Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Πρόστιμα ύψους 390.000 ευρώ σε εισπρακτικές εταιρείες

Πρόστιμα συνολικού ύψους 390.000 ευρώ επέβαλε το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε έξι εταιρείες εισπρακτικές εταιρείες, έναν δανειστή και μία εταιρεία μη εγγεγραμμένη στο μητρώο των εταιρειών ενημέρωσης… Μετά από έρευνα καταγγελιών και διαμαρτυριών καταναλωτών επιβλήθηκαν τα εξής πρόστιμα:  


- Στην εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, για ανάθεση ενημέρωσης σε εταιρεία που δεν είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο συνολικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.
- Στην εταιρεία CREDICOM CONSUMER FINANCE ΑΕ, για διενέργεια ενημέρωσης χωρίς να είναι εταιρεία του μητρώου συνολικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 Ευρώ.
- Στην εταιρεία FIRST CALL ΑΕ, για συχνότητα οχλήσεων πέραν της μίας ανά δεύτερη ημέρα, για κλήση που αφορούσε μη ληξιπρόθεσμη οφειλή, για ενημέρωση οικείων, συνολικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 65.000 Ευρώ.
- Στην εταιρεία KLISIS SA, για συχνότητα οχλήσεων πέραν της μίας ανά δεύτερη ημέρα και για κλήση που αφορούσε μη ληξιπρόθεσμη οφειλή συνολικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 45.000 ευρώ.
- Στην εταιρεία PRS HELLAS SA, για κλήση στο χώρο εργασίας, χωρίς να έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη ο αριθμός ως μοναδικός και για άρνηση χορήγησης αναλυτικών στοιχείων για το ύψος και την προέλευση της ληξιπρόθεσμης οφειλής, συνολικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 35.000 Ευρώ.
- Στην εταιρεία EOS MATRIX ΑΕ, για όχληση στο χώρο εργασίας, χωρίς να έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη ο αριθμός ως μοναδικός χρηματικό πρόστιμο ύψους 25.000 ευρώ.
- Στην εταιρεία E-VALUE ΜΕΠΕ, για ενημέρωση πριν την πάροδο 10 ημερών από την ημερομηνία που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή χρηματικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.
- Στην εταιρεία TELEPERFORMANCE DEBTORS INFORMATION SERVICES, για ενημέρωση πριν την πάροδο 10 ημερών από την ημερομηνία που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή χρηματικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου, χωρεί η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή