Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Περιοδικό Δαυλός Τεύχη Νο 001 - 036

Το περιοδικό Δαυλός υπήρξε το πρώτο που κήρυξε την «επιστροφή στους (αρχαίους) Έλληνες» και παρήγαγε ή φιλοξένησε το πρωτογενές υλικό μιας περιπέτειας που διήρκεσε 27 χρόνια (ο Δαυλός εκδίδετο ανελλιπώς σε μηνιαία βάση από το 1982)
Περιοδικό Δαυλός Τεύχη Νο 001-012

Περιοδικό Δαυλός Τεύχη Νο 013-024

Περιοδικό Δαυλός Τεύχη Νο 025-036


Πηγή
http://greekddl.com/