Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

ΣΟΒΑΡΑ - ΑΣΤΕΙΑ αλλά ΩΡΑΙΑ και ΣΩΣΤΑ
 

                                                                                                               
     Πηγή