ξεκόλλησε και χάθηκε στα βάθη του ωκεανού και ο εξωτερικός αισθητήρας του αντιναρκικού σόναρ!

Οι παραπάνω αβαρίες φυσικά καθιστούν προσωρινά μη επιχειρησιακό το σκάφος και δημιουργούν πλέον εύλογα ερωτήματα ως προς την αξία μιας επένδυσης ύψους 500.000.000 ευρώ για ένα οπλικό σύστημα το οποίο επιπλέον παραδίδεται και με 4 ½ χρόνια καθυστέρηση λόγω άλλων ακόμη σημαντικότερων τεχνικών προβλημάτων που είχε παρουσιάσει.

Το γεγονός ότι 36 ώρες πριν την τελετή παράδοσης το υποβρύχιο δίνει εικόνα αποσυναρμολογούμενου playmobil μόνο αλγεινή εντύπωση μπορεί να προκαλέσει στους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες. Το ερώτημα είναι βέβαια, ποιος θα πληρώσει την ζημιά; Το ελληνικό δημόσιο; Η ThyssenKrupp; Το υποβρύχιο έχει βέβαια παραληφθεί, αλλά δεν υπάρχουν κάποιες εγγυήσεις;

Πηγή
http://grblogs.gr/post/apisteuto-ipo-dialisi-eftase-o-papanikolis-xefloudise-kai-exase-to-sonar-tou
Διαβάστε περισσότερα...