Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

Καμαρῶστε ἕναν ὑποδειγματικὸ Πρόεδρο!

Προσέξτε τὴν εἴδησι, ἀλλὰ καὶ τὴν τόσο χαρακτηριστικὴ φωτογραφία, ποὺ μᾶς ἔρχεται ἀπὸ τὴν μακρυνὴ Οὐρουγουάη τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς.
 Ὁ παχουλὸς κύριος, ποὺ βλέπετε νὰ βγαίνη μὲ δυσκολία ἀπὸ τὸν παλιὸ «Σκαραβαῖο», εἶναι ὁ... πρόεδρος τῆς Οὐραγουάης, Χοσὲ Μουχίκα! Καὶ τὸ παλιὸ αὐτὸ σκαρὶ τῆς Volkswagen, ποὺ ἡ ἀξία του εἶναι μόλις 1.945 δολλάρια, εἶναι ἡ μοναδικὴ «πολυτέλεια», ποὺ ἔχει ἐπιτρέψει στὸν ἑαυτό του. 

Ὁ 77χρονος Οὐρουγουανὸς πολιτικός, ποὺ δὲν ἔχει τραπεζικὸ λογαριασμὸ ἀλλὰ οὔτε καὶ χρέη, ἀπέκτησε πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες ἀκόμα ἕναν τίτλο τιμῆς, αὐτὸν τοῦ πιὸ φτωχοῦ προέδρου στὸν κόσμο! Τὸ παρατσούκλι βγῆκε μετὰ τὴν ἀποκάλυψι, ὅτι ἂν καὶ ὁ μηνιαῖος μισθός του εἶναι 12.500 δολλάρια, ἐκεῖνος κρατάει μόνον 1.250 γιὰ τὰ ἔξοδά του καὶ τὸ ὑπόλοιπο 90%, τὸ ἐπιστρέφει ... στὸ κράτος προκειμένου νὰ ἐνισχυθοῦν τὰ προγράμματα κοινωνικῆς προνοίας!  Ὅπως ὁ ἴδιος εἶπε σὲ συνέντευξί του στὴν ἐφημερίδα «El Mundo», μὲ τὰ 1.250 δολλάρια τὸν μῆνα μπορεῖ νὰ τὰ βγάλη πέρα. Καὶ μπορεῖ, διότι οἱ περισσότεροι κάτοικοι τῆς Οὐρουγουάης ζοῦν μὲ πολὺ λιγώτερα.
 Εἶναι ἢ δὲν εἶναι ἀπογοητευτικὴ ἡ σύγκρισις μὲ κάτι δικά μας «παιδιά»!
 Τί θὰ ἔλεγε ἄρα γε κάποιος Χρῆστος Σαρτζετάκης ἢ κάποιος Κάρολος Παπούλιας, ἔτσι στὴν τύχη λέμε δύο ὀνόματα, κυττῶντας τὴν συγκεκριμένη φωτογραφία καὶ διαβάζοντας αὐτὲς τὶς λίγες γραμμές;
Ταιριάζει μᾶλλον ἐκεῖνο τὸ παραδοσιακὸ σχόλιο τοῦ λαοῦ μας, ποὺ λέει «Ἀπορία ψάλτου, βήξ!»

 «Ἰωάννης Καποδίστριας»


Πηγή