Κυριακή, 4 Ιουλίου 2010

Δελφικά παραγγέλματα

Διαθήκη των προγόνων μας *ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΙΣ ΒΙΟΝ* είναι τα παρακάτω παραγγέλματα , πολύτιμη κληρονομιά για τις επερχόμενες γενεές .

Αριθμούνται σε 145 και αποτελούνται από 2 εως 5 λέξεις εμποτισμένες με σοφία . Οι σοφοί που τα παρέδωσαν είναι οι Θαλής ο Μιλήσιος, Πιττακός ο Μυτιληναίος, Βίας ο Πρηνεύς, Σόλων ο Αθηναίος, Κλεόβουλος ο Ρόδιος, Περίανδρος ο Κορίνθιος, Χίλων ο Λακεδαιμόνιος και ήσαν χαραγμένα στους Δελφούς , στον πρόσθιο τοίχο του Πρόναου ή επί των παραστάδων της πύλης του μεγάλου ναού ή επί του υπέρθυρου ή επί των πολλών στηλών, που είχαν τοποθετηθεί στις πλευρές του ναού περιμετρικά .

Επιπλέον 2 παραγγέλματα βρεθήκαν στον πρόναο του Ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς (*ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ* και *ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ* , εκατέρωθεν του ιερού γράμματος *Ε*) .

Δελφικά Παραγγέλματα Σοφών


*ΕΠΟΥ ΘΕΩ* . Να ακολουθούμε τον Θεό .

*ΘΕΟΥΣ ΣΕΒΟΥ* . Να σεβόμαστε τους θεούς .

*ΓΟΝΕΙΣ ΑΙΔΟΥ* : Να σεβόμαστε τους γονείς μας .

*ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΑΙΔΟΥ* . Να σεβόμαστε τους μεγαλύτερους .

*ΙΚΕΤΑΣ ΑΙΔΟΥ* . Να σεβόμαστε αυτούς που μας ικετεύουνε .

*ΣΕΑΥΤΟΝ ΑΙΔΟΥ* . Να σεβόμαστε τον εαυτό μας .

*ΦΟΝΟΥ ΑΠΕΧΟΥ* . Να μη φονεύουμε .

*ΟΡΚΩ ΜΗ ΧΡΩ* . Να μην ορκιζόμαστε (να είμαστε αξιόπιστοι χωρίς να ορκιζόμαστε σε Θεούς) .

*ΟΥΣ ΤΡΕΦΕΙΣ, ΑΓΑΠΑ* . Να αγαπάμε αυτούς που τρέφουμε (παιδιά μας και γενικά την οικογένειά μας) .

*ΕΣΤΙΑΝ ΤΙΜΑ* . Να τιμάμε το σπίτι μας .

*ΓΑΜΟΥΣ ΚΡΑΤΕΙ* . Να σεβόμαστε (διαφυλάτουμε) τον γάμο μας .

*ΓΑΜΕΙΝ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΓΝΩΘΙ* . Να παντρεύομαστε την κατάλληλη στιγμή .

*ΕΞ ΕΥΓΕΝΩΝ ΓΕΝΝΑ* . Να προσπαθούμε να συγγενεύσουμε με καλούς ανθρώπους .

*Ο ΜΕΛΛΕΙΣ ΔΟΣ* . Να δίνουμε φροντίδα (αγάπη) σε όσους νοιαζόμαστε .

*ΗΤΤΩ ΥΠΕΡ ΔΙΚΑΙΟΥ* να μαχόμαστε (ή να καταβαλλόμαστε) για το δίκαιο , το καλό, το σωστό, το χρήσιμο .

*ΦΡΟΝΕΙ ΘΝΗΤΑ* . Να σκεφτόμαστε όπως αρμόζει σε θνητούς (όχι ως Θεοί) .

*ΕΥ ΠΑΣΧΕ ΘΝΗΤΟΣ* . Να υπομένουμε ότι συμβεί ως θνητοί .

*ΑΡΧΕ ΣΕΑΥΤΟΥ* . Να κυριαρχούμε (επιβαλλόμαστε) του εαυτού μας (αυτοπειθαρχία) .

*ΘΥΜΟΥ ΚΡΑΤΕΙ* : Να συγκρατούμε το θυμό μας .

*ΟΜΙΛΕΙ ΠΡΑΩΣ* . Να ομιλούμε με πραότητα (ηρεμία) .

*ΗΔΟΝΗΣ ΚΡΑΤΕΙΝ* . Να είμαστε εγκρατείς (όχι ηδονολάτρες) .

*ΓΛΩΤΤΑΝ ΙΣΧΕ* . Nα συγκρατούμε την γλώσσα μας .

*ΓΛΥΤΤΗΣ ΑΡΧΕ* . Να κυριαρχούμε στην γλώσσα μας .

*ΜΗ ΘΡΑΣΥΝΟΥ* . Μην είμαστε θρασείς .

*ΑΡΡΗΤΑ ΜΗ ΛΕΓΕ* . Μην αποκαλύπτουμε μυστικά .

*ΛΕΓΕ ΕΙΔΩΣ* . : Να λέμε ότι γνωρίζουμε (να διακρίνουμε που θα μιλάμε).

*ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΡΑΤΕΙ* .Να ελέγχουμε ότι βλέπουμε .

*ΠΙΝΩΝ ΑΡΜΟΖΕΣ* . Όταν πίνουμε να είμαστε συγκρατημένοι .

*ΑΚΟΥΣΑΣ ΝΟΕΙ* . Να κατανοούμε αφού ακούσουμε (να αντιλαμβανόμαστε με τα μάτια του νου) .

*ΦΡΟΝΗΣΙΝ ΑΣΚΕΙ* . να καλλιεργούμε την σκέψη , νου μυαλό....

*ΜΕΛΕΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝ* . Να μελετάμε τα πάντα .

*ΒΟΥΛΕΥΟΥ ΧΡΟΝΩ* . Να σκεπτόμαστε τα χρήσιμα .

*ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ* . Να
πράττουμε με επίγνωση (μετά λογικού γνώση) . Να πράττουμε με αυτογνωσία .

*ΠΑΣΙ ΔΙΑΛΕΓΟΥ*. Να συνδιαλεγόμαστε με όλους .

*ΑΚΟΥΕ ΠΑΝΤΑ* . Να ακούμε τα πάντα .

*ΑΚΟΥΩΝ ΟΡΑ* . Όταν ακούμε βλέπουμε .

*ΔΟΞΑΝ ΔΙΩΚΕ* . Να επιδιώκουμε (την δόξα ή) να γνωρίζουμε και άλλες γνώμες .

*ΔΟΞΑΝ ΜΗ ΛΕΙΠΕ* . Να μην υποτιμούμε την δόξα .

*ΚΑΛΟΝ ΤΟ ΛΕΓΕ* . Να λέμε το ορθό, το δίκαιο, την αλήθεια .

*ΕΥΛΟΓΕΙ ΠΑΝΤΑΣ* Να λέμε καλά λόγια για όλους .

*ΟΣΙΑ ΚΡΙΝΕ* . Να κρίνουμε με αγιότητα .

*ΕΥΓΕΝΕΙΑΝ ΑΣΚΕΙ* . Να είμαστε ευγενείς ή να έχουμε ευγενική ψυχή) .

*ΦΙΛΟΦΡΟΝΕΙ ΠΑΣΙΝ* . Να αγαπάμε τους πάντες (ανθρώπους) και τα πάντα .

*ΕΥΠΡΟΣΗΓΟΡΟΣ ΓΙΝΟΥ* . Να είμαστε ευπροσήγοροι (παρηγορητικοί) .

*ΕΥΦΗΜΟΣ ΙΣΘΙ* . Να έχουμε καλή φήμη .

*ΕΥΦΗΜΙΑΝ ΑΣΚΕΙ* . Να χρησιμοποιούμε την καλή μας φήμη (προκειμένου να επηρεάσουμε καταστάσεις) .

*ΦΥΛΑΚΗΝ ΠΡΟΣΕΧΕ* Να είμαστε σε εγρήγορση (να μην εφησυχαζόμαστε , να είμαστε σε επιφυλακή) .

*ΟΜΟΙΟΙΣ ΧΡΩ* . Να συναναστρεφόμαστε με τους όμοιους μας .

*ΟΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ* Να κοιτάμε (προνοούμε) το μέλλον μας .

*ΥΒΡΙΝ ΜΙΣΕΙ* . Να μην βρίζουμε ή να μισούμε την ύβρη

*ΕΥΧΟΥ ΔΥΝΑΤΑ* . Να ευχόμαστε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας (αληθινά) .

*ΧΡΗΣΜΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΕ* . Να εκτιμούμε τους χρησμούς .

*ΦΙΛΟΙΣ ΒΟΗΘΕΙ* . Να βοηθάμε τους φίλους (αυτούς που αγαπάμε) .

*ΦΙΛΙΑΝ ΑΓΑΠΑ* . Να αγαπάμε την φιλία (γενικά να επιδιώκουμε να αγαπάμε)

*ΦΙΛΟΙΣ ΕΥΝΟΕΙ* . Να ευνοούμε (βοηθάμε) τους φίλους (ή να ευνοούμε τις προσπάθειες αυτών που αγαπάμε) .

*ΦΙΛΙΑΝ ΦΥΛΑΤΤΕ* . Να φυλάττουμε (ή να διαφυλάτουμε την αγάπη που έχουμε) τη φιλία .

*ΦΙΛΩ ΧΑΡΙΖΟΥ* . Να είμαστε πάντα διαθέσιμοι στους φίλους μας (ή σε αυτούς που αγαπάμε)

*ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΔΙΔΑΣΚΕ* . Να διδάσκεις τους νεότερους (να μεταδίδουμε την γνώση στους νεότερους) .

*ΥΙΟΥΣ ΠΑΙΔΕΥΕ* . Να εκπαιδεύουμε (μορφώνουμε) τους γιους (παιδιά) μας .

*ΣΟΦΙΑΝ ΖΗΤΕΙ* . Να αναζητούμε την σοφία ή να είμαστε φιλομαθείς (φίλοι της σοφίας) .

*ΜΑΝΘΑΝΩΝ ΜΗ ΚΑΜΝΕ* . Να μην κουραζόμαστε να μαθαίνουμε .

*ΓΝΩΘΙ ΜΑΘΩΝ* . Να γνωρίζουμε αφού μάθουμε (να αποκτάς γνώση , να γνωρίζεις από τις εμπειρίες) .

*ΣΟΦΟΙΣ ΧΡΩ* . Να συναναστρεφόμαστε με σοφούς ή να χρησιμοποιούμε την σοφία τους .

*ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΓΙΝΟΥ* . Να γίνουμε φιλόσοφοι (ή αγαπάμε την σοφία) .

*ΣΑΥΤΟΝ ΙΣΘΙ* . Να μην χάνουμε τον εαυτό μας (να είμαστε ο εαυτός μας, να μην υποκρινόμαστε) .

*ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ* . Να γνωρίζουμε τον εαυτό μας (πρώτα) .

*ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΤΕΧΟΥ* . Να προσηλωνόμαστε στην εκπαίδευσή μας και να υπομένουμε τις δυσκολίες της

*ΗΘΟΣ ΔΟΚΙΜΑΖΕ* . Να επιδοκιμάζεις το ήθος .

*ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ* . Να ασκούμε ή να χρησιμοποιούμε την τέχνη .

*ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΣ ΤΙΜΑ* . Να εκτιμούμε (τιμούμε) το καλό (ή τις ευεργεσίες) που μας δίδονται .

*ΑΓΑΘΟΥΣ ΤΙΜΑ* . Να τιμούμε τους αγαθούς (τις καλές πράξεις των άλλων) .

*ΕΠΑΙΝΕΙ ΑΡΕΤΗΝ* . Να επαινούμε την αρετή (ή τον ενάρετο) .

*ΤΥΧΗΝ ΝΟΜΙΖΕ* Να έχουμε κατά νου *το τυχαίο* που θα συμβεί (πρόληψη) .

*ΤΥΧΗ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΕ* . Να μην πιστεύουμε στην τύχη ( στα τυχερά παιχνίδια) ή να μην γινόμαστε τυχοδιώκτες .

*ΤΥΧΗΝ ΣΤΕΡΓΕ* . Να συμφωνούμε (αποδεχόμαστε) με την ειμαρμένη μας (τα μοιραία γεγονότα-ατυχίες της ζωής μας) .

*ΕΓΓΥΗΝ ΦΕΥΓΕ* . Να αποφεύγουμε να εγγυόμαστε για κάποιον ή για κάτι .

*ΧΑΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΙ* . Να κάνουμε χάρες .

*ΕΥΤΥΧΙΑΝ ΕΥΧΟΥ* . Να ευχόμαστε ευτυχία .

*ΟΝΕΙΔΟΣ ΕΧΘΑΙΡΕ* . Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό .

*ΥΒΡΙΝ ΑΜΥΝΟΥ* . Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη .

*ΛΕΓΕ ΠΡΑΤΤΕ ΔΙΚΑΙΑ* : Να πράττουμε δίκαια (στα έργα μας) .

*ΚΡΙΝΕ ΔΙΚΑΙΑ* . Να κρίνουμε δίκαια ή να είμαστε δίκαιοι στην κριτική μας .

*ΑΔΙΚΕΙΝ ΜΙΣΕΙ* . Να μισούμε την αδικία .

*ΚΡΙΤΗΝ ΓΝΩΘΙ* . Να γνωρίζουμε τον κριτή μας .

*ΑΔΩΡΟΔΟΚΗΤΟΣ ΔΙΚΑΖΕ* . Να δικάζουμε χωρίς δωροδοκία

*ΑΙΤΙΩ ΠΑΡΟΝΤΑ* . Να αιτιολογούμε όσα μας συμβαίνουν .

*ΥΙΟΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΘΑΡΡΕΙ* . Μην αποκαρδιώνουμε τα παιδιά μας .

*ΚΟΙΝΟΣ ΓΙΝΟΥ* . Να είμαστε κοινωνικοί (όχι απομονωμένοι) .

*ΑΠΟΚΡΙΝΟΥ ΕΝ ΚΑΙΡΩ* . Να αποκρινόμαστε τον κατάλληλο καιρό .

*ΠΡΑΤΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΣ* . Να πράττουμε με σιγουριά (δίχως αμφιβολίες) .

*ΕΛΠΙΔΑ ΑΙΝΕΙ* . Να δοξάζεις την ελπίδα (να μην απογοητευόμαστε ή να μην χάνουμε την ελπίδα μας) .

*ΤΩ ΒΙΩ ΜΑΧΟΥ* . Να μαχόμαστε (αγωνιζόμαστε) για τη ζωή .

*ΑΤΥΧΟΥΝΤΙ ΣΥΝΑΧΘΟΥ* . Να συμπάσχουμε με το δυστυχή .

*ΧΡΟΝΟΥ ΦΕΙΔΟΥ* . Να εκμεταλλεύομαστε τον χρόνο μας .

*ΠΕΡΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΜΗ ΑΠΟΔΕΙΛΙΩΝ* . Μη διστάζουμε να τελειώνουμε ότι αρχίζουμε .

*ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ* .Να πληρώνουμε (τελειώνουμε) αμέσως ή χωρίς αναβολή .

*ΚΑΙΡΟΝ ΠΡΟΣΔΕΧΟΥ* . Να δεχόμαστε τον χρόνο .

*ΓΗΡΑΣ ΠΡΟΣΔΕΧΟΥ* . Να αποδεχόμαστε το γήρας .

*ΑΜΑΡΤΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙ* . Να μετανοούμε για τις ανομίες, λάθη, αμαρτίες μας (ή όταν σφάλλουμε , να μετανοούμε) .

*ΕΡΙΝ ΜΙΣΕΙ* . Να μισούμε την έριδα (φιλονικία) .

*ΟΜΟΝΟΙΑΝ ΔΙΩΚΕ* . Να επιδιώκουμε την ομόνοια (ειρήνη , ομοψυχία) .

*ΒΙΑΣ ΜΗ ΕΧΟΥ* . Να μην έχουμε βία (να αποφεύγουμε να είμαστε βίαιοι) .

*ΒΙΑΝ ΜΗΔΕΝ ΠΡΑΤΤΕΙΝ* . Να μη κάνουμε τίποτα με βία .

*ΝΟΜΩ ΠΕΙΘΟΥ* . Να πειθαρχούμε στο Νόμο ή να είμαστε νομοταγείς

*ΤΟ ΚΡΑΤΟΥΝ ΦΟΒΟΥ* . Να φοβόμαστε τον ανώτερο (ή τον άρχοντα) .

*ΘΝΗΣΚΕ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ* . Να πεθαίνουμε για την πατρίδα .

*ΕΧΘΡΟΥΣ ΑΜΥΝΟΥ* . Να προφυλασσόμαστε από τους εχθρούς μας (ή να αμυνόμαστε πάντα από τους εχθρούς μας) .

*ΕΠΙ ΡΩΜΗ ΜΗ ΚΑΥΧΩ* . Να μην καυχιόμαστε για τη δύναμή μας .

*ΜΗ ΑΡΧΕ ΥΒΡΙΖΕΙΝ* . Να μην κυριαρχούμε με αλαζονεία .

*ΛΑΒΩΝ ΑΠΟΔΟΣ*. Όταν λαμβάνουμε να δίνουμε .

*ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΓΙΝΟΥ* . Να είμαστε ευγνώμων .

*ΠΡΟΝΟΙΑΝ ΤΙΜΑ* . Να εκτιμούμε την βοήθεια από όπου και αν προέρχεται (να μην είμαστε αχάριστοι) .

*ΥΦΟΡΩ ΜΗΔΕΝΑ* . Κανέναν να μην βλέπουμε με καχυποψία .

*ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΑΠΕΧΟΥ* . Να απέχουμε από κακίες, δολοπλοκίες (αλλότρια) .

*ΨΕΓΕ ΜΗΔΕΝΑ* . Να μην κατηγορούμε (κακολογούμε, κατακρίνουμε) κανένα.

*ΔΙΑΒΟΛΗΝ ΜΙΣEI* . Να μισούμε τη διαβολή (να μην βάζουμε λόγια) .

*ΦΘΟΝΕΙ ΜΗΔΕΝΙ* . Κανέναν μην φθονούμε ή ζηλεύουμε .

*ΑΠΕΧΘΕΙΑΝ ΦΕΥΓΕ* . Να αποφεύγεις την απέχθεια (κακία) .

*ΕΧΘΡΑΣ ΔΙΑΛΥΕ* . Να διαλύουμε τις έχθρες

*ΚΑΚΙΑΝ ΜΙΣΕΙ * . Να μισούμε (αποφεύγουμε) την κακία .

*ΚΑΚΙΑΣ ΑΠΕΧΟΥ* . Να απέχουμε από την κακία .

*ΔΟΛΟΝ ΦΟΒΟΥ* . Να φοβόμαστε το δόλο (τις δολοπλοκίες) .

*ΑΠΟΝΤΙ ΜΗ ΜΑΧΟΥ* . Να μην μαχόμαστε (μην κακολογούμε) αυτόν που είναι απών .

*ΠΛΟΥΤΕΙ ΔΙΚΑΙΩΣ* . Να πλουτίζουμε δίκαια (με δίκαιο τρόπο) .

*ΔΙΚΑΙΩΣ ΚΤΩ* . Να αποκτούμε τίμια (δίκαια) .

*ΠΟΝΕΙ ΜΕΤ' ΕΥΚΛΕΙΑΣ* . Να κοπιάζουμε δίκαια .

*ΠΛΟΥΤΩ ΑΠΟΣΤΕΙ* . Να αποστασιοποιούμαστε από τον πλούτο (μην έχουμε «θεό» τον πλούτο) .

*ΧΡΩ ΧΡΗΜΑΣΙ* . Να χρησιμοποιούμε τα χρήματά μας .

*ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΡΧΟΥ* . Να ελέγχουμε τις δαπάνες μας (έξοδα) .

*ΕΧΩΝ ΧΑΡΙΖΟΥ* . Όταν έχουμε, να χαρίζουμε .

*ΧΑΡΙΖΟΥ ΕΥΛΑΒΩΣ* . Λογικά να χαρίζουμε .

*ΚΤΩΜΕΝΟΣ ΗΔΟΥ* . Να ευχαριστιόμαστε με αυτά που αποκτάμε (να μην είμαστε άπληστοι ή να είμαστε αυτάρκεις)

*ΕΡΓΑΖΟΥ ΚΤΗΤΑ* . Να κοπιάζουμε για πράγματα άξια κτήσης .

*ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ* . Κάθε τι που έχει Μέτρο είναι Άριστο δηλαδή το καλύτερο .

*ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ* . Τίποτα να μην είναι υπερβολικό .

*ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ ΦΥΛΑΤΤΕ* . Να είμαστε ευσεβείς .

*ΑΙΣΧΥΝΗΝ ΣΕΒΟΥ* . Να σεβόμαστε την εντροπή (δηλαδή αυτούς που ντρέπονται) .

*ΚΙΝΔΥΝΕΥΕ ΦΡΟΝΥΜΩΣ* . Με σύνεση και λογική να κινδυνεύουμε (να ρισκάρουμε την ζωή μας με λογική) .

*ΜΗ ΕΠΙ ΠΑΝΤΙ ΛΥΠΟΥ* . Να μην λυπόμαστε για το κάθε τι .

*ΑΛΥΠΩΣ ΒΙΟΥ* . Να επιδιώκουμε να ζούμε χωρίς λύπες .

*ΤΕΛΕΥΤΩΝ ΑΛΥΠΟΣ* . Να πεθαίνουμε χωρίς λύπη .

*ΙΔΙΑ ΦΥΛΑΤΤΕ* . Να προστατεύουμε τα δικά μας (ότι μας ανήκει) .

*ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΘΗΡΩ* . Να κυνηγάμε το καλό μας .

*ΣΕΑΥΤΟΝ ΕΥ ΠΟΙΕΙ* . Να ευεργετούμε τον εαυτό μας (ή να κάνουμε ότι καλύτερο για τον εαυτό μας) .

*ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ* . Να στεφανώνουμε τους προγόνους μας (να τιμούμε τους προγόνους)

*ΕΠΙ ΝΕΚΡΩ ΜΗ ΓΕΛΑ* . Να μην περιγελάμε (κοροϊδεύουμε) τους νεκρούς .

*ΕΠΑΓΓΕΛΟΥ ΜΗΔΕΝΙ* . Μη διατάζουμε κανένα .

*ΠΑΙΣ ΩΝ ΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΘΙ , ΗΒΩΝ ΕΓΚΡΑΤΗΣ , ΜΕΣΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ , ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΣΟΦΟΣ* . Παιδί να είμαστε κόσμιοι , έφηβοι εγκρατείς , άνδρες δίκαιοι , γέροντες σοφοί .

Πηγή
http://vickytoxotis.blogspot.com/2010/07/blog-post_02.html
Διαβάστε περισσότερα...

Σε περίπτωση που θελήσουμε κάτι διαφορετικό..Πηγή
http://groups.google.com/group/anhsma/browse_thread/thread/1619bcb0f37a6b1f#
Διαβάστε περισσότερα...

Ο βοσκός!

http://anhsma.googlegroups.com/attach/e3b8300aa05c3da7/voskos.pps?part=5Πηγή
http://groups.google.com/group/anhsma/browse_thread/thread/5391fb75822a9b0d# Διαβάστε περισσότερα...

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΛΟΣ..

http://anhsma।googlegroups.com/attach/d1aa2a4ddd450c40/asfalisi-telos.pps?part=4


Πηγή
http://groups.google.com/group/anhsma/browse_thread/thread/39316186fecffc98# Διαβάστε περισσότερα...

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΒΑΤΡΑΧΟΥ...

Πηγή
http://groups.google.com/group/anhsma/browse_thread/thread/996ac168b3eb2728#
Διαβάστε περισσότερα...

Ενα συγκλονιστικό video του Μένιου Σακελλαρόπουλου από την Νότια Αφρική
Ένα συγκλονιστικό video του Μένιου Σακελλαρόπουλου από την Νότια Αφρική το οποίο έπαιξε στην εκπομπή των Οικονομέα - Καμπουράκη. Δείχνει την άλλη πλευρά της ζωής που βλέπουμε στο φαντασμαγορικό μουντιάλ.
Την πλευρά της φτώχειας, της πείνας της χολέρας και της καταδίκης σε θάνατο.

Πηγή
http://tvorini-gr.blogspot.com/2010/07/video_02.html Διαβάστε περισσότερα...

ΥΓΕΙΑ: Το χάπι που θα "διορθώνει" το βιολογικό μας ρολόι

Οι άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι από την φύση να διασχίζουν μονομιάς πολλές ζώνες του χρόνου. Όμως όσοι αρρωσταίνουν από τα υπερατλαντικά και γενικά από τα πολύ μακρινά αεροπορικά ταξίδια και χρειάζονται μέρες για να νιώσουν πάλι υγιείς, μπορούν να αναθαρρήσουν. Γερμανοί ερευνητές ανακάλυψαν μια ουσία που είναι σημαντική για τους φυσικούς ρυθμούς του σώματος μας, δηλαδή για το «βιολογικό ρολόι» του ανθρώπου. Η ανακάλυψη μπορεί να οδηγήσει στην «ρύθμιση» του «ρολογιού» μέσα από ένα χάπι που θα καταστήσει παρελθόν τα βάσανα, τα οποία προκαλεί το «τζετ λαγκ».

Το «τζετ λάγκ» ουσιαστικά προκαλείται επειδή κάθε όργανο του σώματος έχει το δικό του «μοριακό ρολόι». Αν και ο εγκέφαλος πασχίζει καθημερινά να συγχρονίσει όλα αυτά τα ξεχωριστά βιολογικά ρολόγια, μερικά είναι πιο «πεισματάρικα» και αντιστέκονται σε μια νέα ρύθμιση, που είναι αναγκαία μετά από ένα μακρινό ταξίδι. Έτσι, ενώ ο εγκέφαλος του ταξιδιώτη μπορεί να έχει προσαρμοστεί στην ώρα της Νέας Υόρκης, το πάγκρεας ή τα νεφρά του μπορεί να έχουν μείνει …κολλημένα σε ώρα Αθήνας!

Έτσι, στο «τζετ λαγκ» το εσωτερικό βιολογικό ρολόι «αποσυγχρονίζεται» λόγω της διαφοράς με την εξωτερική ώρα και όλος ο οργανισμός βιώνει μια κατάσταση ανισορροπίας, με συνέπεια ο ταξιδιώτης να αδυνατεί να προσαρμοστεί στη νέα ζώνη χρόνου όταν φθάνει στον προορισμό του, υποφέροντας για ώρες ή και για μέρες από ναυτία, αϋπνίες, έλλειψη όρεξης, κόπωση, ακόμα και κατάθλιψη.

Οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Βιοφυσικής Χημείας Μαξ Πλανκ στο Γκέτιγκεν της Γερμανίας, υπό τον δρα Γκρεγκόρ Άϊσελε, σε σχετική εργασία που παρουσίασαν στο «Journal of Clinical Investigation» (Περιοδικό Κλινικών Ερευνών), σύμφωνα με τη βρετανική «Τέλεγκραφ», αναφέρουν ότι ανακάλυψαν πως η ορμόνη κορτιζόλη είναι αυτή που αποτελεί το «κλειδί» για να μένουν συγχρονισμένοι οι βιολογικοί (κιρκαδιανοί) ρυθμοί του ανθρώπου.

Όπως διαπίστωσαν, τα επίπεδα της κορτιζόλης κορυφώνονται στις 8 το πρωί και μετά σταδιακά μειώνονται για να φτάσουν στο χαμηλότερο επίπεδό τους ανάμεσα στα μεσάνυχτα και στις 4 τα ξημερώματα. Αναπροσαρμόζοντας το μέγιστο και ελάχιστο επίπεδο της συγκεκριμένης ορμόνης με τη βοήθεια ενός χαπιού, οι ερευνητές πιστεύουν ότι είναι δυνατό να αποκατασταθεί η βιολογική ισορροπία στο σώμα και τον εγκέφαλο και έτσι να ξεπεραστούν οι συνέπειες του «τζετ λαγκ».

Οι γερμανοί επιστήμονες, κάνοντας πειράματα με ποντίκια, συμπέραναν ότι μια ουσία ήδη διαθέσιμη (η μετυραπόνη) μπορεί να ρυθμίσει το επίπεδο της κορτιζόλης και θεωρούν ότι κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί και στους ανθρώπους.

Όπως είπε ο Άϊσελε, «θέλουμε να αναπτύξουμε ένα χάπι που ο ταξιδιώτης θα το παίρνει περίπου μια μέρα πριν ταξιδέψει». Όμως ένα τέτοιο χάπι θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο από ταξιδιώτες, αλλά και από εργαζόμενους σε κυλιόμενες βάρδιες (και αργά τη νύχτα), κάτι που έχει πιθανές επιπτώσεις στην υγεία τους (καρκίνος, έμφραγμα, εγκεφαλικό κ.α.), επειδή πάλι απορρυθμίζεται το βιολογικό ρολόι τους.

Παραμένει το ερωτηματικό για τις πιθανές παρενέργειες ενός τέτοιου χαπιού. Όπως είπε ο Άϊσελε, «η δυνητική αγορά είναι τεράστια, όμως θα έπρεπε να υπάρχουν λίγες μόνο παρενέργειες από ένα τέτοιο χάπι».

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι εγκέφαλοι του ιπτάμενου προσωπικού των αεροπορικών εταιριών τείνουν να συρρικνώνονται λόγω του χρόνιου «τζετ λαγκ», ενώ παράλληλα εκκρίνουν περισσότερες ορμόνες του στρες. Επίσης οι γυναίκες αεροσυνοδοί παρουσιάζουν διαταραχές στον κύκλο της περιόδου τους.

Πηγή

http://www.ert3.gr/news/

Διαβάστε περισσότερα...

ΥΓΕΙΑ: Σαρδέλα και σκουμπρί κατα της κατάθλιψης

α ω-3 λιπαρά βοηθούν στην καταπολέμηση της κατάθλιψης, σύμφωνα με καναδούς επιστήμονες.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ στον Καναδά, υποστηρίζουν ότι τα ω-3 λιπαρά οξέα που βρίσκονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στα λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, η σαρδέλα και το σκουμπρί, είναι πιθανό να βοηθούν στην καταπολέμηση της κατάθλιψης.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα αυτό μετά απο πειράματα που έκαναν σε 432 άτομα με προβλήματα κατάθλιψης. Σε ορισμένους χορηγούσαν καθημερινά μία ταμπλέτα 1.200 ml ω-3 λιπαρών, ενώ σε άλλους εικονικά φάρμακα. Οπως διαπίστωσαν, σε όσους έπαιρναν την ταμπλέτα υπήρξε αξιοσημείωτη βελτίωση, αφού περιορίστηκαν τα συμπτώματά τους.


Πηγή

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=33173&catid=5&la=1

Διαβάστε περισσότερα...

Διακοπές : Παξοί

Εντυπωσιακή αεροφωτογραφία από τους Παξούς
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟΝ "ΒΕΝΙΑΜΙΝ" ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ: 8 + 1 ΣΗΜΕΙΑ

Κατάλευκες αμμουδιές, καταπράσινα νερά, παραλίες εξωτικές, θαλάσσιες καμάρες, γαλάζιες σπηλιές. Βουτιές από σκάφη και καλοκαιρινές υδάτινες ιστορίες. Και όμως. Οι Παξοί, αν και Βενιαμίν των Επτανήσων, δεν τελειώνουν στις ακτές τους. Και σας τραβούν σε απέραντους ελαιώνες, ενετικά πυργόσπιτα και μονοπάτια.

8) ΓΑΙΟΣ

Δεκάδες σκάφη τους καλοκαιρινούς μήνες συγκεντρώνονται στο απάνεμο τοξωτό κανάλι. Ο Γάιος, η πρωτεύουσα του νησιού, όσο και αν συνωστίζεται παραμένει ήρεμος, προστατευμένος από το φυσικό κυματοθραύστη του, το νησί του Αϊ-Νικόλα. Στην κεντρική πλατεία η εκκλησία της Ανάληψης, στο μόλο παραταγμένα τα εναπομείναντα παλιά αρχοντικά. Ξεχωρίζουν το παλιό κτίριο της Εθνικής Τράπεζας και το παλιό δημοτικό που σήμερα στεγάζει το Μουσείο των Παξών. Λίγο πιο μέσα η ψαραγορά, ο ναός του Αγ. Ανδρέα και γειτονιές όλο χρώμα, ενώ στην άκρη του οικισμού, δίπλα στο σταθμό των λεωφορείων και η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων.

Σε ένα χώρο 10τ.μ. πάνω από την Αγ. Τριάδα στην οδό Παναγιώτη Κάγκα, θα βρείτε "το παντοπωλείο του Λαμπίση" μια ολόκληρη αγορά με τον ιδιοκτήτη του κ. Σπύρο Βελλιανίτη να έχει να λέει για την αδιάκοπη λειτουργία του για πάνω από έναν αιώνα (106χρόνια). Χιλιάδες ξένοι τουρίστες που ανεβαίνουν να αγοράσουν κάτι από τα αμέτρητα προϊόντα του. Ανάμεσα στο μπακαλιάρο, τη ρίγανη, τις αγκινάρες, το κονιάκ, το ούζο, θα δείτε καρφιτσωμένο στον τοίχο ένα κιτρινισμένο χαρτί με την παραδοσιακή συνταγή παρασκευής σαπουνιού. Αξίζει ακόμη να επισκεφτείτε το Μουσείο του υπερδραστήριου πολιτιστικού συλλόγου στο παλιό σχολείο πάνω στον μόλο. Κυρίως λαογραφικό με ένα μικρό κομμάτι του Αρχαιολογικό κρύβει προσωπικά ενθυμήματα από δωρεές κατοίκων. Ανάμεσα σε εκθέματα βενετσιάνικου και αγγλικού στυλ και το παραδοσιακό "φετίχ", τα "αναπαυσόλια", δύο ξύλινοι κρίκοι με βελούδο στο κάτω μέρος τους, θέσεις για τα πόδια της νύφης για μια "ήρεμη" πρώτη νύχτα γάμου. Στην πίσω αυλή του μουσείου φιλοξενούνται οι εκδηλώσεις του συλλόγου, όπως η "Μουσική Συνάντηση", το πρώτο 15νθημερο του Ιουλίου και το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής. (Πολιτιστικός Σύλλογος Παξών Τηλ. 26620 32556)

7) ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΑΙ-ΝΙΚΟΛΑ

Ήταν γύρω στα 1930 όταν ο Νίκος Μπόϊκος (ο Μπιτσιτής) συγκέντρωνε τα παιδιά του δημοτικού και πηγαίνανε στο γυμνό μικρό νησί του Αϊ Νικόλα ακριβώς απέναντι από το λιμάνι του Γάιου και φυτεύανε δέντρα. Το βράδυ, όπως κάθε βράδυ, γέμιζε με λάδι τα λαδοφάναρα στην παραλία. Σήμερα τα λαδοφάναρα έγιναν ηλεκτρικά και τα μικρά δεντράκια ένα υπέροχο πευκοδάσος που στην κορυφή του κρύβει το Κάστρο που έχτισε ο Αδάμ ΙΙ' Σαν Ιππόλυτος το 1423. Εκεί και η μπαρουταποθήκη, n ενετική δεξαμενή, το παρατηρητήριο και τα κανόνια. Εδώ, και δύο μικρές εκκλησίες, ο Αι Νικόλας και ο Αι Ιωάννης. Μόνιμοι κάτοικοι αυτής της λωρίδας γης σήμερα κατσικάκια και πρόβατα. Για όλους εμάς απαιτείται ειδική άδεια από τον δήμο για να το επισκεφτούμε. (Δήμος Παξών 26620 32100)

6) ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ

Ο Ποσειδώνας πετά με δύναμη την τρίαινά του στην Κέρκυρα, κόβει το νότιο κομμάτι της και σχηματίζει τους Παξούς για να βρει ερωτικό καταφύγιο με την Νηρηίδα Αμφιτρίτη. Η συνέχεια του μύθου θα μπορούσε να είναι ότι η καλλονή Αμφιτρίτη λούζει τα σμαραγδένια της μαλλιά στα νερά των Αντίπαξων για να γυρίσει ο αγαπημένος της. Και ο μυθικός έρωτας βρίσκει την πραγματικότητα στις ακτές Βρίκα και Βουτούμι. Πολύβουες τον Αύγουστο, τα σκάφη δημιουργούν μεγάλη κίνηση και όλοι ζητούν μια θέση στη λευκή άμμο και μια βουτιά στα διάφανα νερά με όλες τις αποχρώσεις του μπλε. Από το λιμανάκι της Αγραπιδιάς ο δρόμος ανεβαίνει στην ενδοχώρα. Εκεί αγροικίες, απέραντες εκτάσεις με αμπέλια όπου παράγεται εκλεκτό κρασί. Επτά, οκτώ μόνιμοι κάτοικοι, 150 σπίτια Παξινών, κάποια νεόκτιστα, κυρίως ξένων - που όσο πάνε γίνονται και περισσότεροι - καμιά πλατεία, κανένα καφενείο. Νότια ο φάρος, η εκκλησία του Αγίου Αιμιλιανού με πλατύσκαλα να οδηγούν στην πηγή του Καλογήρη και μια αγγλική δεξαμενή του 1833. Ο Παπά Βαγγέλης, ένας από τους κατοίκους των Αντίπαξων, διατηρεί στο νησί των Αντίπαξων ένα μικρό οινοποιείο που παράγει μια μικρή, αλλά τόσο σημαντική ποσότητα παξινίτικου κρασιού. Στο σουπερμάρκετ του Ρομπόλη καθώς και στην μικρή κάβα της Ξανθούλας στο Γάιο μπορείτε να βρείτε το κρασί του. Από το λιμάνι του Γάιου εκτελούνται καθημερινά δρομολόγια προς τους Αντίπαξους με καΐκια ή ταχύπλοα.

5) ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

Εξήντα τέσσερις εκκλησιές κρύβει το νησί και ο βαθύς ήχος της καμπάνας ταξιδεύει κάτω από τις σκιές του ελαιοδάσους. Όλες με τη δική τους ιστορία, αναγεννησιακού ρυθμού, με ένα ξεχωριστό χρώμα. Η Παναγιά στο ομώνυμο νησάκι, περιβάλλεται από ένα ψηλό, ασπρισμένο μαντρότοιχο. Στο προαύλιο υπάρχουν τα μαγειρεία και η τραπεζαρία που στρώνεται με άσπρα κεντητά στις 15 Αυγούστου, οπότε και γιορτάζει το μοναστήρι. Πέρα, στους πέρα κάμπους που είναι οι ελιές…και ο ναός της Υπαπαντής στα Γραμματικέϊκα της Λάκκας, μονάκριβη δίτρουλη στα Επτάνησα. Αναφέρεται ότι χτίστηκε το 1601 και η παράδοση την θέλει χτισμένη στο σημείο που καταλήγει υπόγεια η σπηλιά της Υπαπαντής. Διάσημη η εικόνα της Παναγιάς, ξεχωριστή η εικόνα του Χριστού και ξεχωριστός ο παπά-Μπάμπης που θα σας ανοίξει. Ακριβώς από κάτω από την εκκλησία ένα σημείο μυστηριακό, με πλούσια βλάστηση και όλο το χρόνο δροσερό, με το ρυάκι να τρέχει και την σπηλιά που λέγεται ότι βρέθηκε η εικόνα. Οι 4 καμπάνες ρωσικής προέλευσης πλημμυρίζουν με μελωδίες τον υπέροχο οικισμό. Ανεβείτε στο καμπαναριό για να απολαύσετε την θέα. Στο Γάιο επίσης και οι Άγιοι Απόστολοι, πίσω από τη στάση του λεωφορείου, χτισμένοι πάνω στον τάφο του Αποστόλου Γαΐου. Προχωρώντας νότια από Γάιο προς Οζιά, θα δείτε τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Αγίου Στεφάνου. Στη συνέχεια βγαίνοντας στον παραλιακό δρόμο θα συναντήσετε την παλαιοχριστιανική βασιλική της Αγίας Μαρίνας, που στέκεται επί αιώνες απέναντι από το Πόρτο του Οζιά.

4) ΕΛΑΙΩΝΕΣ

Το σώμα της χαρακωμένο με αλμύρα και αγέρα. Στα νεαρά κορμός λείος με σταχτοπράσινο φλοιό, στα ηλικιωμένα φλοιός σκούρος που σχίζεται με στροφές του ανέμου. Τα φύλλα της μικρά, σε σχήμα λόγχης, με παχιά επιδερμίδα για να μη χάνουν πολύ νερό, στο πλευρό και τον αγώνα των κατοίκων για λίγο νεράκι. Κάθε σπιθαμή γης αυτού του τόπου καλύπτεται από την ελιά, την ψυχή του νησιού με τις καμπύλες της να φαντάζουν μια αυτοβιογραφία. Διακόσες χιλιάδες ρίζες λιανολιάς συνεχίζουν μέσα στο χώμα από τότε που οι Ενετοί τις φύτευσαν και τις μπόλιασαν αποκτώντας λάδι χωρίς δασμούς και κέρδη από εξαγωγές. Μέρος των λιθόκτιστων τοίχων των σπιτιών, κομμάτι κάθε αυλής, κλαδεμένες, ακλάδευτες, περήφανες. Παρουσίες αλλά και "αισθητές απουσίες", το λαδάκι που αρκεί πια μονάχα για τα καντηλάκια των εκκλησιών. Από τα αμέτρητα ελαιοτριβεία περασμένων εποχών (σε κάθε 6 σπίτια αντιστοιχούσε και ένα ελαιοτριβείο), τώρα πέτρες σωριασμένες. Τι και αν οι εποχές όμως αλλάξανε και κανείς δεν κοπιάζει να τις μαζέψει, οι κάτοικοι συνεχίζουν να τις θεωρούν ιερές και όταν κάποιος τολμά να τις πειράξει, (όποιος κάποτε συνέβη) του κουνάνε τη βάρκα για να του χαλάσουν τον ίσκιο. Ελιές υπεραιωνόβιες θα δείτε στρίβοντας από τον κεντρικό δρόμο που έρχεται από Γάιο προς Πλάτανο (Πλάτανο στις πινακίδες, Φοντάνα στα λόγια των κατοίκων). 200 - 300μ. μετά από τις μάντρες των σπιτιών, απέναντι από ένα γκρεμισμένο ελαιοτριβείο θα δείτε τεράστιους κορμούς, πραγματικά γλυπτά.

3) ΣΤΕΡΝΕΣ

Το ασβεστολιθικό πέτρωμα του υπεδάφους δεν συγκρατεί νερό. Έδωσε όμως το υλικό για να σμιλέψουμε οι άνθρωποι την πέτρα και να φτιάξουνε πελεκητές στέρνες, υπέροχα διακοσμητικά επιβίωσης. Στέρνες προμεσαιωνικές, ενετικές, εγγλέζικες, στέρνες ελληνικές και η φευγαλέα ματιά ενώνει εποχές, κατακτητές με μια κοινή συνισταμένη, την ανάγκη για αναζήτηση και συγκέντρωση νερού. Δύο από τις πιο εντυπωσιακές στέρνες που οπωσδήποτε αξίζει να δείτε είναι οι ονομαζόμενες "Στέρνες του Σαρακηνού" ή "Μπουλούκου", 9πελεκητές στέρνες, χτισμένες σαν πέτρινες καλύβες. Για να τις βρείτε θα ακολουθήσετε το δρόμο από Γάιο προς Μαγαζιά, θα στρίψετε για Μποϊκάτικα, θα ακολουθήσετε την πινακίδα προς λαξευτές πέτρες και στο τέρμα του δρόμου, πλάι στο σπίτι, θα συνεχίσετε με τα πόδια. Η μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή στέρνα πάνω σε λόφο στο Μπουγάζι, είναι η "στέρνα η ελληνικιά". Για να τη βρείτε θα πάρετε το δρόμο από Γάιο, θα στρίψετε αριστερά από τον κεντρικό προς Βελλιανιτάτικα. Τετρακόσια μέτρα μετά θα περάσετε την στροφή για την παραλία Αυλάκι και ακριβώς μετά θα πάτε αριστερά στο χωματόδρομο. Εκεί που ξεκινά η περίφραξη με το συρματόπλεγμα, αρχίζει το κατηφορικό μονοπάτι, ανάμεσα στις ξερολιθιές. Στην διακλάδωση του μονοπατιού 300μ. μετά θα πάτε αριστερά, θα ανέβετε το λόφο προσεκτικά και θα φτάσετε στην πανέμορφη στέρνα που μαζεύει ακόμη βρόχινο νερό. Στρογγυλή, πλακόστρωτη, άγνωστης χρονολογίας, επισκευασμένη το 1837 στέκεται πάνω από τον γκρεμό του Μουσμούλη.

2) ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ

Βράχοι σμιλεμένοι για αιώνες από ανέμους και κύματα, θαλάσσιες αψίδες, πανέμορφοι σχηματισμοί και η θαλάσσια περιήγηση στη δυτική μεριά του νησιού αποτελεί από τα βασικά αξιοθέατα του νησιού. Εκεί θα δείτε διαδοχικά τις σπηλιές στο Μογγονήσι, τον Τρυπητό με τη φυσική γέφυρα, έναν τεράστιο βράχο, τον Ορθόλιθο, το Αχάι με τις συνεχόμενες σπηλιές και τον Ερημίτη με την τεράστια σπηλιά της Υπαπαντής, όπου λέγεται ότι κρυβόταν το υποβρύχιο Παπανικολής. Για τη στεριανή προσέγγιση της δυτικής όχθης υπάρχουν πολλά σημεία, προσεγγίσιμα είτε με χωματόδρομο, είτε με μονοπάτι. Ένα από αυτά βρίσκεται στην Καστανίδα. Από τον κεντρικό δρόμο που έρχεται από Γάιο προς Λάκκα θα στρίψετε αμέσως μετά την πυροσβεστική αριστερά προς Μανεσάτικα και μετά ξανά αριστερά στον κακοτράχαλο χωματόδρομο. Μετά από λίγο θα δείτε σε ένα μικρό πλάτωμα τη θέση θέας για τον Ερημίτη πάνω από την σπηλιά της Υπαπαντής. Χελιδόνια από αμέτρητες φωλιές στα βράχια δημιουργούν υπέροχη φασαρία και το φως του ηλιοβασιλέματος βάφει με πορφυρό χρώμα τα απότομα βράχια. Ένα ακόμη σημείο, το πιο γνωστό, είναι το μπαράκι "Ερημίτης" δίπλα στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Θα βρεθείτε εκεί στρίβοντας από τον κεντρικό δρόμο προς Μπογδανάτικα. Άλλα αναφορικά σημεία πρόσβασης στη δυτική μεριά του νησιού, είναι η περιοχή Όστριες στο νότιο τμήμα του νησιού, τα Τρανακάτικα με θέα στο γκρεμό του Μουσμουλιού και στο βόρειο κομμάτι ο Φάρος της Λάκκας.

1) ΕΝΔΟΧΩΡΑ

"Γνωστό άγνωστο" νησί ο Βενιαμίν των Επτανήσων με τα καταπράσινα νερά του να θαμπώνουν την ενδοχώρα του. Διάσπαρτα μέσα στους απέραντους ελαιώνες μερικά από τα χωριά είναι ο Οζιάς, ο παλαιότερος οικισμός του νησιού. Το Μογγονήσι, ένα μικρό νησάκι στα νότια του νησιού μετά τον Οζιά ενώνεται με μια γέφυρα με το υπόλοιπο νησί και δημιουργεί έναν φυσικό όρμο που γεμίζει από σκάφη. Άλλοι οικισμοί είναι τα Μπογδανάτικα, τα Μαγαζιά, τα Μαστοράτικα και τα Ανεμογιαννάτικα. Στον μικρό όρμο του Λογγού, σε μια στενή λωρίδα γης βγαίνει στη θάλασσα, ανάμεσα σε ψαροταβέρνες και μπαράκια στην μικρή πλατεία θα βρείτε πλάι στον όρμο το άλλοτε ζωντανό και σήμερα στοιχειωμένο εργοστάσιο του Ανεμογιάννη με το άγαλμα της θεάς Αθηνάς στην είσοδό του. Το πυρηνελαιουργείο - σαπουνοποιείο σταμάτησε να λειτουργεί το 1980. Ο φυσικός όρμος της Λάκκας δίνει φωλιά σε σκάφη, οι ψαράδες μαζεύουν τα δίχτυα τους και πρωί πρωί πηγαίνετε για ζεστό ψωμί στο φούρνο του οικισμού στο βορειότερο ακρωτήρι του νησιού.

+1) ΕΝΕΤΙΚΑ ΠΥΡΓΟΣΠΙΤΑ

Πέτρινα καλντερίμια, μικρές πολεμίστρες, μονοκόμματες λαξευμένες πέτρες στηρίζουνε πόρτες ή παράθυρα. Χρώμα παντού, στα παραθυρόφυλλα, στις πόρτες για να απαλύνετε το αυστηρό γκρίζο της πέτρας. Είναι οι παλιοί οικισμοί των Παξών, που με μυρωδιές ορμητικές κρύβονται στην άγνωστη ενδοχώρα. Εκεί, δύο έρημοι οικισμοί τα Γραμματικέϊκα και τα Βασιλάτικα με δύο ενετικά πυργόσπιτα στις κορυφές τους. Για τα Γραμματικέϊκα θα ακολουθήσετε από τον κεντρικό δρόμο τις πινακίδες προς την εκκλησία της Υπαπαντής. Βόρεια του νησιού, στη Λάκκα βρίσκονται τα Βασιλάτικα. Από τη Λάκκα θα πάρετε το δρόμο προς Φάρο και στον πέτρινο τοίχο του αρχοντικού που θα συναντήσετε θα στρίψετε αριστερά επάνω και όλο ευθεία μέχρι το τέλος του δρόμου. (Για να βεβαιωθείτε ότι πηγαίνετε σωστά θα βρείτε μπροστά σας ένα μικρό εικονοστάσι με γαλάζιο σταυρό και 300μ. μετά θα φτάσετε στο ενετικό πυργόσπιτο) Το φως του ήλιου λεπταίνει τα φύλλα των ελιών και σας οδηγεί στο υπέροχο πυργόσπιτο με τα γκρεμισμένα βοηθητικά σπίτια να κρύβουν μεταξύ άλλων και έναν παλιό ελιόμυλο. Μέσα από τον κήπο του πύργου θα προχωρήσετε προς τα πάνω, σε έναν καθαρισμένο ελαιώνα, και με κατεύθυνση δεξιά πάνω στις πέτρινες αναβαθμίδες θα φτάσετε σε σημείο θέας πάνω από το γκρεμό.

Κείμενο: Γιάννης Σεφεριάδης

Πηγή

http://walking-greece.ana-mpa.gr/articleview2.php?id=10760

Διαβάστε περισσότερα...