Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Το βίντεο που δεν θέλει κανένας τους να δούμε!

Iceland President Olafur Ragnar Grimsson 'Let banks go bankrupt .